Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Загрузка...

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Формування документу Прибуткова накладна
На підставі Рахунку вхідного формуємо документ Прибуткова накладна від постачальника згідно даним з рис.4.24:

- м.ЖурналиСчета входящие.Виділити рахунок від 12.01.09, к. Ввести на основании . У вікні Выбора вида документа вибрати Приходную накладную;

- в рядку «Приходная накладная» залишаємо №, який був проставлений автоматично, в полі дата - 13.01.09, номер накладної постачальника: 950;

- в полі Место хранения к. вибору, вказати склад, на який надходить товар – Склад №1;

- к. Печать– проглянути сформований документ і закрити вікно перегляду - к. ОК;

провести прибуткову накладну.

Рисунок 4.24 - Прибуткова накладна на придбання товару.

 

Формування документу Податкова накладна від постачальника(в програмі він ще називається як Запись книги приобретения). Формуємо на підставі Рахунку вхіного за даними з рис.4.25:

- м.Журналы- Счета входящие. Виділити Рахунок вхідний від 12.01.09. к. Ввести на основании.У вікні Вибору виду документавибираємо Зап. книги приобр. (Запись книги приобретения);

- в рядку «Запис книги приобретения №» залишаємо №, який був проставлений автоматично, в полі дати (після слова «від») – за допомогою календаря вводимо дату 19.01.09;

- форма оплати: з розрахункового рахунку; ОК. Провести документ;

- зайти в Меню Журнали - Книга приобретения.Проглянути сформовані записи в книги придбання. Закрити всі вікна.

 

Рисунок 4.25 - Запис книги придбання

Облік товарних операцій, взаєморозрахунки з покупцями

Для забезпечення процесу реалізації повинні бути оформлені такі документи: рахунок – фактура; банківська виписка; видаткова накладна; податкова накладна (запис книги продажів); накладна на внутрішнє переміщення; роздрібна накладна.

Оптова реалізація товару. Формування документу Рахунок-фактура згідно даним з (рис.4.26):

- м.Журналы – Счета – фактуры, додати новий Рахунок – фактуру;

- № залишити той, який був проставлений автоматично, в полі дата - 20.01.09;

Рисунок 4.26 - Рахунок – фактура на оплату товару покупцем

- в рядку Покупатель – к. вибору, зайти в Довідник контрагентів, ввести нового контрагента – ТОВ «Сяйво» (ввести коди і розрахунковий рахунок!), дата 08.01.09, двічі натискуємо лівою кнопкою миші по найменуванню ТОВ «Сяйво» вводимо його в поле Покупатель;

- в полі Что продаем залишити Запасы, Вид торговли - Передоплата, Срок оплаты – 23.01.07, Вид НДС – 20%;

- в полі ТМЦ - к. вибору, зайти в Довідник Номенклатура, з групи Товари вибрати виноград «Аргентина»;

- в полі Кво проставити – 30 кг, Enter, к. Записать ;

- аналогічним способом додаємо в документ товари груша «Голландія» -21 кг і полуниця «Іспанія» - 30 кг;- к. ОК,провести документ, закрити вікно журналу «Счета - фактуры».

Створення банківської виписки про зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок від покупця за товар, згідно даним з рис.4.27:

- зайти в Меню Журналы - Банк, додати нову Банківську виписку;

- в полі дата - 20.01.09;

- в рядку 1 натиснути на «+», вибрати рахунок 361;

- в рядкуСубконтовибрати покупцяТОВ «Сяйво»;

- в рядкуЗаказвибрати документ Счет-фактура №1 від 20.01.09;

- вказати суму платежу 1379,23 грн;

- провести і закрити.

 

Рисунок 4.27 - Банківська виписка про зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок від покупця за товар

 

Формування Видаткової накладної на відпуск товару зі складу покупцю згідно даним:

- зайти в м.Журналы - Счета -фактуры.Виділити рахунок-фактура від 20.01.09, к. Ввести на основании . У вікні Выбор вида документа вибрати Расходную накладную;

- номер видаткової накладної залишаємо. В полі дата ввести нову дату (дату відвантаження): 23.01.09; В полі Место хранения вибрати Склад№1;

- в полях Партия (нижній рядок під ТМЦ) біля кожного товару натиснути на кнопку вибору і змінити Партію за умовчанням на партію по прибутковій накладній з наявним товарним залишком (ПН-0000001 від 13.01.09г.);

- к. ОК, провести видаткову накладну.

Формування Податкової накладної (запис книги продажів) згідно даним:

- м.Журнали - Расходные накладные.Виділити Видаткову накладну від 20.01.09г.,к.Ввести на основании.Ввести на підставі. У вікні Вибору виду документавибрати Податкову накладну;

- з'явиться вікно запиту «По указанному документу не возникает первое событие». Продовжити формування накладної? - Да;

- дата створення Податкової накладної – 20.01.09г;

- к. Заполнить в Запиті «Заполнить накладную номенклатурой из заказа или документа основания?» - Да;

- перейти на вкладку Дополнительно в полі «Кто выписал накладную» вибрати гл. бухгалтера Бруснікіна Г. М.;

- к.ОК, провести документ;

- зайти в Меню Журналы - Книга продаж.Проглянути дані в Книзі продажів. Закрити всі вікна.

Формування картки рахунку 28.1:

- м.Отчеты – Карточка счета, вибрати період з 01.01.09 по 31.01.09. В рядкуСчет за допомогою к. вибору з плану рахунків вибирати рахунок 28.1., к.Сформировать.Закрити звіт.

Оформлення реалізації товару у роздріб

Формування Накладної на внутрішнє переміщення товару з оптового складу (склад № 1) в роздрібний склад (Магазин ), згідно даним з рис.4.28.

- м. Журналы – Складские; додати документ Перемещение ТМЦ;

- проставити дату 21.01.09.

- в полі Откуда – к. вибору вибрати Склад №1;

- в полі Куда вибрати склад Магазин. Якщо такий склад не створений, то натиснути на кнопку вибору, зайти в Справочник Места хранения, створити нове місце зберігання: Тип – Склад, Вид складу – Магазин (роздрібний), Найменування – Магазин. к. ОК. Подвійним клацанням лівою кнопкою миші по назві магазин вносимо його у полі Куда;

- В лівій частині вікна в полі ТМЦ натиснути на кнопку вибору і з групи Товар довідника Номенклатура, вибрати товар - Виноград, Кво23 кг. В полі Партия вказати Партію по прибутковій накладній (ПН-950 від 13.01.09г.), к. Записать;

- додати новий товар – к. Insertабо к. Новий рядок . В полі ТМЦ к. вибору і з групи Товар довідника Номенклатура,вибрати товар – Груша, Кво – 19 кг. В полі Партиявказати Партію по прибутковій накладній (ПН-950 від 13.01.09г.), к. Записать;

- к. Провести – Провести Документ;

- к. Печать, проглянути друкарський вид документа, закрити вікно друку; к. ОК., закрити вікно проводок і журналу Складские.

 

Формування Роздрібної накладної згідно даних з рис. 4.29.

- м.Журналы – Розница,додати Роздрібну накладну, проставити дату 21.01.09;

- в полі Контрагент к. вибору, зайти в Довідник Контрагенти. Створити контрагента "кінцевий покупець" - к. Insertабо к Новая строка (в полі Організація – вибрати Частное лицо, решту реквізитів, окрім назви контрагента не заповнюємо);

 

Рисунок 4.28 - Накладна на внутрішнє переміщення товару з оптового складу у роздріб

 

- в полі Магазинк. вибору і з Довідника Места хранения вибрати магазин, в якому відбулася реалізація товару – Магазин;

- в полі ТМЦк. вибору, зайти в Довідник Номенклатура і вибрати ВиноградКво 23 кг. В полі Партия – к. вибору і вибрати документ Приходная накладная (ПН-650 від 13.01.09); к. Записать;

- додати наступний товар. В полі ТМЦ –к.вибору, вибрати товар – Груша, К-во – 19 кг. В полі Партиявказати Партію по прибутковій накладній (ПН-950 від 13.01.09г); к. Записать;

- перейти до вкладки Дополнительно - вказати Субконто валових доходів/витрат: Валовые доходы - Продажа (приобретение) товаров (робот, услуг);

- к. ОК, провести документ, закрити вікно проводок і вікно журналу Розница.

Рисунок 4.29 - Роздрібна накладна

 

Формування документу «Журнал-ордер по Субконто по счету 28.2»

- м.ОтчетыЖурнал-ордер по Субконто, встановити період з 01.01.09 по 31.01.09г., вимкнути прапорець в полі По валюте, вибрати Счет 28.2, к.Сформировать.

 

Формування Видаткового касового ордеру на здачу готівки із каси до банку

- м.Журналы – Касса, додати Видатковий касовий ордер, дата 23.01.09;

- в полі Вид операции із спадаючого м. вибрати – «Сдача денег в банк»;

- в полі Касса залишаємо «Касса основная»;

- Аналитика Счет31.1 «Текущие счета в национальной валюте»;

- Вид НДС– без НДС;

- в рядку Субконтовибрати «Австрія банк»;

- Сумма – 721.29; Основание – здача виручки в банк;

- к. Печать. Проглянути документ (якщо натиснути кнопку Принтер, то документ буде роздрукований). Закрити вікно попереднього перегляду первинного документа, к. ОК. «Провести документ?» - «Так». Документ проведений.

 

Формування фінансового результату і регламентованої звітності підприємства

Визначення фінансового результату і закриття витратних рахунків згідно даних з рис. 4.30 і рис. 4.31.

- м. Журналы – Прочие - Финансовые результаты, додати новий документ;

- встановіть дату – останній робочий день поточного місяця (30.01.09). Этап определения финансовых результатов вибрати Закрытие общепроизводственных затрат.

- к. ОК. Провести документ;

- м. Журналы – Прочие- Финансовые результаты;

- встановіть дату – останній робочій день поточного місяця (30.01.09). Этап определения финансовых результатов вибрати Определение финансового результата.

- к. ОК, провести документ;

Рисунок 4.30 - Закриття загальновиробничих витрат

 

Рисунок 4.31 - Визначення фінансового результату

 

Заповнення балансу підприємства

м.Отчеты – Регламентированные отчеты. У вікні Список отчетов вибрати Баланс (стандарт №2), к. Открыть, вибрати у верхньому вікні необхідний квартал (1 квартал 2009 г.), к Заполнить. Проглянути баланс підприємства. Закрити всі вікна.

 

Формування звіту «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 63.1»

м.ЗвітиОборотно-сальдовая ведомость по счету, встановити період з 01.01.09 по 31.01.09р., виключити прапорець у полі По валюті. Вибрати Рахунок 63.1, к. Сформировать. Закрити звіт.

Аналогічно створіть Оборотно-сальдові відомості по рахункам 28.1 (Додаток В), 28.2, 36.1 (Додаток Г), 31.1.

 

Заповнення Звіту про фінансові результати

М. Звіти – Регламентовані звіти. У вікні Список звітів вибрати Звіт про фінансові результати (стандарт №3), натиснути на кнопку Відкрити.

Вибрати у верхньому вікні необхідний квартал (1 квартал 2009 р.), натиснути на кнопку Заповнити. Переглянути Звіт про фінансові результати. Закрити всі вікна.

 

 

4.5 Контрольні питання

1. Перелічіть етапи завантаження програми “1С:Підприємство”.

2. Для чого призначений режим “1С:Монопольно”.

3. Перелічить режими роботи користувача із системою: “1С:Підприємство”.

4. Реалізація яких функцій відбувається в програмі “1С:Підприємство”?

5. Як проводиться налаштування констант і робочого періоду в програмі “1С:Підприємство”?

6. Як проводиться налаштування плану рахунків і довідників в програмі “1С:Підприємство”.

7. Уведення в систему “1С:Підприємство 7.7” інформації про господарські операції.

8. Робота з документами в програмі “1С:Підприємство 7.7”.

9. Яка дія називається проведенням документів в програмі “1С:Підприємство”?

10. Створення резервних копій баз даних.

4.6 Практичні завдання

 

У ході виконання практичного завдання необхідно у програмі “1С:Підприємство 7.7” створити нову базу згідно до свого варіанту. Виконати завдання за варіантом, роздрукувати документи із програми.

Варіант 1

2. Створити нову базу даних по підприємству ТОВ «Азов»

3. Увести залишки по рахунках на 01.01.12:

- на розрахунковий рахунок – 300 000 грн;

- по касі - 17 грн;

- по статутному фонду – 300 017 грн.

4. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку в касу від 05.01.12р. на суму 300 грн. для видачі у підзвіт менеджерові Лебедєву Л. Н. на придбання хозматеріалів. Роздрукувати документ

5. Оформити Рахунок вхідний № 120 від 07.01.12р. від постачальника ТОВ «Салют» на придбання товару:

- жалюзі горизонтальні 45 грн/кв.м., (100 кв.м);

- жалюзі мультифактурні 60 грн/ кв.м., (80 кв.м);

- ролети алюмінієві 200 грн/кв.м. (55 кв.м)

6. Сплатити постачальникові ТОВ «Салют» за товар:

- сформувати Платіжне доручення від 07.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку за 07.01.12р.

7. Оприбуткувати товар від постачальника ТОВ «Салют». Сформувати Прибуткову накладну № 25 від 07.01.12 на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ

8. Сформувати Податкову накладну від ТОВ «Салют» № 25 за 07.01.12р.

8. Реалізувати частину товару покупцеві ТОВ «Вільнюс» від 10.01.12р. за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 20%):

- сформувати Рахунок-фактуру від 10.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 10.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 10.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 10.01.12р.

Роздрукувати документи

9. Реалізувати товар через Магазин від 11.01.12р. за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 40%)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати і роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

 

Варіант 2

1. Створити нову базу даних по підприємству ТОВ «Піраміда»

2. Увести залишки по рахунках на 01.01.12р.:

- на розрахунковий рахунок – 550 000 грн;

- по касі - 100 грн;

- по статутному фонду – 550 100 грн.

3. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку у касу від 02.01.12 на суму 150 грн. для видачі у підзвіт менеджерові Кузнєцову А. В. на придбання матеріалів. Роздрукувати документ

4. Оформити Рахунок вхідний № 256 від 03.01.12р. від постачальника ТОВ «ТД Веселка» на придбання товару:

- стекло вітринне 90,50 грн/кв.м., (230 кв.м);

- стекломазаїка 30,00 грн/ кв.м., (60 кв.м);

- дзеркала у ванну кімнату 180 грн. (10 шт)

5. Сплатити постачальникові ТОВ «ТД Веселка» за товар.

- сформувати Платіжне доручення від 03.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку від 03.01.12р.

6. Оприбуткувати товар від постачальника ТОВ «ТД Веселка». Сформувати Прибуткову накладну № 701 від 04.01.12р. на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ

7. Сформувати Податкову накладну від ТОВ «ТД Веселка» № 701 від 03.01.12р.

8. Реалізувати частину товару покупцеві ТОВ «ТД Маяк» від 06.01.12р. за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 15%):

- сформувати Рахунок-фактуру від 06.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 06.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 06.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 06.01.12р.

Роздрукувати документи

9. Реалізувати товар через Магазин від 07.01.12р. за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 35%)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати і роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

 

Варіант 3

1. Створити нову базу даних по підприємству ТОВ «Авіста»

2. Увести залишки по рахунках на 01.01.12р.:

- на розрахунковий рахунок - 350 000 грн;

- по касі - 500 грн;

- по статутному фонду - 350 500 грн.

3. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку у касу від 08.01.09 на суму 4000 грн. для видачі в підзвіт директорові Опонасенко Р. Д. на відрядні витрати Роздрукувати документ

4. Оформити Рахунок вхідний № 90 від 04.01.12р. від постачальника ТОВ «Консоль» на придбання товару:

- олівки чорні - 3,80 грн., (75 шт);

- креветки с/м - 20,00 грн/ кг., (50 кг);

- крабові палички 18 грн/ кг (30 кг)

5. Оплатити постачальникові ТОВ «Консоль» за товар:

- сформувати Платіжне доручення від 04.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку від 04.01.12р.

6. Оприбуткувати товар від постачальника ТОВ «Консоль». Сформувати Прибуткову накладну № 1050 від 04.01.09 на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ.

7. Сформувати Податкову накладну від ТОВ «Консоль» № 1050 від 04.01.12р.

8. Реалізувати частину товару покупцеві ТОВ «Абсолют» від 07.01.12 р.за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 22%):

- сформувати Рахунок-фактуру від 07.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 07.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 07.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 07.01.12р.

Роздрукувати документи

9. Реалізувати товар через Магазин від 08.01.09 за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 35%)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати і роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

Варіант 4

1. Створити нову базу даних по підприємству ТОВ «Дельта»

2. Увести залишки по рахунках на 01.01.12р.:

- на розрахунковий рахунок - 200 000 грн;

- по касі - 50 грн;

- по статутному фонду - 200 050 грн.

3. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку в касу від 03.01.12р. на суму 2500 грн. для видачі в підзвіт менеджерові Кириловій М. І. на відрядні витрати Роздрукувати документ

5. Оформити Рахунок вхідний № 521 від 06.01.12р. від постачальника ТОВ «Молочник» на придбання товару:

- сир твердий Голандський - 20,90 грн/кг., (10 кг);

- сир твердий Сметанковий - 23,07 грн/ кг., (15 кг);

- сир твердий Славутич 20,39 грн/ кг (8 кг)

6. Сплатити постачальникові ТОВ «Молочник» за товар:

- сформувати Платіжне доручення від 06.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку від 06.01.12р.

7. Оприбуткувати товар від постачальника ТОВ «Молочник». Сформувати Прибуткову накладну № 289 від 07.01.09 на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ

8. Сформувати Податкову накладну від ТОВ «Молочник» № 521 від 06.01.12р.

9. Реалізувати частину товару покупцеві ТОВ «Чумацький шлях» від 11.01.12р. за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 27%):

- сформувати Рахунок-фактуру від 11.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 11.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 11.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 11.01.12р.

Роздрукувати документи

10. Реалізувати товар через Магазин від 12.01.12р. за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 42%)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати і роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

 

Варіант 5

1. Створити нову базу даних по підприємству ТОВ «Союз»

2. Увести залишки по рахунках на 01.01.09:

- на розрахунковий рахунок - 800 000 грн;

- по касі - 1000 грн;

- по статутному фонду - 801 000 грн.

3. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку в касу від 10.01.12р. на суму 1500 грн. для видачі в підзвіт менеджерові Паскаловой Н. О. на відрядні витрати Роздрукувати документ

4. Оформити Рахунок вхідний № 798 від 15.01.12р. від постачальника ТОВ «Фермер» на придбання товару

- сметана 15% - 3,30 грн/шт., (42 шт);

- сметана 20% - 3,45 грн/ шт., (20 шт);

- молоко «Чудо» - 3,35 грн/ л (100 л.)

5. Сплатити постачальникові ТОВ «Фермер» за товар:

- сформувати Платіжне доручення від 15.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку від 15.01.12р.

6. Оприбуткувати товар від постачальника ТОВ «Фермер». Сформувати Прибуткову накладну № 630 від 15.01.12р. на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ

7. Сформувати Податкову накладну від ТОВ «Фермер» № 798 від 15.01.12р.

8. Реалізувати частину товару покупцеві ТОВ «Добриня» від 17.01.09 р.за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 22%):

- сформувати Рахунок-фактуру від 17.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 17.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 17.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 17.01.12р.

Роздрукувати документи

9. Реалізувати товар через Магазин від 18.01.12р. за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 35%)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати й роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

 

Варіант 6

1. Створити нову базу даних по підприємству ТОВ «Сієста»

2. Увести залишки по рахунках на 01.01.12р.:

- на розрахунковий рахунок - 450 000 грн;

- по касі - 500 грн;

- по статутному фонді - 450 500 грн.

3. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку в касу від 01.09.07 на суму 5000 грн. для видачі в підзвіт менеджерові Романову І. Н. на придбання матеріалів Роздрукувати документ

4. Оформити Рахунок вхідний № 420 від 02.01.12р. від постачальника ТОВ «Індекс» на придбання товару

- ковбаса салямі - 23,39 грн/кг., (14 кг);

- шинка «Русанівська» - 16,59 грн/ кг., (9 кг);

- грудинка «Екстра» - 48,10 грн/ кг (16 кг)

5. Сплатити постачальникові ТОВ «Індекс» за товар:

- сформувати Платіжне доручення від 02.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку від 02.01.12р.

6. Оприбуткувати товар від постачальника ТОВ «Індекс». Сформувати Прибуткову накладну № 963 від 03.01.12р. на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ

7. Сформувати Податкову накладну від ТОВ «Індекс» № 963 від 02.01.12р.

8. Реалізувати частину товару покупцеві ТОВ «Колбико» від 04.01.12р. за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 20%):

- сформувати Рахунок-фактуру від 04.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 04.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 04.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 04.01.12р.

Роздрукувати документи

9. Реалізувати товар через Магазин від 06.01.12р. за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 40%)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати і роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

 

Варіант 7

1. Створити нову базу даних по підприємству ТОВ «Битхімія»

2. Увести залишки по рахунках на 01.01.09:

- на розрахунковий рахунок – 350 000 грн;

- по касі - 300 грн;

- по статутному фонду - 350 300 грн.

3. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку в касу від 11.01.09 на суму 30 грн. для видачі в підзвіт менеджерові Васильєву О. І. на придбання матеріалів. Роздрукувати документ

4. Оформити Рахунок вхідний № 109 від 20.01.09 від постачальника ПП «Діана» на придбання товару:

- засіб для миття вікон 6,03 грн/шт., (50 шт);

- зубна паста 5,80 грн/ шт., (240 шт);

- фарба для волос 12,10 грн/шт., (35 шт).

5. Сплатити постачальникові ПП«Діана» за товар.

- сформувати Платіжне доручення від 20.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку від 20.01.12р.

6. Оприбуткувати товар від постачальника ПП«Діана». Сформувати Прибуткову накладну № 820 від 21.01.12р. на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ.

7. Сформувати Податкову накладну від ПП«Діана» № 820 від 21.01.12р.

8. Реалізувати частину товару покупцеві ПП«Золушка» від 22.01.12р. за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 20 %):

- сформувати Рахунок-фактуру від 22.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 22.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 22.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 22.01.12р.

Роздрукувати документи

9. Реалізувати товар через Магазин від 23.01.12р. за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 40 %)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати і роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

 

Варіант 8

1. Створити нову базу даних по підприємству ПП«Вікторія»

2. Увести залишки по рахунках на 01.01.12р.:

- на розрахунковий рахунок - 650 000 грн;

- по касі - 250 грн;

- по статутному фонду - 650 250 грн.

3. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку в касу від 15.01.12р. на суму 70 грн. для видачі в підзвіт менеджерові Тимофєєву К. І. на придбання канцтоварів. Роздрукувати документ

4. Оформити Рахунок вхідний № 650 від 18.01.12р. від постачальника ПП«Березин» на придбання товару:

- гель для гоління 12,99 грн/шт., (90 шт);

- ополіскувач для волосся 11,04 грн/ шт., ( 35 шт);

- шампунь для волосся 9,09 грн/шт., (15 шт)

5. Сплатити постачальникові ПП«Березин» за товар:

- сформувати Платіжне доручення від 18.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку від 18.01.12р.

6. Оприбуткувати товар від постачальника ПП«Березин». Сформувати Прибуткову накладну № 650 від 19.01.12р. на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ

7. Сформувати Податкову накладну від ПП«Березин» № 650 від 18.01.12р.

8. Реалізувати частина товару покупцеві ТОВ «Лукомор'є» від 20.01.12р. за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 25%):

- сформувати Рахунок-фактуру від 20.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 20.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 20.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 20.01.12р.

Роздрукувати документи

9. Реалізувати товар через Магазин від 22.01.12р. за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 40%)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати і роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

 

Варіант 9

1. Створити нову базу даних по підприємству ТОВ «Сад»

2. Увести залишки по рахунках на 01.01.12р.:

- на розрахунковий рахунок - 200 000 грн;

- по касі - 25 грн;

- по статутному фонду - 200 025 грн.

3. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку в касу від 05.01.12р. сума 40 грн. для видачі в підзвіт менеджерові Федотовій П. Н. на придбання канцтоварів. Роздрукувати документ

4. Оформити Рахунок вхідний № 570 від 12.01.12р. від постачальника ТОВ «Весна» на придбання товару:

- віноград «Аргентина» - 10,80 грн/кг., (53 кг);

- груша «Голандія» - 12,20 грн/кг., (40 кг);

- полуниця «Іспанія» - 16 грн/кг., (30 кг)

5. Сплатити постачальникові ТОВ «Весна» за товар.

- сформувати Платіжне доручення від 12.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку від 12.01.12р.

6. Оприбуткувати товар від постачальника ТОВ «Весна». Сформувати Прибуткову накладну № 950 від 13.01.12р. на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ

7. Сформувати Податкову накладну від ТОВ «Весна» № 950 від 19.01.12р.

8. Реалізувати частину товару покупцеві ТОВ «Сяйво» від 20.01.12р. за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 30%):

- сформувати Рахунок-фактуру від 20.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 20.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 20.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 20.01.12р.

Роздрукувати документи

9. Реалізувати товар через Магазин від 21.01.12р. за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 45%)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати і роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

 

Варіант 10

1. Створити нову базу даних по підприємству ТОВ «Ізюминка»

2. Увести залишки по рахунках на 01.01.12р.:

- на розрахунковий рахунок - 900 000 грн;

- по касі - 50 грн;

- по статутному фонду - 900 050 грн.

3. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку в касу від 07.01.12р. на суму 50 грн. для видачі в підзвіт менеджерові Зубарєву О. Н. на придбання канцтоварів. Роздрукувати документ

4. Оформити Рахунок вхідний № 860 від 08.01.12р. від постачальника ТОВ «Карамель» на придбання товару:

- вафлі «Артек» - 0,79 грн/п., (200 п.);

- печиво «Київ - конті» - 10,20 грн/кг., (40 кг);

- печиво «До чаю» - 8,90 грн/кг., (30 кг)

5. Сплатити постачальникові ТОВ «Карамель» за товар.

- сформувати Платіжне доручення від 08.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку від 08.01.12р.

6. Оприбуткувати товар від постачальника ТОВ «Карамель». Сформувати Прибуткову накладну № 860 від 09.01.12р. на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ

7. Сформувати Податкову накладну від ТОВ «Карамель» № 860 від 08.01.12р.

8. Реалізувати частина товару покупцеві ПП«Анна» від 12.01.12р. за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 30%):

- сформувати Рахунок-фактуру від 12.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 12.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 12.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 12.01.12р.

Роздрукувати документи

9. Реалізувати товар через Магазин від 14.01.12р. за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 45%)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати і роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

Варіант 11

1. Створити нову базу даних по підприємству ТОВ «Мир»

2. Увести залишки по рахунках на 01.01.09:

- на розрахунковий рахунок - 140 000 грн;

- по касі - 600,00 грн;

- по статутному фонду - 140 600 грн.

3. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку в касу від 04.01.12р. на суму 100 грн. для видачі в підзвіт менеджерові Ольховської О. Б. на придбання канцтоварів. Роздрукувати документ

4. Оформити Рахунок вхідний № 770 від 10.01.12р. від постачальника ТОВ «Аромат» на придбання товару:

- чай «Ахмад» - 4,25 грн/п., (120 п);

- кава «Якобс» - 10,50 грн/б., (45 б);

- кава заварна «Нескафе - класик» - 17,15 грн/б., (25 б)

5. Сплатити постачальникові ТОВ «Аромат» за товар:

- сформувати Платіжне доручення від 10.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку від 10.01.12р.

6. Оприбуткувати товар від постачальника ТОВ «Аромат». Сформувати Прибуткову накладну № 440 від 11.09.12р. на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ

7. Сформувати Податкову накладну від ТОВ «Аромат» № 440 від 10.01.12р.

8. Реалізувати частина товару покупцеві ТОВ «Едем» від 14.01.09 р.за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 20%):

- сформувати Рахунок-фактуру від 14.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 14.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 14.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 14.01.12р.

Роздрукувати документи

9. Реалізувати товар через Магазин від 15.01.12р. за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 40%)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати і роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

 

Варіант 12

1. Створити нову базу даних по підприємству ТОВ «Каприз»

2. Увести залишки по рахунках на 01.01.09:

- на розрахунковий рахунок - 450 000 грн;

- по касі - 100 грн;

- по статутному фонду - 450 100 грн.

3. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку в касу від 07.01.12р. на суму 50 грн. для видачі в підзвіт менеджерові Юдиной О. Н. на придбання матеріалів. Роздрукувати документ

4. Оформити Рахунок вхідний № 860 від 08.01.12р. від постачальника ТОВ «Дарниця» на придбання товару

- трубочки «Соломон» - 0,95 грн/п., (200 п.);

- печиво «Конті» - 12,20 грн/кг., (40 кг);

- печиво «Лимонне» - 5,90 грн/кг., (30 кг)

5. Сплатити постачальникові ТОВ «Дарниця» за товар:

- сформувати Платіжне доручення від 08.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку від 08.01.12р.

6. Оприбуткувати товар від постачальника ТОВ «Дарниця». Сформувати Прибуткову накладну № 860 від 09.01.12р. на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ

7. Сформувати Податкову накладну від ТОВ «Дарниця» № 860 від 08.01.12р.

8. Реалізувати частину товару покупцеві ПП«Нота» від 12.01.12р. за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 30%):

- сформувати Рахунок-фактуру від 12.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 12.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 12.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 12.01.12р.

Роздрукувати документи

9. Реалізувати товар через Магазин від 14.09.09 за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 45%)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати і роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

Варіант 13

1. Створити нову базу даних по підприємству ТОВ «Вікторія»

2. Увести залишки по рахунках на 01.01.09:

- на розрахунковий рахунок – 400 000 грн;

- по касі - 170 грн;

- по статутному фонду – 200 050 грн.

3. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку в касу від 05.01.12р. на суму 400 грн. для видачі у підзвіт менеджерові Лебедєву Л. Н. на придбання хозматеріалів. Роздрукувати документ

4. Оформити Рахунок вхідний № 120 від 07.01.12р. від постачальника ТОВ «Господар» на придбання товару:

- жалюзі горизонтальні 55 грн/кв.м., (100 кв.м);

- жалюзі мультифактурні 60 грн/ кв.м., (80 кв.м);

- ролети алюмінієві 200 грн/кв.м. (55 кв.м)

5. Сплатити постачальникові ТОВ «Господар» за товар:

- сформувати Платіжне доручення від 07.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку за 07.01.12р.

6. Оприбуткувати товар від постачальника ТОВ «Господар». Сформувати Прибуткову накладну № 25 від 07.01.09 на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ

7. Сформувати Податкову накладну від ТОВ «Господар» № 25 за 07.01.12р.

8. Реалізувати частину товару покупцеві ТОВ «Вільнюс» від 10.01.12р. за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 20%):

- сформувати Рахунок-фактуру від 10.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 10.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 10.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 10.01.12р.

Роздрукувати документи

9. Реалізувати товар через Магазин від 11.01.12р. за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 40%)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати і роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

 

Варіант 14

1. Створити нову базу даних по підприємству ТОВ «Полуниця»

2. Увести залишки по рахунках на 01.01.12р.:

- на розрахунковий рахунок – 550 000 грн;

- по касі - 400 грн;

- по статутному фонду – 550 100 грн.

3. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку у касу від 02.09.07 на суму 250 грн. для видачі у підзвіт менеджерові Кузнєцову А. В. на придбання матеріалів. Роздрукувати документ

4. Оформити Рахунок вхідний № 256 від 03.01.12р. від постачальника ТОВ «ТД Веселка» на придбання товару:

- простирадло 190,50 грн., (130 шт);

- рушник банний 130,00 грн., (50 шт);

- рушник 40 грн. (10 шт).

5. Сплатити постачальникові ТОВ «ТД Веселка» за товар.

- сформувати Платіжне доручення від 03.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку від 03.01.12р.

6. Оприбуткувати товар від постачальника ТОВ «ТД Веселка». Сформувати Прибуткову накладну № 701 від 04.01.09 на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ

7. Сформувати Податкову накладну від ТОВ «ТД Веселка» № 701 від 03.01.12р.

8. Реалізувати частину товару покупцеві ТОВ «ТД Маяк» від 06.01.12р. за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 15%):

- сформувати Рахунок-фактуру від 06.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 06.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 06.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 06.01.12р.

Роздрукувати документи

9. Реалізувати товар через Магазин від 07.01.12р. за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 35%)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати і роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

 

Варіант 15

1. Створити нову базу даних по підприємству ТОВ «Гамма»

2. Увести залишки по рахунках на 01.01.12р.:

- на розрахунковий рахунок - 450 000 грн;

- по касі - 600 грн;

- по статутному фонду - 950 500 грн.

3. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку у касу від 08.01.09 на суму 4000 грн. для видачі в підзвіт директорові Опонасенко Р. Д. на відрядні витрати Роздрукувати документ

4. Оформити Рахунок вхідний № 90 від 04.01.12р. від постачальника ТОВ «Ластівка» на придбання товару:

- олівці - 9,80 грн., (75 шт);

- фломастери - 20,00 кг., (50 шт);

- записник 18 грн., (40 шт)

5. Оплатити постачальникові ТОВ «Ластівка» за товар:

- сформувати Платіжне доручення від 04.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку від 04.01.12р.

6. Оприбуткувати товар від постачальника ТОВ «Ластівка». Сформувати Прибуткову накладну № 1050 від 04.01.09 на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ.

7. Сформувати Податкову накладну від ТОВ «Ластівка» № 1050 від 04.01.12р.

8. Реалізувати частину товару покупцеві ТОВ «Абсолют» від 07.01.09 р.за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 22%):

- сформувати Рахунок-фактуру від 07.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 07.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 07.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 07.01.12р.

Роздрукувати документи

9. Реалізувати товар через Магазин від 08.01.09 за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 35%)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати і роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 1451; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.196.5.163
Генерация страницы за: 3.132 сек.