Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розробка бізнес-пропозиції та аналіз можливостей
Пошук ідей, проведення маркетингового дослідження

Учасники технології та корпоративна архітектура банку

Розробка нового банківського продукту / послуги проходить через всю корпоративну архітектуру банку; у цій діяльності бере участь велика кількість відділів та управлінь банку.

Виділимо основні елементи корпоративної архітектури банку, організаційні ланки та їхні функції, задіяні в технології.

1. Стратегічна архітектура. Управління стратегічного розвитку, Правління банку. Постановка цілей на розробку нових продуктів/послуг, прийняття рішення про розробку та впровадження нового продукту/послуги.

2. Бізнес-архітектура. Управління маркетингу. Проведення маркетингових досліджень, розробка та реалізація маркетингового забезпечення. Відділи ціноутворення і фінансового планування. Розробка тарифів, розрахунок економічних результатів і прогнозів впровадження нового продукту/послуги. Управління бізнес-процесів і стандартизації. Розробка бізнес-процесів реалізації продукту/послуги, регламентів. Управління методології. Розробка форм документів, методик, інструкцій, пам’яток для співробітників.

Управління персоналом. Визначення та навчання виконавців з надання продукту/послуги. Розробка навчальних матеріалів. Управління проектами та змінами. Контроль проекту та аналіз можливостей впровадження продукту/послуги.

3. Системна архітектура.

Управління високими технологіями. Автоматизація бізнес-процесів реалізації продукту/послуги.

Банкам рекомендується регулярно проводити заходи щодо пошуку ідей для розвитку як продуктового ряду, так і діяльності в цілому. Відзначимо найбільш ефективні і часто вживані заходи.

Мозковий штурм. Генерація інноваційних ідей на основі спеціальної техніки, творчого підходу, системного аналізу.

Бенчмаркінг. Пошук і запозичення успішних рішень усередині банку, у партнерів, у конкурентів, за допомогою ділових зв’язків, «Mystery Shopping» та спеціальної літератури.

За відсутності ідей можуть з’явитися явні приводи і необхідність у розробці нових продуктів / послуг.

Бізнес-пропозиція - це документ, що включає необхідний і достатній опис нового продукту / послуги для прийняття рішення про його розробку і впровадження. Прийняття рішення відбувається на основі комплексного аналізу даного документа на предмет можливості впровадження нового продукту / послуги.

Проводиться аналіз і виносяться експертні висновки з наступних аспектів:- економічна доцільність;- ризики: ринкові, кредитні, операційні та ін.;- здійсненність: з бізнес-процесів, програмного забезпечення та технічних засобів, з персоналу, юридична (відповідність законодавству);- безпека: інформаційна, економічна та ін.;

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 16; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ‚аш ip: 54.145.118.24
Генерация страницы за: 0.124 сек.