Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Поняття, предмет і метод адміністративного права

 

Адміністративне право Предмет адміністративного права — це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що формуються під час забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також в процесі державного і самоврядного управління в сферах соціально-економічного і адміністративно-політичного розвитку та охорони громадського порядку.   становить особливе коло суспільних відносин, що складаються внаслідок виконання органами державної влади своїх виконавчо-розпорядчих функцій.

)

 

         
 
 
   
 
   
 
   
відносини, що виникають у процесі реалізації юрисдикції адміністративних судів і поновлення порушення прав громадян та інших суб’єктів адміністративного права

 

 


Метод адміністративного права – сукупність приймів та засобів, за допомогою яких упорядковуються суспільні відносини, що становлять предмет адміністративного права.

 

 

 
 

 


встановленні певного порядку дій – приписів щодо дій суб’єктів відносин за відповідних умов та способу вчинення таких дій, передбачених відповідною адміністративно-правовою нормою;
– забороні певних дій з огляду на можливість застосування відповідних юридичних засобів впливу на правопорушників;
наданні можливості вибору одного із передбачених адміністративно-правовою нормою варіантів належної поведінки (наприклад, надання посадовим особам можливості вибору при вирішенні застосування до особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, того чи іншого адміністративного стягнення або звільнення її від відповідальності);
наданні можливості чинити або не чинити дії, передбачені адміністративно-правовою нормою у визначених нею умовах (громадянин сам вирішує питання, чи варто оскаржувати дії посадових осіб, які він оцінює як протиправні).

  

       
 
Методи правового регулювання адміністративного права:  
 
   

 

 


 

Дата добавления: 2014-11-25; Просмотров: 274; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет


метод влади — підпорядкування (субординації) або метод прямого розпорядництва, коли одна сторона відносин є юри­дично владною, а інша — юридично підвладною (наприклад, відносини між податковою адміністрацією та платниками по­датків, між інспектором ДАІ та учасниками дорожнього руху);
метод рекомендацій — рекомендації одного суб’єкта відно­син, які набувають правової сили за умови прийняття їх іншим;
метод узгодження (координації) — він регулює відносини між суб’єктами, які не знаходяться у підпорядкуванні;
метод рівності — означає, що суб’єкти, які знаходяться на одному рівні державного механізму, здійснюють у формі адміністративного договору спільні дії.

ПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.