Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Загрузка...

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Конституювання структури ВРУ

ЗУ «Про вибори народних депутатів Укр» 2011 року. Формується на змішаній основі: 225 на основі мажоритарної системи і 225 на осн пропорційної системи. 1 окург один мандат.

Вибори в ВРУ класифікуються на 4 види: 1) чергові; 2) позачергові; 3) повторні; 4) проміжні.

1. Чергові проводяться у зв’язку з закінченням конституційного строку ВРУ і не вимагають окремого рішення про їх назначення (остання неділя жовтня 5 року повноважень). ЦВК не пізніше ніж за 91 день повинна обявити про початок виборчого процесу на чергових виборах в ВРУ. Виборчий процес починається за 90 днів до дня голосування. 2. Позачергові; призн ПУ коли ВРУ не може провести пленарне засідання на протязі 30 днів. Виборчий процес починається в день наступний за днем після видання відповідного Указу. Проходять в останню неділю 60-дневного строку з дня публікації указу ПУ. 3. Повторні: призн тільки в одномандатному округу ЦВК-ю, у випадку якщо вибори депутатів у цьому окрузі не відбулись і у випадку якщо кандидат після вибрання не набув депутатського мандату в установленому порядку. Призначаються не пізніше ніж на 30 день після заступлення відповідної події і проводиться в останню неділю 60 дневного строкуз дня опублікування рішення ЦВК по їх призначенню. 4. Проміжні: призн ЦВК у випадку дострокового припинення повноважень депутата вибраного в одномандатному виборчому окрузі. Ріш про вибори приймається не пізніше ніж на 30 день після : - 60 дневгого строку в останню неділю. Виборчий процес на виборах народних депут вкл 10 обовязкових і 2 факультативні стадії: Обов’язкові: - висунення канд. В депут; - ств виборчої комісії; - реєстрація кандидата в депутати; - провед передвиборчої агітації; - ств спец виборчих участків, що діють на тимчасовій основі; - складання списку виборців їх перевірка і уточнення; - голосування; - підрахунок голосів виборців і встановлення результатів голосування; - установлення результатів виборів і їх оф обнародування; - припинення повноважень окружних і участкових виборчих комісій. Факультативні: - повторні голосування (2 кандидата набирають однакову к-сть голосів); - підрахунок голосів виборців і їх встановлення. Виборчий процес закінчується через 15 днів після оф обнародування ЦВК результатів виборів народних депутатів УКР..

 

40. Організація роботи та функціональне призначення Апарату ВРУ

Можуть скл 2 типи орг: 1) політичний. 2) організаційний. ВРУ є повноважною якщо вибрано 2/3 складу – 300 чоловік. Формування; 1 день за днем публікації, на 5 день формується тимчасовий орган (підготовча група депутатів) – 1 представник від 15 чол., на 10 день збирається перше засідання підготовчої групи, обирається голова ВРУ і організовує перше засідання (ств для формування структури ВРУ на протязі 20 днів, здійснюється вироблення основних питань), на 30 день перша сесія ВРУ повинна бути відкрита – голова ВРУ приводить до присяги депутатів. Після відкриття першої сесії формується депутатська фракція (обєднання депутатів по партіям) і депут група (добровільне обєднання депутатів).Спершу форм депут фракція: їх 5: 3 політичні партії : 1. партія регіонів; 2. Комуністична партія; 3. партія кличка; І 2 всеукраїнські обєднання; 1. Свобода; 2. Батьківщина. Депутатська фракція є сформованою після проголошення її учасників і реєструється. Регламент ВРУ вказує, що в депут фр можуть входити позафракційні депутати. Головує у фракції – керівник (голова і його заступники), що обирається їх членами. Замісників може бути - 1 замісник на 15 депутатів. Депутатська група формують ті депутати які не є фракційними. Депут група: - обов’язково реєструється в такому ж порядку що і фракція; - згідно регламенту не може бути ств депут група якщо у ній менше чол. Ніж у фракції; На данний час у ВРУ фракції є а д груп не сформовано. Формування тимчасового президіума(6 чол): 1. вх 5 депут фракцій, що вх в парламент; 2) голова ВРУ; Підготовча депутатська грапа діє до момента формування комітета (приблизно 30 днів). Ств Рахункова комісія – 32 чол. Гол завдання – забезпечення правильного голосування і дотримання процедури голосування. Потім оберається Голова, перший заступник та заступник. Першим обирається голова шляхом поіменного відкритого голосування, кандидати пропонують депутата фракції або само висунення. Голова обирається на термін повноважень ВРУ – 5 років, разом з 1 заст і заст.. Він представляє ВРУ з іншими орг влади а також на міжнародній арені.

Комітети ВРУ – це орган , який здійснює законопроектну, організаційну, контрольну функції, ств із числа народних депутатів Укр. по окремим напрямкам законопроектної роботи, підготовки і розгляду питань віднесених до повнов ВРУ. Комітет формується в складі голови, перших замісників, замісників, секретарів і членів комітету. При форм складу комітету ВРУ забезпечує пропорційне представництво депут фракцій або груп як серед керівників так і серед інших членів комітету. Голова і заст. голови і секретар комітета не можуть бути членами однієї депут фракції або групи і їх головами. Обрання голови, секретаря КВРУ здійснюється шляхом поіменного голосування по списку в цілому. ВРУ може своєю постановою встановити перелік і предмет діяльності заново ств комітета. На данний момент 30 комітетів ВРУ.

Тимчасові політичні утворення: 1)міжфракційне депут обєднання – ств на тимч основі, об’єднує депут різних фракцій, не підлягає реєстрації і не має прав фракції або групи. 2) Погоджувальна рада – це консультативно дорадчий орган який ств для попередньої підготовки і розгляду організаційних питань роботи ВРУ. Склад: - голова ВРУ; - Перший заступник; - замісник; - Голова депут фракції або групи, які наділяються правом приймаючого голосу; - голови депут комітетів(право дорадчого голосу); - інші народні депут Укр.;

На засіданні головує голова ВРУ. – це постійно діючий орган.

3) Тимчасова спеціальна і тимч слідча комісії: Ріш про ств тимч спец ком приймається на засіданні ВРУ з ціллю забезпеч підготовки і попередньої згоди визначених питань, а також для підготовки і доопрацювання проекту закону і ін. актів ВРУ на правах головного комітетуно тільки в тому випадку якщо предмет правового ведення указаних актів закріплений за комітетами. Т спец К ств у складі голови, секретаря і членів. При цьому кожна фракція і група може висунути свого кандидата. Гол і заступники не можуть вх в фракцію або групу. Срок повн – не більше 1 року, але при закінч 6 міс Т спец К повинна надати ВРУ звіт про вионану роботу, на осн якої приймається ріш про завершення або продовження рботи комісії.

Тимчасова слідча комісія – ств ВРУ для проведення розслідування питань що представляє особливий суспільний інтерес, якщо за це проголосувало не менше 1/3 від складу ВРУ.

На данний час діє 1 слідча комісія і 2 спеціальні.

41. Організаційні форми діяльності ВРУ

Діє сесіями: 2 чергові – скликаються 2 рази в рік. Перша сесія - 1 вівторок лютого (закінчується за 45 днів до 2 сесії); Друга сесія – 1 вівторок вересня (закінчується за 10 днів до 1 сесії). Сесії скл з засідань ВРУ і мають 3 форми: 1) пленарні – основні; 2) торжеств енні; 3) парламентські слухання. Сесії вкл засідання комітетів ВРУ, тимч спеціальних і тимч слідчих комісій. За загальним правилом засідання комітетів і комісій закінчується одночасно з закінченням сесії. Але ВРУ процедурним рішенням або по ініціативі комітета або комісії можуть продовжити час роботи комітета або комісії.

Позачергові сесії: скликаються гол ВРУ за вимогою ПУ або не менше 1/3 від конституційного складу ВРУ на протязі 7 днів після надходження вимоги про скликання позачергової сесії. ВРУ збирається на позачергову сесію не пізніше ніж у 2-денний термін без окремого скликання у випадку військового або через звичайного положення. В той час 1 сесія повинна бути проведена не пізніше ніж на 30 день після оголошення результатів виборів.

Пленарні засідання – це основна форма д-сті ВРУ у період сесії, яка являє собою регулярне зібрання нароних депутатів в нормативно визначеному місці і в визначений час , яка проводиться по установленій процедурі і на якому розглядаються питання, що відн до повноважень ВРУ.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Конституювання структури ВРУ

Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 217; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.96.196
Генерация страницы за: 0.156 сек.