Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Загрузка...

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види акціонерних товариств
Питання 3. Акціонерні товариства в Україні: їх сутність та види

Особливості некорпоративних господарських товариств

Така форма набула поширення в Україні у 90-х роках при формуванні так званих карстових компаній, які залучали приватизаційних майнових сертифікатів, які вкладалися в підприємства.

Товариства з додатковою відповідальністю: учасники товариства відповідають за його боргами не тільки своїм внеском до статутного фонду, а й у разі недостатності цих см – додатково майном, що їм належить, у однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника. Граничний розмір відповідальності передбачено у статуті.

Товариства з повною відповідальністю: всі учасники займаються спільною діяльністю і несуть солідарну віднові дальність за зобов’язання товариства усім своїм майном. Учасник товариства відповідає за борги товариства незалежно від того, виникли вони після чи до його вступу в існуюче повне товариство. Для повного товариства не потрібно мати статут. Зростає роль засновницького договору, у яком визначаються: розмір та склад статутного капіталу, розмір. вклад та порядок внесення вкладів, форми часті у справах товариства.

 

 

 

У світовій практиці існують два види акціонерних товариств: відкрите (ПАТ) і закрите (ПРАТ). На2004 р. в Україні співвідношення між ПАТ і ПРАТ становило: 35% - 65%.

Акціонерним називається товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язання тільки майном товариства. Акціонери несуть відповідальність у межах вартості акцій, що їм належать. Можливе більш загальне визначення акціонерного товариства як господарського товариства, що випускає акції.

Публічне акціонерне товариство (ПАТ) є самостійною юридичною особою, створеною для отримання прибутку від будь-яких видів діяльності, не заборонених законом.

Статутний фонд ПАТ поділяється на заздалегідь визначену кількість акцій рівної номінальної вартості. Акції надають їх власникам право здійснюПАТи контроль за діяльністю ПАТ, а також отримуПАТи частину прибутку. Кожний акціонер має право володіти будь-якою кількістю акцій, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

Акції ПАТ розповсюджуються шляхом відкритої підписки та є предметом купівлі-продажу на фондовій біржі.

Акції закритого акціонерного товариства (ПРАТ) розподіляються лише серед засновників і не можуть бути предметом купівлі-продажу на фондовій біржі.

Треті особи та органи державного управління не мають права втручатися в діяльність акціонерного товариства за винятком випадків, передбачених законодавством.Оскільки ПАТ є окремою юридичною особою, його власники (акціонери) не несуть особистої відповідальності за його зобов’язаннями (ПАТ несе відповідальність за зобов’язаннями лише своїм майном), за винятком випадків вчинення ними злочинів.

Власниками ПАТ є акціонери, тобто особи, які володіють його акціями. Акціонерами можуть бути:

· фізичні особи;

· юридичні особи;

· держава, яку представляє Фонд державного майна України або інша уповноважена особа.

Грошові кошти, які акціонер інвестує у ПАТ під час придбання акцій, використовуються для фінансування діяльності ПАТ, спрямованої на досягнення визначених акціонерами цілей.

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 565; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.144.36.228
Генерация страницы за: 0.106 сек.