Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мультимедиа-технологиялар

«Мультимедиа» деп - операциялық жүйе ортасындағы дыбыс, графиктерді және бейне әрекеттерін түсінеді. Бұл әрекеттер тек сіздердің компьютеріңізде лайықты жабдықтардың орнатылған кезінде ғана мүмкін, (монитор, видеоадаптер, компакті - тегеріштерге арналған дисковод, дауыс зорайтқыштар, аудиоадаптер, джойстик, MIDI порты) және осы жабдықтарды қамтамасыз ететін бағдарлама.

Жақында ғана - компьютер музыкалық мақсаттардың орындауына арналмаған машина деп есептелді. Бірақ ол жоққа ушырады. Жаңа музыкалық бағдарламалық қамтамасыз ету көп көрінді, мысалы , музыкантқа жұмыс істеуге мүмкін болады. Мультимедиалық компьютерде өте маңызды рольді дыбысты карта ойнайды, өйткені ол «әдемілеуге арналған» құрал ғана емес, ол кәсіпшілік жұмысқа арналған аспап. Дыбысты карта аудиожазбаға және елестетудің арналған құралдарды өзіне біріктіреді, сэмплер немесе синтезатор (кейде екеуінде), MIDI - интерфейс, күшті әсер - процессоры және - басқа құрылғы. Бұның барлығы платада орналасады, ол ISA слотына қойылады.

Басқа құралдар мен машиналарды қолданғандағы сияқты, компьютерді пайдаланудың ең алғашқы себебі - жұмыс өнімділігін арттыру болып саналады. Егер компьютерді есеп-қисап жасау, мәліметтерді өндеу немесе құжаттарды қағазға басып алу істеріне пайдапансаңыз,сіз бір сағатта көптеген істерді тындырасыз. Мысалы,
машинкада мәтін басатын шебер адам бір минутта 60-тан 80 сөзге дейін жмесе 6-8 жолға дейін мәтін басатын болса, орташа мүмкіндікті компьютер минутына 1200 жол баса алады. Демек, бір компьютер 150-200 адамды алмастыра алады деген сөз.

Компьютерлік графика табиғи объектілердің шындыққа негізделген бейнелеріне дейін қарапайым чертеждің әр түрлі бейнелеулерге арналған аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету туралы ғылым сияқты осы шақ құрылды . Компьютерлік ақырғы өніммен графиктар бейнелеуді келеді .

Компьютерлік графикта келесі міндеттер тексерілу: компьютерлік графикта бейнелеу ұсынуы; визуализацияға бейнелеу дайындауы; бейнелеу жасауы; әрекеттердің жүзеге асыруы бейнелеумен .



Компьютерлік графика бұл дайындау процестерінің автоматтандыруын әдеттегі түсінеді, өзгертулер, сақтаудың және графикалық ақпарат елестетуінің ЭЕМ мен.

Графикалық ақпарат бұл объектілердің үлгілері және олардың бейнелеудің.

Интерактивтік компьютерлік графика - мынау дәл осылай ғой дайындауға арналған ЭЕМ қолдануы және бейнелеулердің елестетуінің, бірақ мына пайдаланушы мүмкіншілік өзгертулер шапшаң енгізеді оның бейнелеу - барысында елестетудің, е . т . жұмыс мүмкіншілігі уақыттардың нақты масштабында диалог тәртіп графикамен ойлану .

Ақпараттық жүйелердің графикалық құралдарының көмегімен архитектуралық- құрылысты жобалау, технологиялық, электротехника және сантехникалық схемалар салаларында жазықтық 2-өлшемді графиканы орындау құралы. Берілген құралда суреттеген программалардың көп таралуы машинақұрылыс сызбалары, техникалық схемаларды жасауда, фирмалық белгілер және сауда маркілерін салаларында көп қолданылады. Ақпараттық жүйелердің графикалық құралдарының базасында жасалған арнайы пакеттер тек қана жұмысты жеңілдетіп қана қоймай, түбінде тарарнайы мәселелер орындауды жеңілдетеді. Мәдениет саласында да ақпараттық жүйелердің графикалық құралдары өз қолдануын тапты. Оның көмегімен толық өлшемді декорациялар жасалады.

Қазіргі кездегі компьютерлер сурет салу, жазу мүмкіндіктерінен басқа компакт-дискілерден музыка, клип, кино сияқты анимациялық көріністерді көріп бейнелеуге болады. Оны біз мультимедия арқылы көруге болады.

Мульти – көп, Медия – мәтін, дыбыс, бейне қолданатын бұқаралық ақпарат құралдарының жалпы аты.

Мультимедияны компьютерде қолдану үшін қосымша құрылғылармен жабдықталу керек.

Мысалы: 1. Колонкалар, динамиктер, және құлаққалқалар(наушник).

2. Микрофон.

3. CD-ROM

Қосымша құрылғылардың көмегімен:

1. Құжатқа дыбыс қосуға

2. Компьтерюе музыкалық компакт-дискілерді ойнатуға

3. Әртүрлі оқиғаларға дыбыс тағайындауға

4. Нақтылы дыбысы, бейнекөрінісі және анимациясы бар мультипликациялық ойындар ойнатуға болады.

Бұл құрылғыларды пайдалануға аранлған Windows-тың арнайы бағдарламалары бар. Мысалы, Лазерлік ойнатқыш, әмбебап ойнатқыш, Проигрыватель Windows Media, Фонограф бағдарламасы немесе дыбыс жазу (звукозапись) бағдарламасы.

Мультимедиа дегеніміз – ақпаратты көрсетудің түрлі үлгілерін бір мезгілде пайдалану. Әдетте, мультимедиалық материалдар мынадай негізгі элементтерді қамтиды: мәтін, дыбыс, кескін, анимация және бейне.

Мәтіндік ақпарат графикалық және дыбыстық элементтермен үйлескен жағдайда, адамның оны жақсы қабылдайтындығы дәлелденген.

Ұсынылатын қызметтер:

- Бейнені локализациялау кез келген ақпараттың шифрын ашу (мәтінді естіртіп теру) және транскрипт дайындау презентацияларды, жарнама, көркем, деректі, мультипликациялық фильмдерді, музыкалық шығармаларды, лекцияларды, конференцияларды, сұхбаттарды, веб-трансляцияларды, вебкастыларды, оқыту материалдарын аудару аударманы дыбыстауға дайындау: әдеби редакциялау, уақыт бойынша синхрондау, айтылу ерекшеліктерін мақұлдау кадр сыртынан аудару және қажетті дауыс сипаттамаларын алдын ала таңдай отырып, кәсіби дикторлар және актерлер арқылы толық дубляж жасау;

- Аудионы локализациялау кез келген ақпараттың шифрын ашу (мәтінді естіртіп теру) және транскрипт дайындау диктофон жазбаларын, лекцияларды, конференцияларды, семинарларды, презентацияларды, сұхбаттарды, жарнама хабарларын, ұрандарды, музыкалық шығармаларды, оқыту материалдарын, қосымша кастыларды аудару аударманы дыбыстауға дайындау: әдеби редакциялау, уақыт бойынша синхрондау, айтылу ерекшеліктерін мақұлдау қажетті дауыс сипаттамаларын алдын ала таңдай отырып, кәсіби дикторлар және актерлер арқылы аудионы дыбыстау;

- Adobe Flash локализациясы аударылатын аудио, бейне және графикалық ақпаратты шығарып алу аудио/бейне ақпараттың шифрын ашу (мәтінді естіртіп теру) және транскрипт дайындау аудио, бейне, мәтіндік, графикалық, анимациялық элементтерді аудару аударманы дыбыстауға дайындау: әдеби редакциялау, уақыты және көлемі бойынша үйлестіру, айтылуының ерекшеліктерін мақұлдау қажетті дауыс сипаттамаларын алдын ала таңдай отырып, кәсіби дикторлар және актерлер арқылы дыбыстау толығымен локализацияланған материалдарды жасау үшін қажетті инженерлік және жөндеу жұмыстарын жүргізу;

- Электрондық оқыту жүйелерін локализаиялау аударылатын аудио, бейне және графикалық ақпаратты шығарып алу аудио/бейне ақпараттың шифрын ашу (мәтінді естіртіп теру) және транскрипт дайындау аудио, бейне, мәтіндік, графикалық, анимациялық элементтерді аудару аударманы дыбыстауға дайындау: әдеби редакциялау, уақыт және көлем бойынша синхрондау, айтылу ерекшеліктерін мақұлдау қажетті дауыс сипаттамаларын алдын ала таңдай отырып, кәсіби дикторлар және актерлер арқылы дыбыстау толығымен локализацияланған материалдарды жасау үшін қажетті инженерлік және жөндеу жұмыстарын жүргізу;

- Компьютер ойындарын локализациялау аударылатын аудио, бейне және графикалық ақпаратты шығарып алу аудио/бейне ақпараттың шифрын ашу (мәтінді естіртіп теру) және транскрипт дайындау аудио, бейне, мәтіндік, графикалық, анимациялық элементтерді аудару аударманы дыбыстауға дайындау: әдеби редакциялау, уақыт және көлем бойынша синхрондау, айтылу ерекшеліктерін мақұлдау қажетті дауыс сипаттамаларын алдын ала таңдай отырып, кәсіби дикторлар және актерлер арқылы дыбыстау толығымен локализацияланған материалдарды жасау үшін қажетті инженерлік және жөндеу жұмыстарын жүргізу;

- Субтитрлерді локализациялау кез келген ақпараттың шифрын ашу (мәтінді естіртіп теру) және транскрипт дайындау транскриптерді аудару аударманы дыбыстауға дайындау: әдеби редакциялау, уақыт пен көлем бойынша синхрондау, айтылу ерекшеліктерін мақұлдау субтитрлерді пішімі қажетті файл түрінде жасау өшірілетін және өшірілмейтін субтитрлерді қою;

- Аудио кітаптарды аудару және дыбыстау материалды дыбыстауға дайындау: әдеби редакциялау, уақыт бойынша синхрондау, айтылу ерекшеліктерін мақұлдау қажетті дауыс сипаттамаларын алдын ала таңдай отырып, кәсіби дикторлар және актерлер арқылы дыбыстау;

- Бейне қатарды таңдау бойынша локализациялау бейне қатардың графикалық элементтерін құру және локализациялау өшірілмейтін субтитрлерді локализациялау;

- DVD локализациялау шифрды ашу (мәтінді естіртіп теру) және транскрипт дайындау аудио, бейне, мәтіндік, графикалық, анимациялық элементтерді аудару субтитрлерді локализациялау;

- DVD авторингі: мәзірлер, тасымалдар, өту қадамдарын жасау, аудио және бейне мәліметтері, сілтемелерді тағайындау, құрылым құру;

- Музыкалық және дыбыстық әсерлермен жұмыс істеу бірегей музыкалық сүйемелдеме жасау музыкалық сүйемелдемені ауыстыру;

- Бейнені цифрлау Betacam, DV, S-VHS, VHS, Video 8 материалдарын DVD, AVI, MPEG және басқа пішімдерде цифрлау.

Біздің компаниямыз мультимедианы локализациялау қызметтерін кешенді әрі жеке түрде көрсетеді. Әрбір жоба үшін тек қажетті позицияларды қамтитын жеке қызметтер жиыны анықталады.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Расчет на прочность. Рис 2.35 Схема прессового соединения | Назначение пресс-службы

Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 3277; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.