Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Поняття державного управління

Рекомендовані джерела

Тема 1. Поняття, предмет, метод і система адміністративного права

 

План лекції:

1. Поняття державного управління.

2. Поняття, предмет і метод адміністративного права.

3. Система адміністративного права.

4. Джерела адміністративного права.

 

Основні: 1-4, 8, 9, 10

Додаткові: 6-9, 11-14, 19

Інтернет-ресурси: 1, 2

Міні-лексикон:

соціальне управління, державне управління, адміністративне право, предмет адміністративного права, метод адміністративного права, система адміністративного права, джерела адміністративного права

 

 

Управління це цілеспрямована сукупність дій, які забез­печують узгодженість та координацію спільних робіт з метою досягнення суспільно-важливих цілей та вирішення завдань.
Біологічне управління використання об’єктивних законів природи з метою управління біологічними процесами.
Технічне управління створення людьми машин, механізмів, управління ними з метою поліпшення умов праці.
Соціальне управління діяльність людей, їх об’єднань, управ­ління людьми, суспільством в цілому. Соціальне управління прийнято розподіляти на: суспільне, тобто таке, що здійснюється органами місцевого управління; що здійснюється об’єднаннями громадян; державне.
Соціальне управління характеризується:
- тим, що проявляється через спільну діяльність людей;
- його головне призначення — упорядкування й урегу­лювання спільної діяльності шляхом забезпечення узгоджених індивідуальних дій учасників такої діяльності, через вплив на їх поведінку;
- є регулятором управлінських відносин;
- є владним;
- має особливий механізм реалізації — організаційно оформ­лені групи людей
Державне управління – це вид соціального управління, вид специфічної діяльності держави, що проявляється у функціону­ванні її органів, які впливають на суспільні відносини з метою її урегулювання відповідно до державних інтересів.
Державне управління в широкому розумінні — це сукуп­ність усіх видів діяльності усіх органів держави. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України. Інакше, державне управління в широкому розумінні характеризує всю діяльність держави за організуючим впливом зі сторони спеціальних суб’єктів права на суспільні відносини. Державне управління у вузькому розумінні – це сукупність видів діяльності державних органів, між якими певним чином розподілені різні види діяльності держави. Відтак категорія державного управління у вузькому значенні відображає відносно самостійний вид діяльності держави, що його здійснює певна частина державних органів.  

  

 

 


1) загальнодержавний характер;
2) підзаконний характер;
3) юридично-владний, розпорядчий характер;
4) організаційний зміст;
5) цілеспрямованість, активний характер;
6) постійна основа, безперервність

 

 

Дата добавления: 2014-11-25; Просмотров: 301; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.