Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Загрузка...

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття розвитку і формування особистості

Аналіз теорій розвитку і формування особистості.

Вікові етапи розвитку особистості школяра.

Роль діяльності, активності і спілкування в розвитку особистості

Рушійні сили і закономірності розвитку особистості.

Роль спадковості й середовища в розвитку і формуванні

Поняття розвитку і формування особистості. Виховання як провідний фактор розвитку і формування особистості.

ТЕМА Розвиток і формування особистості

Розвиток людини це процес становлення і формування її особистості під впливом зовнішніх і внутрішніх, керованих і некерованих факторів, серед яких цілеспрямоване виховання і навчання відіграє провідну роль.

Напрямки розвитку:анатомо-фізіологічний, психічний, соціальний. До анатомо-фізіологічних змін відноситься ріст і розвиток кісткової і м'язової систем, внутрішніх органів, нервової системи. Психічні зміни стосуються, передусім, розумового розвитку, формування всіх психічних рис особистості. Набуття соціальних якостей, необхідних для життя в суспільстві, відносяться до соціального розвитку особистості.

Фактори розвитку:спадковість, середовище, виховання.

Особистість людина, соціальний індивід, що поєднує в собі риси загальнолюдського, суспільна значущого та індивідуального неповторного.

Формування особистості це становлення людини як соціальної істоти, яке проходить у результаті впливу середовища і виховання на внутрішні сили розвитку.

Поняття розвитку особистості і формування особистості дуже близькі і нерідко їх вживають як синоніми. Можна виділити три види формування особистості: стихійне, цілеспрямоване, самоформування.

Функції вихованняв розвитку і формуванні особистості людини:

а) організовує діяльність, в якій розвивається і формується особистість;

б) підбирає зміст для розвитку і формування особистості; в) усуває впливи, які можуть негативно позначитись на розвитку і формуванні особистості; г) ізолює особистість від несприятливих для її розвитку і формування умов.

Виховання не тільки визначає розвиток, а й само залежить від розвитку, воно постійно спирається на досягнутий рівень розвитку. Його завдання полягає в тому, щоб створити "зону ближнього розвитку" (Л.С. Виготський), яка б у подальшому перейшла у зону актуального розвитку. Значить, виховання формує особистість, веде за собою розвиток, орієнтує на процеси, які ще не дозріли, але перебувають у стадії становлення.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Поняття розвитку і формування особистості

Дата добавления: 2013-12-12; Просмотров: 682; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Аналіз зрілості галузі прийнято робити, відносячи її до одного з чотирьох станів розвитку: ембріонального, зростаючого, зрілого чи старіючого.
 2. Власні джерела формування оборотних коштів.
 3. Вплив засобів масової комунікації на формування громадської думки, політичну свідомість та культуру . Функції масової комунікації.
 4. Грошові потоки: поняття, термінологія та види
 5. Давньоруський період був «золотою добою» української історії. Київська держава заклала традиції державотворення, дала поштовх розвитку української народності та її культури.
 6. Джерела формування та напрямки використання грошових коштів бюджету
 7. Еволюція розвитку проектного менеджменту
 8. Загальні особливості духовних процесів та розвитку філософії у XX ст.
 9. Загальні поняття, структура, текстура.
 10. Загальні поняття.
 11. Заходи щодо формування організаційно-методологічної моделі
 12. Конкуренція як загальна форма розвитку ринкової економіки
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.156.39.44
Генерация страницы за: 0.092 сек.