Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Загрузка...

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розрахунок необхідної кількості повітря для провітрювання шахти

Розрахунок необхідної загальношахтної кількості повітря починається з визначення необхідної кількості очисних та прохідницьких вибоїв, які забезпечують виробничу потужність гірничого підприємства.

Необхідна кількість повітря для провітрювання одного очисного вибою (Qоч) розраховується за формулою :

 

, м3/хв. ( 1 )

Де - Кн – коефіцієнт нерівномірності газовиділення; С - допустима концентрація газу на виході з очисної виробки; С0 - допустима концентрація газу в поступаю чому струмені повітря; Коз – коефіцієнт, враховуючий рух повітря по частині виробленого простору, Іоч – очікуване газовиділення в очисну виробку.

Фактичне газовиділення ( Iф ) в очисній виробці, визначається за формулою :

, м3/хв. ( 2 )

Де – Iоч - очікуване метановиділення в очисній виробці Lф , Lпр - фактична і проектна довжини очисного вибою, м Аф і Апр – Фактичне і проектне навантаження на очисний вибій, т/зм Кср , Кгр - коефіцієнти, які враховують стаціонарність гірничих робіт ( Кср = Кгр = 1).

 

Розрахунок необхідної кількості повітрі по числу працюючих у вибої людей

 

Qоч ≤ 6 · nч , ( 3 )

Де nч - найбільше число людей одночасно працюючих у вибої.

Перевірка розрахункової кількості повітря по максимально допустимій швидкості переміщення повітря :

 

(4)

Де максимальна кількість повітря , яке може бути подане в очисну виробку, м3/хв.; Sп – площа поперечного перерізу привибійного простору, м2

Vmax = 4 - максимально допустима швидкість руху повітря в очисній виробці, м/с

Площа поперечного перерізу (Sп ) привибійного простору :

( 5 )

Де Кз коефіцієнт загромадження виробленого простору ( 0.7 – 0.9 ) bmin -мінімальна ширина привибійного простору, ( 2.6 – 3.2) м.

 

Якщо умова розрахункової кількості повітря по максимально допустимій швидкості переміщення повітря ( формула 4 ) не виконується то необхідно зробити дегазацію розробляємого пласта, що дозволить зменшити газовиділення у очисному вибої на 30 %

 

Iоч дег = Iоч · 0,3 м3/хв. (6)

Отриману величину газовиділення після дегазації ( Iоч дег ) підставити в формулу ( 1) і зробити перерахунок кількості повітря (Qоч). Після перерахунку повинна виконуватись нерівність :

Витрати повітря необхідного для провітрювання виїмкової дільниці :

(7)

Де Кут = 1.25 - коефіцієнт витрат повітря крізь вироблений простір.

 

Загальна кількість повітря для провітрювання усіх діючих дільниць з урахуванням коефіцієнта резерва 15 % складає :

 

, (8)

Де nоз – загальна кількість діючих очисних вибоїв

 

Загальна кількість повітря для провітрювання шахти складає(9)

Де К – коефіцієнт який враховує спосіб розробки і вибрану схему провітрювання.

Розподіл повітря здійснюється відповідно кількості очисних вибоїв які працюють в крилі, панелі, виїмковій дільниці. На провітрювання камер і втрати білястволового двору виділяється 15 % від загальношахтного повітря.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Розрахунок необхідної кількості повітря для провітрювання шахти

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 235; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.225.53.253
Генерация страницы за: 0.096 сек.