Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Класифікація форм власності
Перелік та коди територій (областей) України

Код за КФВ.Ця абревіатура розшифровується як Класифікатор форм власності. Записують цей код згідно з Класифікатором Держкомітету України по стандартизації, метрології та сертифікації, затвердженим та введеним у дію наказом Держстандарту України від 22 листопада 1994 р. №288. Класифікацію форм власності наведено у табл. 2.2.

Таблиця 2.2.

Наступний код - СПОДУ,яким кодується орган державного управління. Розшифровується абревіатура як "система підпорядкування органам державного управління". Цю клітинку недержавні підприємства не заповнюють, оскільки вони не підпорядковуються органам державного управління. Державні підприємства можуть взяти цей код у своєї вищестоящої організації або в органах статистики.

Не записуються у бухгалтерській, але записуються у статистичній звітності коди підприємства за КВЕД та за КОПФГ.

КВЕДрозшифровується як код виду економічної діяльності. Код виду основної економічної діяльності встановлюється при реєстрації підприємства в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України на підставі даних установчих документів згідно з Державним класифікатором України "Класифікація видів-економічної діяльності" ДК 009-96, затвердженим наказом Держкомітету по стандартизації, метрології і сертифікації від 22 жовтня 1996 р. №441.

КОПФГрозшифровується як класифікатор організаційно-правових форм господарювання, який введений в дію наказом Держстандарту України від 22 листопада 1994 р. №288.

Якщо платником податку (збору) є фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, то замість коду ЄДРПОУ чи ТРДПАУ проставляється код ДРФО(код державного реєстру фізичних осіб).

Після заповнення титульної сторінки заповнюють склад активів та пасивів балансу.

Фактично до Балансу заносяться залишки на рахунках бухгалтерського обліку на відповідну дату. Ці залишки наводяться у Головній книзі, оборотно-сальдовій відомості. У головній книзі суми оборотів за дебетом і кредитом усіх рахунків мають бути рівними. Дані книги Журналу-головна є основним джерелом заповнення активу та пасиву балансу.

Квартальний баланс складається за тими ж правилами, що і річний, але сальдо за статтями активу та пасиву наводиться на кінець відповідного звітного кварталу.

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 935; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования!
Генерация страницы за: 0.079 сек.