Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Загрузка...

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Нормативно–правові акти з охорони праці (НПАОП): визначення, основні вимоги та ознаки. Структура та реєстр НПАОП

Нормативно–правові акти регламентують конкретні вимоги ОП до виробничого середовища, обладнання, устаткування, порядок ведення робіт, засобів захисту працюючих та інше.

Нормативно-правовий акт – це офіційний документ компетентного органу державної влади, яким встановлюються загальнообов’язкові правила (норми). Законом України «Про охорону праці» визначено, що нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП) – це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції обов’язкові до виконання .

Опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чинних НПАОП здійснює Держпромгірнагляд за участю професійних спілок і Фонду соціального страхування від НВ. Перегляд здійснюється в міру впровадження досягнень науки і техніки, але не рідше одного разу на 10 років.

Реєстр НПАОП - це банк даних, який існує з метою забезпечення єдиного обліку та формування відповідного інформаційного фонду цих актів. Відомості про зміни у НПАОП публікуються в журналі «Охорона праці».

Серед нормативно-правових актів з охорони праці важливе місце посідають державні стандарти України (ДСТУ). Крім НПАОП, Державних та міжнародних стандартів застосовуються також нормативно-правові акти, що вводяться іншими державними органами. Такими документами є Державні санітарні норми (ДСН), Державні будівельні норми (ДБН), Нормативні акти з пожежної безпеки (НАПБ).

Власники підприємств, установ на основі нормативно-правових актів розробляють і затверджують власні нормативні акти, що діють в межах даного підприємства, установи, організації. Проект нормативного акту підприємства про охорону праці узгоджується зі службою охорони праці цього підприємства та юрисконсультами, профспілками.

Акти з ОП , що діють в організації, їх склад і структура. Інструкції з ОП. Розробка та затвердження актів з ОП, що діють в організації.

В Україні затверджено положення про створення державних нормативних актів з ОП – ДНАОП. Це норми , інструкції, вказівки та інші види державних нормативних актів з охорони праці, обов’язкові до виконання і дотримання підприємствами і установами, на які розповсюджується сфера дії цих актів.

ДНАОП можуть бути міжгалузевими і галузевими. Розробляються під керівництвом і за участі фахівців Держнаглядохоронпраці різними установами і організаціями. Методичне керівництво виконання цієї роботи здійснює національний науково-дослідний інститут ОП. Затверджені державні нормативні акти вносять до Державного Реєстру

Державні нормативні акти кодуються. Реєстр нормативних актів, що діють в Україні, виданий Держнаглядохоронпраці в 1997 році і постійно поповнюється.


 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Нормативно–правові акти з охорони праці (НПАОП): визначення, основні вимоги та ознаки. Структура та реєстр НПАОП

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2654; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.111.61
Генерация страницы за: 0.015 сек.