Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Загрузка...

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Стандартні та службові програми Windows
Пошук файлів і папок у Windows.

Система WindowsXP має у своєму розпорядженні потужні засоби пошуку об'єктів. Для запуску механізму пошуку необхідно: вибрати пунктНайти4Файлы и папки в меню кнопки «Пуск». При цьому можна шукати як окремі файли і папки, так і на комп'ютерах в мережі. Пошук файлів і папок здійснюється по критеріям, зазначеними у діалоговому вікніНайти.

Пошук по імені файлу або папки

Якщо відомо назву файла або папки, що необхідно знайти, то можна просто зазначити його в поле«Часть шимени файла или имя файла целиком» діалогового вікна. Для пошуку декількох файлів або папок, можна розділити їхні імена комами. У назві розшукуваного об'єкта можуть використовуватися символы "?" і "*". Символ "?" використовується для заміщення одного символу, а "*" для заміщення імені файлу.

У поле«Поиск в:» даного діалогового вікна,можна ввести місце розташування файла або папки, щоб обмежити пошук.

Можна шукати файли за розміром, які були змінені за останній тиждень, місяць, рік, у проміжку між двома датами і т.д.

Можна, також, шукати музику, відео, малюнки, комп’ютери та людей в мережі, або адресній книзі.

До Стандартних програм належать: графічний редактор Paint, текстовий редактор WordPad, текстовий редактор Блокнот,Калькулятор.

1)Графічний редактор Paint призначений для роботи з растровими зображеннями - зображеннями, побудованими з безлічі окремих кольорових крапок (пікселів), подібно тому як формується зображення на екрані монітора. Кожне растрове зображення має строго певний розмір по горизонталі й вертикалі (виміряється в пікселях) і використовує фіксоване задане заздалегідь число кольорів.

Графічний редактор Paint запускають командою Пуск>Програми> Стандартні>Paint. Після запуску на екрані відкривається робоче вікно програми Paint. Воно складається з декількох областей.

Основну частину вікна становить робоча область. Малюнок може займати як частину робочої області, так і всю її, і навіть виходити за її межі. В останньому випадку по краях робочої області з'являться смуги прокручування. На границях малюнка розташовуються маркери зміни розміру (темні крапки в середині сторін і по кутах малюнка).

Ліворуч від робочої області розташовується панель інструментів. Вона містить кнопки інструментів для малювання. При виборі інструмента в нижній частині панелі може з'явитися вікно для додаткового налаштування його властивостей.

Нижче робочої області розташовується палітра. Вона містить набір кольорів, які можна використовувати при малюванні. Якщо потрібний колір у палітрі відсутній, його можна створити й замінити їм будь-який із кольорів палітри.2) Система Windows дає можливість набрати невеликий текст, виконати нескладне форматування і надрукувати його на кількох аркушах за допомогою текстового редактора WordPad. Його можливості не можна зрівняти з могутнім Word, але для невеликих документів є сенс використовувати.

Редактор Word Pad можна завантажитивиконавшикоманду "Пуск">"Прогроммы">"Стандартные”>"WordPad".

3) Тестовий редактор Блокнот запускається командою "Пуск">"Прогроммы">"Стандартные”>"Блокнот". Блокнот також дає можливість набрати невеликий текст, виконати нескладне форматування і надрукувати його.

4) Програма Калькулятор належить до категорії програм Стандартні і запускається командою "Пуск">"Прогроммы">"Стандартные”>" Калькулятор".

Калькулятор має два режими роботи - Звичайний і Інженерний. За замовчуванням у програмі включений режим Звичайний. Перемикання режимів виконують за допомогою меню Вид.

У звичайному режимі виконують арифметичні операції.

В інженерному режимі можна виконувати арифметичні, тригонометричні, алгебраїчні, інженерні й статистичні розрахунки. Крім того, інженерний режим дозволяє перетворювати числа між системами числення й виконувати логічні операції над двійковими числами.

З Калькулятором можна працювати як мишею, так і клавіатурою Уведення чисел і команд мишею виконують клацанням на відповідних кнопках вікна програми. Із клавіатури числа можна вводити як зі звичайної алфавітно-цифрової панелі, так і з додаткової цифрової панелі. В останньому випадку варто включити клавішу Num Lock.

Службові програми.

У Windows є програми, які виконують роботи по обслуговуванню файлів, каталогів і дисків. Такі програми називаються службовими, за їх допомогою можна досягти максимальної продуктивності комп'ютера.

Якщо виконати команду "Пуск">"Прогроммы">"Стандартные"> "Служебные", на екрані з'явиться список службових програм. Кілька програм із цього списку мають таке призначення:

"Дефрагментация диска" - переписує кожний файл на диску в кластери, які йдуть послідовно, тим полегшуючи роботу механізмів.

"Назначенные задания" - містить назви призначених завдань по обслуговуванню обчислювальної системи і розклад їх виконання.

"Проверка диска" - перевіряє й усуває помилки на диску.

Дефрагментаиія диску - Запис файлу на диск ведеться порціями - кластерами, які містять 4 (і більше, в залежності від об'єму диску) послідовних сектори. В залежності від об'єму файл може займати від одного до десятків і більше кластерів.

Після кількох операцій запису нових і знищення старих файлів послідовність кластерів, в яких вони розміщені, стане фрагментованою. Тобто, кластери кожного файла будуть розташовані на різних ділянках диска. Диск не втрачає працездатності, але в значній мірі збільшується кількість переміщень магнітних головок, що сповільнює роботу з диском і викликає зайве спрацьовування механізмів дисководу. Тому треба періодично виконувати для жорстких дисків операцію дефрагментації.

Для дефрагментації диску необхідно виконати такі дії:

• Виконати команду"Пуск">"Программы">"Стандартные">"Служебные"> "Дефрагментация диска".

• У діалоговому вікні "Выбор диска" вибрати потрібний диск і клацнути на кнопці "ОК".

При роботі програми дефрагментації на екран виводиться карта, наякій зображено дисковий простір і хід виконання оптимізації, а також діаграма поточного проценту оптимізації.

Після проведення дефрагментації збільшиться швидкість збереження і відкриття файлів. Звичайно, у процесі роботи диск знову стане фрагментований, тому зменшиться швидкість роботи з ним і знову виникне необхідність провести дефрагментацію через деякий час.

Очищення диску - На комп'ютері можуть бути файли, які зовсім не використовуються і тільки займають місце на вінчестері. Щоб вилучити такі файли, треба виконати такі дії:

• Виконати команду "Пуск">"Программы">"Стандартные" >"Служебные".

• У списку вибрати "Очистка диска", з'явиться відповідне діалогове вікно.

• У діалоговому вікні "Выбор диска"-вибрати потрібнийдиск і клацнути на кнопці "ОК".

• У діалоговому вікні "Очистка диска для ..." переглянути список файлів, які система хоче вилучити.

• Встановити прапорці перед назвами тих файлів, які потрібно залишити.

• Натиснути кнопку "ОК".

У випадку, коли на диску не вистачає місця, автоматично вмикається очищення диска.

Перевірка диску - це програма, яка перевіряє диск на наявність помилок. Помилки можуть виникнути через несподіване вимкнення електроенергії, низьку напругу або некваліфіковану роботу з дисками і програмами. Під час перевірки програма звертає увагуна:

• Пошкодженні ділянки жорсткого диску.

• Втрачені ланцюжки кластерів.

Програма намагається усунути знайдені помилки, якщо це вдається: файли переміщуються з пошкодженої області, розірвані ланцюжки кластерів записуються як окремі файли.

Для перевірки диска необхідно виконати такі дії:

•Виконати команду "Пуск">"Программы">"Стандартные">"Служебные">"Проверка диска".

У діалоговому вікні "Проверка диска" вибрати потрібний диск.

• Встановити перемикач "Стандартная" і прапорець "Исправлять ошибки автоматически" у положення "Да".

• Клацнути на кнопці "Запуск".

Перевірка файлів і папок буде відображена у звіті. Після знайомства із звітом треба закрити вікно "Проверка диска".

Пошкоджені кластери будуть записані у файли на диску, що перевіряється, з ім'ям FILE0000.СНК, FILE0001.СНК ... Як правило, спроба їх прочитати ні до чого не приводить. Краще Їх вилучити.

Дата добавления: 2015-05-08; Просмотров: 1511; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.156.92.138
Генерация страницы за: 0.008 сек.