Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Облік цінних паперів у портфелі банку на продаж

Читайте также:
 1. V. СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖ КАК ЭЛЕМЕНТ
 2. Автоматизація обліку та регулювання валютних операцій
 3. Автоматов, розничной торговли, продажи по образцам, купли-продажи
 4. Административные правонарушения, связанные с несоблюдением правил продажи товаров и оказания услуг.
 5. Алгоритми й технологія автоматизованого розв’язання задач з обліку і контролю в умовах автоматизованої системи управління підприємством АСУП
 6. Анализ безубыточности производства и продажи продукции
 7. Анализ объема продаж (отгрузки и реализации)
 8. АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ОТ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ ПО ФАКТОРАМ, тыс.руб.
 9. Анализ производства и продажи продукции
 10. Анализ соотношения прибыли, затрат и объема продаж.
 11. Аналіз касових послуг банку
 12. Аналіз розрахункових послуг банку

Рахунки для обліку цінних паперів у торговому портфелі банку

Облік цінних паперів у торговому портфелі банку

У торговому портфелі банку обліковуються:

- боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, з метою отримання прибутків у результаті короткострокових коливань ціни або дилерської маржі та продажу в найближчий час;

- будь-які цінні папери, щодо яких банк має намір і змогу обліку за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, крім акцій, які не мають котирувальної ціни на активному ринку і справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити.

Цінні папери у торговому портфелі банку обліковуються на рахунках груп:

140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

300 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

301 Боргові цінні папери в торговому портфелі банку.

Облік цінних паперів ведеться в розрізі емітентів.

Первісно цінні папери обліковуються за справедливою вартістю. У разі зміни справедливої вартості здійснюється переоцінка цінних паперів. Під час кожної переоцінки обов’язково нараховується процентний дохід за купонними цінними паперами.

Дисконт (премії) за борговими цінними паперами в торговому портфелі не амортизується. Не допускається переведення цінних паперів з торгового портфеля в інші портфелі банку або з інших портфелів цінних паперів у торговий портфель.

У разі реалізації цінних паперів з торгового портфеля на продаж різниця між вартістю реалізації та балансовою вартістю відображається за рахунком 6203.

Рахунки, які використовуються для обліку цінних паперів у торговому портфелі банку, представлені в табл. 1.

Таблиця 1

Показник Торговий портфель
акції боргові цінні папери
Номінал
Переоцінка
Дисконт -
Премія -
Нараховані доходи
Результати переоцінки
Доходи

У портфелі цінних паперів на продаж обліковуються:

- боргові цінні папери з фіксованою датою погашення, які банк не має наміру тримати до дати їх погашення;

- цінні папери, які банк готовий продати у зв’язку зі зміною ринкових процентних ставок, потреб, пов’язаних з ліквідністю або наявністю альтернативних інвестицій;

- фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та утримуються для продажу протягом 12 міс.;

- інші цінні папери, придбані з метою утримання їх у портфелі на продаж.

Придбані цінні папери у портфель банку на продаж відображаються за рахунками груп:141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

143 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж

310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

311 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж

312 Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

313 Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

На дату балансу цінні папери в портфелі на продаж відображаються:

- за справедливою вартістю;

- за собівартістю – акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо;

- за найменшою з величин: балансовою вартістю та справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов’язаних з продажем, - інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що переведені в портфель на продаж і утримуються для продажу протягом 12 міс.;

- за найменшою з величин: вартістю придбання (собівартістю) та справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов’язаних з продажем, - інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та утримуються виключно для продажу протягом 12 міс.

Підходи до обліку цінних паперів у портфелі на продаж аналогічні підходам до обліку цінних паперів у торговому портфелі банку. Відмінності полягають в особливостях цінних паперів у портфелі банку на продаж, а саме:

- переоцінка цінних паперів відображається в капіталі банку;

- на дату балансу цінні папери переглядаються в аспекті зменшення корисності;

- одночасно з нарахуванням процентів нараховується амортизація дисконту або премії;

- цінні папери з портфеля банку на продаж можуть бути переведені в портфель до погашення.

Рахунки, які використовуються для обліку цінних паперів у портфелі банку на продаж, представлені у табл. 2.

Таблиця 2

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Облік цінних паперів у портфелі банку на продаж

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 75; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.90.119.59
Генерация страницы за: 0.002 сек.