Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розробка бюджету проекту
Кошторис – це комплекс розрахунків для визначення розміру витрат на проект. З іншого боку, це інструмент управління, який використовується менеджером у процесі реалізації проекту. З огляду на це він є документом, що визначає вартість проекту, а також інструментом контролю та аналізу витрат коштів на проект.

Типи кошторисів:

- зведений кошторисний розрахунок;

- об’єктні кошториси;

- локальні кошториси.

Методи визначення кошторисної вартості:

- базисно-компенсаційний метод;

- ресурсний метод.

При плануванні витрат слід передбачити їхню спроможність задовольняти потреби у фінансових ресурсах протягом усього часу здійснення проекту. З цією метою складають бюджет проекту.

Бюджет проекту – це план, представлений кількісними показниками. У нього включено витрати, необхідні для досягнення поставленої мети, подані оцінні результати скоригованого календарного плану і стратегію здійснення проекту.

Правильно складений бюджет проекту спрямований на вирішення двох основних завдань:

- забезпечення такої динаміки інвестицій, яка б дозволила виконати проект у відповідних часових і фінансових межах;

- зниження обсягу витрат і ризику проекту за рахунок відповідної структури інвестицій і максимальних податкових пільг.

 

6. Матеріально-технічна підготовка проекту.

Основне завдання цієї фази проекту - забезпечити надходження устаткування, конструкцій, матеріалів і послуг у точній відповідності до плану проекту.

Цей процес прийнято поділяти на дві фази:

- закупівля ресурсів і послуг на конкурсній основі;

- поставки до місця виконання робіт.

Під закупівлями і поставками розуміють заходи, спрямовані на забезпечення проектів ресурсами, майном (товарами), виконанням робіт (послуг), передачею результатів інтелектуальної творчості, пов'язаної з конкретним проектом. Економічні реформи зумовлюють зміни у державному регулюванні господарських відносин. Закупівлі є частиною господарських відносин, тому зазначені зміни торкаються їхнього правового регулювання. Основною правовою формою організації та регулювання відносин між учасниками (суб'єктами) при здійсненні закупівель є договір - угода сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків. Роль договору при закупівлях полягає у правовому закріпленні відносин між суб'єктами цих операцій. На основі чинного законодавства він установлює і захищає зобов'язання між ними і визначає порядок їхнього виконання.

Дамо визначення двох основних типів договорів - договору поставки і договору підряду.

Договір поставки – це договір, згідно з яким постачальник, що є підприємцем, зобов'язується в обумовлені терміни передати у власність (або повне господарське ведення, або оперативне управління) покупцю товар, призначений для підприємницької діяльності чи інших цілей, не пов'язаних з особистим споживанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього визначену ціну.Договір підряду регулює закупівлі, необхідним об'єктом яких є результат певних дій.

Існують прямі, посередницькі і біржові форми закупівель.

Зміна умов господарювання сприяла появі нової структури матеріально-технічного забезпечення проектів, до складу якої ввійшли такі етапи:

- підготовка специфікацій і технічних умов, що характеризують кількість та якість необхідного устаткування, машин і механізмів, конструкцій, матеріалів, робіт і послуг;

- планування та організація процесу закупівель;

- вивчення можливих джерел закупівлі ресурсів і переговори з можливими постачальниками;

- попередній відбір учасників торгів;

- підготовка документів для торгів;

- проведення торгів і ухвалення рішення про присудження контрактів заявникам, що виграли торги;

- розміщення замовлення, включаючи переговори про поставки;

- контроль за поставками (своєчасність, комплектність, кількість і якість) із вживанням необхідних заходів у випадку відхилень;

- розв'язання конфліктів;

- взаєморозрахунки;

- наймання на роботу потрібних спеціалістів (підрядчиків), включаючи консультантів;

- планування поставок;

- організація бухгалтерського обліку;

- доставка, приймання і зберігання товару;

- облік і контроль доставки.

 

 

Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 54; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ‚аш ip: 54.205.160.108
Генерация страницы за: 0.079 сек.