Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Загрузка...

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вибір типу рухомого складу

Вибір типів і моделей рухомого складу є невід’ємною частиною планування перевезень. Організовуючи перевезення, при мінімальних потребах у рухомих засобах і транспортних витратах потрібно повно й високоякісно задовольняти попит об’єктів, що обслуговують, у перевезенні вантажів, стежити за їхнім збереженням. При виборі типів і моделей рухомого засобу необхідно враховувати:

♦ вид перевезень: технологічні, внутріміські, внутріобласні й міжрайонні, міжміські, зовнішньоторговельні, централізовані, масові, збірні, постійні, сезонні, тимчасові;

♦ вид вантажу, його об’ємну масу, вид тари й упакування;

♦ відстань перевезень і дорожні умови;

♦ величину вантажу й добову потребу в цьому вантажі одержувача;

♦ вид вантажно-розвантажувальних робіт, а при механізованому навантаженні й розвантаженні – продуктивність механізмів;

♦ фронт навантаження й розвантаження й розміри вантажно-розвантажувальних пунктів;

♦ наявність певних типів і моделей рухомого складу на підприємстві.

На вибір типів і моделей рухомого складу впливає вид перевезень. Так, при технологічних перевезеннях на підривних роботах і під час перевезення руди, вугілля в основному використають автомобілі-самоскиди великої й особливо великої вантажопідйомності, а при технологічних перевезеннях на будівельних майданчиках, підприємствах – бортові автомобілі й автомобілі-самоскиди малої й середньої вантажопідйомності. При міжміських перевезеннях варто використати автомобільні поїзди, автомобілі-тягачі, автомобілі великої вантажопідйомності. При централізованих перевезеннях вантажів, коли обсяг перевезень постійний, маса вантажу більша, а вантажно-розвантажувальні роботи механізовані, варто також використати автомобілі великої вантажопідйомності. Якщо партії вантажів незначні, добова потреба у вантажі невелика, навантаження й розвантаження ручна, потрібно використати рухомий склад малої й середньої вантажопідйомності.

Крім того, вибір того або іншого рухомого складу залежить від характеру, виду вантажу. Наприклад, для навалочних вантажів (землі, піску, гравію, щебенів) потрібні автомобілі-самоскиди; для довгомірних вантажів (труб, деревини, сортового прокату) -­­ автомобілі із причепами-розпусками або спеціальні автомобілі; для наливних вантажів (бензину, води, масла) - автомобілі, обладнані цистернами; для швидкопсувних вантажів (фруктів, м’яса) - автомобілі-рефрижератори, фургони.

При переміщенні невеликої кількості вантажів на короткі відстані варто використовувати автомобілі малої вантажопідйомності; при перевезеннях на дорогах III категорії експлуатації – автомобілі підвищеної прохідності; при обмежених розмірах вантажно-розвантажувальних площадок – автомобілі малої або середньої вантажопідйомності. При ручному навантаженні й розвантаженні вантажів у зв’язку зі значним простоєм рухомого складу під час виконання цих робіт не можна використовувати рухомий склад великої вантажопідйомності.На вибір типів і моделей рухомого складу впливають види вантажно-розвантажувальних механізмів й їхня продуктивність. Так, під час перевезення навалочних вантажів автомобілями-самоскидами варто дотримуватися співвідношення між вантажопідйомністю автомобіля-самоскида qа і ємністю ковша qк .

У процесі механізованого навантаження навалочних вантажів і перевезення їх на автомобілях-самоскидах підвищення продуктивності сприяє ритмічній роботі автомобілів-самоскидів і навантажувальних механізмів. У зв’язку із цим за кожним навантажувальним механізмом закріплюють певну кількість автомобілів-самоскидів встановленої вантажопідйомності. При цьому виходять із рівності ритму навантаження Rп й інтервалу руху 1 рухомого складу.

Підставляючи в цю рівність розміри кожної величини, знаходять кількість автомобілів, що забезпечує рівномірну, без простоїв роботу рухомого складу й навантажувальних механізмів.

Перевозячи масові навалочні вантажі на відносно більші відстані, варто мати на увазі, що при фактичній середній відстані навантаженого пробігу, що більше раціональної відстані, варто застосовувати бортові автомобілі; якщо ж відстані менше, те автомобілі-самоскиди. Величину раціональної відстані визначають як по продуктивності, так і за собівартістю перевезень.

Типи й моделі рухомого складу вибирають залежно від потужності експлуатаційного підприємства, тому що на підприємствах з малою й середньою потужністю, невеликою кількістю автомобілів переважають автомобілі малої й середньої вантажопідйомності. Штучні спорудження на дорогах (мости) і під’їзди до вантажно-розвантажувальних пунктів часто обмежують використання автомобілів великої вантажопідйомності.

Останнім часом збільшується випуск автомобілів великої й малої вантажопідйомності, а також причепів і напівпричепів більш досконалої конструкції.

Правильність вибору типів і моделей рухомого складу в конкретних умовах перевезень визначають такі показники, як продуктивність, зменшення собівартості перевезень, висока швидкість доставки вантажів і пасажирів, зменшення капіталовкладень і строку їхньої окупності.

При складанні плану для знову проектованого підприємства необхідний вибір типу й розрахунок потреби кількості рухомого складу.

При виборі типу рухомого складу, марки й модифікації автомобіля варто враховувати характер і структуру перевезень, вид вантажу і його кількість, вид пакування й тари, відстань перевезень, а також дорожні умови. Завдання вибору рухомого складу трудомістке й вимагає порівняння декількох, а іноді багатьох типів моделей автомобілів, причепів і напівпричепів, вимагає більшої кількості розрахунків. У багатьох випадках у залежності від кінцевої мети коло розглянутих типів рухомого складу можна звузити до зіставлення двох варіантів, відкинувши незначні фактори.

Вихідні дані для розрахунку наведені в табл.1.

Таблиця 1

Вихідні дані для вибору типу рухомого складу

Показники Спосіб розрахунку І варіант ІІ варіант
Автомобіль      
Вантажопідємність, т      
Коефіцієнт використання вантажопідємності      
Технічна швидкість, км/год.      
Категорія дороги      
Спосіб навантаження      
Спосіб розвантаження      
Норма часу н.-р. робіт на 1 їздку, год.      
Середня відстань перевезення, км      
Коефіцієнт використання пробігу      
Час в наряді, год.      
Вартість одиниці рухомого складу, грн.      
Постійні витрати на автомобіле-год, грн.      
Змінні витрати на 1км пробігу, грн.      

 

1. Середньодобовий пробіг l, км:

 

де Тн – час знаходження автомобіля в наряді, год.;

VТ – технічна швидкість автомобіля, км/год.;

lА-Б – відстань від пункту А до пункту Б, км.;

tн-р – час завантаження та розвантаження автомобіля в пункті, год;

­– коефіцієнт використання пробігу.

Коефіцієнт aв випуску приймаємо рівним проектному.

2. Постійні витрати на автомобіль-день Впос, грн.:

, грн

3. Продуктивність автомобіля за робочий день в, Wткм

 

4. Продуктивність автомобіля за робочий день, Wт :

 

де qа – вантажопідйомність автомобіля, т.;

gст – статичний коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля.

5. Норма часу простою автомобіля під завантаженням і розвантаженням Нт, хв:

 

6. Норма часу на 1 ткм, Нткм, хв:

 

де tдв = 60 хв – час руху.

7. Тарифна ставка за 1т:

 

де Схв – хвилинна тарифна ставка водія, коп.

8. Тарифна ставка за 1 ткм:

:

9. Заробітна плата водія ВЗП із урахуванням доплат за класність, додаткової заробітної плати і єдиного соціального податку в розмірі П %, грн.:

 

10. Витрати на експлуатацію автомобіля (автопоїзда протягом робочого дня Сад):

 

11. Приведені витрати на один робочий день:

,

Показник «приведені витрати» розраховується для інвестицій строком окупності менш року при заданому (планованому) коефіцієнті ефективності Е.

Годинна продуктивність Wг, ткм/год, і собівартість Sткм, грн/ткм, 1 ткм:

,

 

Розмір експлуатаційних показників, які входять у формулу продуктивності й собівартості, визначають для кожного порівнюваного типу й моделі рухомого складу залежно від конкретних умов перевезень.

Собівартість 1 ткм:

sткм

Приведені витрати на 1 ткм:

 

 

Ті типи й моделі рухомого складу, які забезпечують найбільшу продуктивність і найменшу собівартість перевезень, є оптимальними.

Кількість рухомого складу, необхідного для перевезення кожного виду вантажу, визначається за формулою:

.

де Wa – добова продуктивність автомобіля, т/дб.;

Qд – кількість вантажу, що перевозиться за один день, т.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Вибір типу рухомого складу

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1094; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.158.39
Генерация страницы за: 0.136 сек.