Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Загрузка...

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні показники захворюваності підлітків

Важливим критерієм інтегральної оцінки здоров'я населення є показник захворюваності підлітків. За даними Українського НДІ педіатрії, акушерства і гінекології та Українського НДІ соціальної гігієни та управління охорони здоров'я, кількісна та якісна оцінка здоров'я дітей свідчить про стійке погіршення їх фізичного, психічного та|
інтелектуального розвитку, що ставить під загрозу існування нації. Протягом кожного^
року близько 40 тис. жінок не доношують вагітність. За останні 10 років збільшилася;;кількість недоношених дітей майже у 5 разів, з природженими вадами розвитку — у 3£
раза, а загальна захворюваність дітей раннього віку — у 2 раза. За даними З.А,Шкіряк-|Нижник (1991), нині в Україні близько 70% новонароджених з 1-го дня життя мають ті чи|
інші відхилення у стані здоров'я, а серед контингенту дитячих дошкільних закладів таких| дітей 75-81%.Серед школярів перша група здоров'я відзначається у 25-35% дітей.За даними статистичної звітності Міністерства охорони здоров'я України, зростає?
враженість підлітків багатьма захворюваннями,Так, серед юнаків призовного віку 1992 р. III диспансерна група (важкі
захворювання) склала 50,3%, И група — 24,4%. За окремими захворюваннямидеякі;показники поширеності серед підлітків перевищують показники дорослогонаселення (ожиріння — на 50%, захворювання органів дихання — на 33%). |

3.3. Інвалідизація населення України і її причини|

Більшість основних захворювань, що спричиняють інвалідність, за винятком!
психічних розладів і травм, виникають і призводять до інвалідності після 40 років.--Демографічні процеси в Україні, що характеризуються збільшенням кількості осіб ї
середнього і старшого віку, мають прямий кореляційний зв'язок зі зростанням рівнямінвалідності населення. і

У 82% випадків до інвалідності призвело загальне захворювання, в 6% випадків!; інвалідність зумовлена захворюванням або ушкодженням, пов'язаним з виконанням| трудових обов'язків, із них 2,2 % — під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській! АС. Інвалідність осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, а також населення, що проживає на забруднених радіонуклідами територіях або евакуйованого з; цієї причини, складають 3% загальної інвалідності населення. Інвалідність осіб віком понад 16 років унаслідок аномалій розвитку, захворювань або травм, одержаних у дитинстві, складає 6,4%,Серед дорослого населення захворювання, які призвели до інвалідності/ розподіляються так: перше місце посідають хвороби системи кровообігу — 20,6 випадку на 10 тис. дорослого населення (32,2% загальної інвалідності, із них 10,8% — ІХС, 11,9% — хвороби судин головного мозку); на 2-му місці в структурі інвалідності дорослого > населення знаходяться новоутворення — 8,8 випадку (13,7%, із них 13% — злоякісні); на 3-му — хвороби нервової системи і органів чуття — 7,2 випадку (11,3%); на 4-му — травми всіх локалізацій — 5,9 випадку 9?3%); на 5-му — хвороби кістково-м'яковоШсистеми і сполучної тканини діаграма № 2. 32,1%

Хвороби серцево-судинної системи

13,7%

11.3%

Новоутво­рення

Хвороби нервової системи і органів чуття

9.3%

8,1%

Хвороби органів травлення


Хвороби кістково-м'язової системи і сполучної тканини

5,2 випадку (8,1%). Наведене

 

 

Діаграма № 2. Хвороби, які призводять до інвалідизації дорослого населення України

Для показника інвалідності характерна тенденція до зростання головним чином за рахунок інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства.

Серед причин, що зумовлюють інвалідність у дітей, основними є різке погіршення екологічної обстановки, несприятливі умови праці жінок, високий рівень захворюваності батьків тощо.

Показник інвалідності склав на 1993 рік 18,3% на 10 тис. дитячого населення віком від Одо 16 років. Значно вищий цей показник у Запорізькій (27,5%), Херсонській (26,4%) областях, у республіці Криму (25,8%).

У структурі дитячої інвалідності на 1-му місці хвороби нервової системи та органів чуття — 41,9%, на 2-му місці — психічні розлади — 30,6%, на 3-му — природжені аномалії — 8,2% (див.діаграму № 3). Структура інвалідності дітей раннього віку дещо відрізняється від загальної структури дітячої інвалідності. Друге рангове місце в цій групі (від 0 до 3 років) посідають природжені аномалії.

У віковій структурі дитячої інвалідності переважають діти віком 7-15 років (73,1%); діти віком 3-6 років складають 18,7%; віком до 3 років 8,2%. 70% дітей — інвалідів проживають у містах Для показника інвалідності характерна тенденція до зростання головним чином за рахунок інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства.

Серед причин, що зумовлюють інвалідність у дітей, основними є різке погіршення екологічної обстановки, несприятливі умови праці жінок, високий рівень захворюваності батьків тощо.

Показник інвалідності склав на 1993 рік 18,3% на 10 тис. дитячого населення віком від Одо 16 років. Значно вищий цей показник у Запорізькій (27,5%), Херсонській (26,4%) областях, у республіці Криму (25,8%).

У структурі дитячої інвалідності на 1-му місці хвороби нервової системи та органів чуття — 41,9%, на 2-му місці — психічні розлади — 30,6%, на 3-му — природжені аномалії — 8,2% (див.діаграму № 3). Структура інвалідності дітей раннього віку дещо відрізняється від загальної структури дітячої інвалідності. Друге рангове місце в цій групі (від 0 до 3 років) посідають природжені аномалії.

У віковій структурі дитячої інвалідності переважають діти віком 7-15 років (73,1%); діти віком 3-6 років складають 18,7%; віком до 3 років 8,2%. 70% дітей — інвалідів проживають у містах Діаграма № 3. Хвороби, які призводять до інвалідизації дитячого населення України

Особливу стурбованість викликає різке зростання кількості інвалідів серед дітей 7-15 років. їх частотність значно домінує в таких класах хвороб, як злоякісні новоутворення, хвороби ендокринної системи, психічні розлади, хвороби нервової системи.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Основні показники захворюваності підлітків

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 310; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.30.49
Генерация страницы за: 0.007 сек.