Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Загрузка...

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття землевпорядного процесу

Види та стадії землевпорядних робіт.

Види: вишукувальні роботи;

проектні роботи.

Вишукувальні роботи – це комплекс робіт по вивченню та обстеження об’єктів проектування з метою одержання необхідних матеріалів для складу схем і проектів землевпорядкування: Зйомки (зйомочні в.р.); обстеження

Зйомки – це топографічні, інженерно-геологічні, гідрогеологічні вишукування, спрямовані на отримання планового висотного положення земельних угідь, вивчення геолог. Будови грунтів, умов залягання і фіз.-хімія складу підземних вод.

Обстеження – агро-господ (визнач. можливість використання землі в с\г) і спеціальні (грунтові, агрохімічні – визн. Запаси підз. Рік у грунті, меліоративні, геоботанічні).

Проектні роботи – обчислювальні і графічні дії по раціональному розміщенню на плані земельних ділянок і визначенню цифрових величин, які характеризують форму, розміри і особисте розміщення цих ділянок з урахування природних та економічних умов об’єктів проектування. Ці дії обернені зйомки місцевості, оскільки спочатку на плані намічають майбутні елементи ситуації місцевості, потім їх переносять в натуру.

Основний принцип проекту – від загального до окремого

Стадії: польові роботи, камеральні

Польові – це вишукувальні і проектні роботи, які вик. Безпосередньо на об’єкті проектувальниками (в полі).

Камеральні – роботи по обробці вишукувальних матер., проектувальна організація території, оформленню документів (викон. У виробничих приміщ. організацій)

Комплекс землевпорядних робіт сучасності:

а) Складання схем використання земельних ресурсів на перспективізм;

б) міжгосподарське землевпорядкування, включаючи всі його різновиди (паювання);

в) внутрішньогосподарське землевпорядкування;

г) топографо-геодезичні і обстежувальні роботи;

г) облік та оцінка земель;

д) проектно-пошукові роботи по інвентаризації земель;

е) встановлення меж (населених пунктів, земельних ділянок);

є) відведення земель (для державних, громадських потреб, для підприємств, організацій, приватним особам, під будівництво жилого будинку, під гараж, дачу);

ж) роботи з приватизації земель громадян (для видачі державного акту на право власності на землю);

з) робоче проектування організаційно-господ., агротехнічних, лісомеліоративних і гідротехнічних заходів;

и) робоче проектування рекультивації земель, створення культ. Пасовищ, терасування схилів та інше;

і) картографічні роботи.

Землевпорядний процес – це заздалегідь встановлений порядок виконання робіт (сукупність послідовних і взаємопов’язаних дій, які виконуються у певному порядку і відповідають завданням землевпорядкування).За своїм характером виконувані дії землевпорядного процесу поділяють на такі стадії (це періоди або етапи землевпорядних робіт, які відрізняються між собою завданням, змістом і глибиною вирішуваних питань): - підготовчі роботи (забезпечити інженерно-технічних працівників вихідною

інформацією);

- проектні роботи (складання проекту, розгляд та затвердження проектів);

- роботи по перенесенню проектів в натуру (передб. уточнення);

- роботи по виготовленню земелевпор. документів;

- автор. нагляд за здійсненням проектів.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Поняття землевпорядного процесу

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 597; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.96.196
Генерация страницы за: 0.477 сек.