Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Однорангові мережі Windows’95’98’Me

Читайте также:
 1. А. Приєднання опалювальних установок до теплової мережі
 2. Адміністрування мережі
 3. Види роздрібної торговельної мережі, їх характеристика.
 4. ГЛОБАЛЬНІ КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ. МЕРЕЖА INTERNET
 5. Друк у мережі. Адміністрування мережевого принтера
 6. Лекція 2. Технічні аспекти функціонування мережі Інтернет.
 7. ЛОКАЛЬНІ КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ
 8. Мережі з виділеним сервером
 9. Мережі класифікують по довжині ліній зв'язку, топології і способу керування.
 10. Однорангові мережі
 11. Організація мережі Інтернет

Windows for Workgroups. ОС Microsoft Windows 3.11 for Workgroups (WfW) є розширенням ОС Windows 3.1, яке забезпечує користувачам Windows спільний доступ до дисків, принтерів, факс–модемів, електронну пошту, діалог (Chat), динамічний обмін даними (мережний DDE) між застосуваннями робочих станцій, віддалений доступ та ін. Мережа WfW однорангова – кожен комп'ютер може виступати як клієнтом, так і сервером. Для зручності пошуку комп'ютерів у мережі їх об'єднують в робочі групи (Workgroup), при цьому кожен комп'ютер може входити тільки в одну групу.

Захист від несанкціонованого доступу до спільних ресурсів забезпечується пароленням входу в мережу в поєднанні з паролями доступу до спільних ресурсів. На кожному комп'ютері з ім'ям користувача пов'язується список паролів для доступу до спільних ресурсів. Якщо є спроба доступу до ресурсу, який не вказаний у списку паролів, система вимагає введення паролю з клавіатури.

Мережний протокол за замовчанням – NetBEUI. Оскільки цей протокол не підтримує маршрутизацію для міжмережного зв'язку, передбачені драйвер IPX Support Driver with NetBIOS Transport та підримка стеку протоколів TCP/IP.

Windows’95’98’Me. 32–розрядні ОС Microsoft Windows’95’98’Me з приорітеною багатозадачністю та влаштованими мережними засобами займають проміжне становище між WfW та Windows (технологія NT). У порівнянні з NetWare та Windows (технологія NT) система безпеки Windows’95’98’Me є суттєво слабшою. Як доповнення до засобів безпеки WfW у Windows’95’98’Me є можливість захищати ресурси серверу на рівні імен користувачів (груп), подібно до NetWare, але з меншим різноманіттям прав.

Зручний інтерфейс користувача, однотипне відображення мережних ресурсів, підтримка найбільш поширених мережних протоколів забезпечують ОС Windows’95’98’Me найбільшу популярність як ОС робочої станції в мережах NetWare і Windows (технологія NT).

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
NetWare | Адміністрування та управління мережею

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 162; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.