Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Загрузка...

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Диференціальний захист силових трансформаторів
 

Для захисту трансформатора від внутрішніх замикань, а також від зниження рівня масла найчастіше використовують газове реле.

Потужні трансформатори (Sн ³ 6300 кВА) для захисту від пошкоджень на виводах і, як доповнення до газового захисту, мають поздовжній диференціальний захист (рисунок 17.1). Він має чітко визначену зону дії (між трансформаторами струму з одного і другого боків трансформатора). У зону захисту вхо­дять, крім обмоток силового трансформатора, кабелі і шини до місця встановлення трансформаторів струму.

Із двох сторін трансформатора встановлені трансформатори струму ТА1 і ТА2 (рисунок 17.1), які обмежують зону дії диференціального захисту. Вторинні обмотки трансформаторів ТА1 і ТА2 з’єднуються послідовно, а струмове реле під’єднується до них паралельно.

 

 
 

 


а б

 

а – к.з. поза зоною дії захисту; б – к.з. в зоні дії захисту

 

Рисунок 17.1 – Схема поздовжнього диференціального захисту трансформатора

При к.з. в точці К1 за межами зони захисту (рисунок 17.1, а), та в нормальному режимі роботи трансформатора, якщо прийняти, що первинні струми рівні між собою, то при рівних коефіцієнтах трансформації ТА1 і ТА2 – вторинні струми І2-1 та І2-2 також будуть рівними, тоді в ідеальному випадку можна записати :

(17.9)

 

 

Таким чином, диференціальний захист не реагує на к.з. поза зоною захисту, і тому може виконуватися без витримки часу. Цей захист відноситься до захистів із абсолютною селективністю.

На практиці ж, в режимі навантаження, і особливо при к.з. поза зоною захисту, струм Ірд не може дорівнювати нулю, так як трансформатори ТА1, ТА2 мають різні похибки, і навіть при рівних струмах в первинній обмотці їх вторинні струми не будуть рівні між собою. Струм в реле називається струмом небалансу:

(17.10)

Для забезпечення не спрацювання реле диференціального захисту у вказаних режимах струм спрацювання реле необхідно вибирати більшим за струм небалансу:

(17.11)

 

де kн – коефіцієнт надійності, kн = 1,3.

 

При к.з. в зоні дії захисту (рисунок 17.1, б), при двосторонньому живленні, напрям первинного І1-2 і вторинного І2-2 струмів змінюються на 1800, при цьому в реле буде протікати сума струмів:

 

(17.12)

 

В такому разі реле спрацює і відключить пошкоджений елемент. У випадку одностороннього живлення в реле протікає один із струмів І2-1 або І2-2. При цьому релейний захист також повинен спрацювати.

Відмінністю трансформатора від інших елементів мережі є те, що струми в первинній і вторинній обмотках не рівні, а коефіцієнти трансформації трансформаторів струму такі, що за їх допомогою практично не можливо одержати рівні вторинні струми в плечах диференціального захисту. Не рівність струмів І2-1 та І2-2 визиває струм небалансу.Якщо обмотки трансформаторів мають різне з'єднання, то треба збалансувати зсув струмів у плечах диференціального захисту. При з’єднанні, наприклад, обмоток силового трансформатора за схемою «зірка – трикутник» з боку зірки силового трансформатора трансформатори струму з'єднують трикутником, а з боку трикутника – зіркою.

Нерівність значень вторинних струмів, відповідно, струм небалансу можуть виникнути із-за:

– різних похибок різнотипних трансформаторів струму;

– регулювання напруги на одній стороні трансформатора;

– кутового зсуву між первинними струмами.

Вказані особливості силових трансформаторів визначають особливості його диференціального захисту. Для виконання такого захисту необхідно вирішити наступне:

– відстроювання від кидків стуму намагнічування при підключенні ненавантаженого трансформатора під напругу:

, (17.13)

де – струм намагнічування, А;

– коефіцієнт надійності, .

 

(17.14)

 

– відстроювання від розрахункового максимального струму небалансу при перехідних режимах зовнішніх к.з.:

(17.15)

Спочатку розраховуємо без урахування складової струму небалансу від неточного вирівнювання на комутаторі реле:

(17.16)

де – коефіцієнт, який враховує перехідний режим, = 1;

– коефіцієнт однотипності , = 1;

– відносне значення струму намагнічування, = 0,1;

– періодична складова струму к.з. при трифазному металічному к.з., А.

 

Струм спрацьовування реле диференціального захисту:

(17.17)

Коефіцієнт чутливості захисту:

(17.18)

де – двохполюсний струм к.з. на шинах високої напруги, А.

 

Визначаємо струм спрацювання реле основної сторони:

(17.19)

 

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 689; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.164.247
Генерация страницы за: 0.018 сек.