Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Загрузка...

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Етапи розвитку інтеграційних процесів

Суть і головні передумови міжнародної економічної інтеграції

Міні-лексикон

Економічна інтеграція, зона преференційної торгівлі, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз.

 

Література

1. Багрова І.В. Міжнародна економічна діяльність України: Навч. пос. /Багрова І.В., О.О.Гетьман, В.Є.Власюк \За ред.. І.В. Багрової. -,Київ: «Центр навчальної літератури», 2004, розд. 3. с. 69 – 96; Розд. 4, с. 96 -138; Розд. 5, с. 138 – 180.

2. Козак Ю.Г. Міжнародна економіка: Навчальний посібник /Ю.Г. Козак, Д.Г. Лук‘яненко, Ю.В. Макогон. –К.: Центр навчальної літератури. 2004, Гл.12. , с. 323 – 329; Гл. 13, с.329 -343.

3. Лук‘яненко Д.Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності: Навчальний посібник /Д.Г. Лук‘яненко.- Київ: КНЕУ, 2005.- 204 с.

4. Міжнародна економіка : Підручник /А.П. Румянцев. - 3-тє вид.випр. і доп.: Доп. МОН України. - Київ : Знання, 2006. - 479 с.

5. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. Рек. МОН України /ред. О.Г. Гупало.- К.: «Хай-Тек Прес», 2007.- 368 с.

6. Одягайло Б.М.. Міжнародна економіка: Навч. пос. /Б.М. Одягайло.– К.: Знання, 2005, Розд. 11, с. 331 – 360.

7. Політика Європейської інтеграції: Навчальний посібник \За ред. В. Г. Воронкової. –К.: ВД «Професіонал», 2007. -512с.

8. Семенов Г.А. Міжнародні економічні відносини: аналіз стану, реалії і проблеми: Навч. посібник. Рек. МОН України /Г.А. Семенов, М.О. Панкова.- 2-е вид., перероб. і доп.- Київ: Центр навчальної літ-ри, 2006.- 232 с.

 


 

 
 
Економічна інтеграція– це процес зближення національних економік шляхом утворення економічного простору для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, робочої сили через національні кордони

 


Міжнародна економічна інтеграція
 
Основні передумови
• формування спільного міждержавного господарського простору з оптимальним поєднанням можливостей і потреб національних економік (форма прояву - інтернаціоналізація виробництва) • соціально-економічна однорідність національних господарств; близькі рівні економічного розвитку • наявність досить тривалого періоду і досвіду взаємного економічного співробітництва географічна близькість, наявність спільних кордонів, цілеспрямована діяльність державних органів, партій, соціальних груп і класів щодо інтеграційних процесів

 

 

Етапи Ліквідація митних бар'єрів у взаємній торгівлі Єдині тарифи відносно країн Вільне пересування ресурсів (капіталу, робочої сили) Узгодження економічної політики Здійснення єдиної економіч. політики
1. Зона вільної торгівлі (ЗВТ)-грунтується на угоді, згідно з якою кожен член ЗВТ залишає за собою право на ведення самостійної економічної політики + ■•-ж –
2. Митний союз (МС)- має єдиний митний кордон. На його території діють єдині митні закони і правила щодо ввезення усіх видів товарів у будь-яку з країн - учасниць. В його рамках проводиться єдина торгова політика. + +
3. Спільний ринокне має торгових бар'єрів і характеризується спільною зовнішньоторговельною політикою. Усунені обмеження переливання ресурсів через кордон, завдяки чому починається інтеграція безпосередньо у сфері виробництва, а це, в свою чергу, змушує країни - члени тісно співпрацювати у грошовій, податковій і політиці зайнятості. + + + -•• –
4. Економічнийсоюз вимагає не лише інтеграції у сфері зовнішньоторговельної і виробничої діяльності, але й інтеграції економічної політики. Члени союзу повинні використовувати спільну валюту. + + + +
5. Повна інтеграція. + + + + +

  

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Етапи розвитку інтеграційних процесів

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 169; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.225.53.253
Генерация страницы за: 0.09 сек.