Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Загрузка...

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Особливості композиції номера газети
У кожній газеті складається більш або менш сталий тип композиції. Під ним розуміють характерні для цього видання роль і значення кожної з полос, а також постійність розміщення в номері основних розділів і рубрик. Стала композиція номера − один з основних елементів моделі газети. Вона полегшує ознайомлення читача з матеріалами номера, привчає шукати і знаходити матеріали, що його цікавлять, на звичному місці. Стійкість композиції виробляє в аудиторії своєрідну "модель очікування" − готовність сприймати публікації кожного номера певної газети у добре знайомих і звичних формах.

Однак сталість композиції газетного номера не означає створення жорсткої, стандартної схеми. Однією з ознак гарної композиції є її гнучкість, яка допускає можливість швидкої переверстки тієї чи тієї полоси, а також можливість зміни місць відділів і рубрик газети, винесення найважливіших із них на кращі місця номера.

Зв'язок між частинами газетного номера − його полосами − визначається єдністю стилю верстки та оформлення. Це виявляється, наприклад, у загальному форматі всіх полос, у постійній стандартній для певної газети кількості текстових колонок на полосі, у загальних для всіх полос особливостях технічного оформлення.

Композиція номера багато в чому визначається його обсягом, який залежить від формату і кількості полос. Чим більше полос у номері, тим легше розмістити на них матеріали основних розділів газети. Це дозволяє закріпити найважливіші тематичні рубрики за певними полосами.

Компонуючи номер, оформлювач повинен мати у своєму розпорядженні багато різних за розмірами матеріалів. Великі статті служать основою, фундаментом для побудови кожної полоси. Але формувати номер, використовуючи тільки великі матеріали, можна лише у виняткових випадках, тому що таку газету буде важко прочитати. Крім великих статей, на сторінках мають бути розміщені й середні за розмірами кореспонденції, і різноманітні маленькі замітки. Перехід від великих проблемних виступів до заміток полегшує сприймання всього номера.

Важливий елемент композиції номера, організації його матеріалів − розділи і рубрики газети. Композиція підкреслює закономірності в організації елементів полоси, зв'язок між ними та всією полосою в цілому. Композиція відображає складну ієрархію між матеріалами, яку вона має приглушити.

Сент-Екзюпері вважав, що головна ознака цілого − це не лише неможливість щось відняти від нього, але у багатьох випадках неможливість що-небудь додати. Принцип побудови полоси має бути таким, щоб у процесі сприймання читач повністю уявляв, що її частини доповнюють одна одну і тягнуться одна до одної, що відсутність будь-якої з них може зруйнувати архітектуру газети.

Чому ж не виникає враження розвалу, якщо заверстати окремо одну колонку, а поруч − чотири, або на шестиколонковій полосі розмістити один-два матеріали на двох стовпцях, а чотири заповнити іншими матеріалами? Тому що набирає чинності закон пропорції. Чотири колонки притягують до себе одну й утримують дві. А дві на три − вже виглядають самостійно. Полоса розпадається, розвалюється.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 427; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.106.124
Генерация страницы за: 0.007 сек.