Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Загрузка...

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 1. Предмет фінансової науки. Суть фінансів, їх функції і роль
1. Термін «фінанси» походить від латинського «financia», що перекладається як :

в) грошовий платіж;+

2. Об’єктами фінансового розподілу на макрорівні економіки є:

б) ВВП, національний дохід, національне багатство;+

3. Головним об’єктом фінансових відносин є:

в) валовий внутрішній продукт;+

4. Що являється предметом фінансів:

б) фінансові відносини;+

5.Взаємозв’язок фінансів з такими економічними категоріями:

в) кредит, ціна, заробітна плата.+

6. Управління фінансами вміщує дві основні складові:

а) фінансове забезпечення і фінансове регулювання;+

7. Дайте найбільш повне визначення терміну "фінанси":

в) Економічні відносини, що відображають формування, розподіл і використання фондів фінансових ресурсів у процесі розподілу і перерозподілу ВВП і НД.+
8. Об'єктивними передумовами функціонування фінансів є:

а) Товарно-грошові відносини, існування держави, дія економічних законів.+

9. Суб'єктами фінансових відносин є:
а) Держава, суб'єкти господарювання, населення.+

10. Двоїстий характер фінансів проявляється у тому, що:
а) З одного боку, — це фінансові відносини, а з другого, — це фінансові ресурси.+
11.Фінансові відносини можна характеризувати як:
в) Суспільні, економічні, грошові, перерозподільчі, фондоутворюючі.+
12. Функціями фінансів є:
в) Розподільча, контрольна.+
13.Фінансові ресурси визначаються як:
г) Нагромадження і доходи, що формуються в процесі розподілу та перерозподілу ВВП і НД.+
14.Розподільча функція фінансів охоплює:
а) Розподіл і перерозподіл ВВП і НД.+
15. Суть розподільчої функції фінансів полягає у:
а) Здатності фінансів кількісно відображати економічні процеси розподілу і перерозподілу коштів.+
16. Суть контрольної функції фінансів полягає у:
а) Тому, що фінанси виступають інструментом контролю за формуванням і використанням доходів суб'єктів фінансових відносин.+
17. Залежно від джерел формування, фінансові ресурси поділяються на:

г) Власні і позичені.+

18. До складу децентралізованих фінансів не входять:

в) місцеві бюджети;+

19. Методами формування фінансових резервів виступають:
а) Грошовий, бюджетний, галузевий, страховий.+
20. Централізовані фінансові ресурси використовуються на:
г) Фінансування загальнодержавних заходів у сфері економічної й політичної діяльності.+
21. До децентралізованих фінансових ресурсів належать:
б) Прибуток, кошти статутного фонду, амортизаційного фонду, кошти фондів, утворених за рахунок прибутку, стійкі пасиви.+
22. Відмінності між фінансами і кредитом полягають у такому:
б) Фінанси носять еквівалентний і безповоротний характер, а кредит — еквівалентний та поворотний.+
23. Заробітна плата виступає джерелом фінансових ресурсів підприємства у випадку:.
г) Отримання в банку коштів на виплату заробітної плати.+24. Джерелом кредитних ресурсів комерційних банків виступає:
а) Власний капітал, міжбанківські кредити, тимчасово вільні фінансові ресурси держави, суб'єктів господарювання, домогосподарств.+
25. Фінансові резерви – це:

а) група фінансових фондів держави чи суб’єктів господарювання, які тимчасово не беруть участі в обороті коштів власника, однак продовжують рух у загальному грошовому обігу, зберігаючи потенційну можливість повернення в оборот свого власника при настанні певних умов;+

26. Методами формування фінансових резервів є:

б) бюджетний, галузевий, госпрозрахунковий, страховий;+

Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 2022; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.156.92.140
Генерация страницы за: 0.007 сек.