Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Особливості адміністративно-правового статусу біженців

Біженець – це особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань.
   
    Особи, яким надано статус біженця, є іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах. Такі особи користуються тими ж правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, але у цілому обсяг прав та обов’язків дещо вужчий порівняно з громадянами України

 

 

Статус біженця не надається особі Статус біженця втрачається, якщо особа
- яка вчинила злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людства і людяності, як їх визначено у міжна­родному праві; - яка вчинила тяжкий злочин неполітичного характеру за межами України до прибуття в Україну з метою набуття статусу біженця, якщо таке діяння віднесено КК до тяжких злочинів; - яка винна у вчиненні дій, що суперечать меті та принципам Організації Об’єднаних Націй; - стосовно якої встановлено, що умови, передбачені для надання статусу біженця, відсутні; - яка до прибуття в Україну була визнана біженцем або отримала притулок в іншій країні; - яка до прибуття в Україну з наміром набути статусу бі­женця перебувала в третій безпечній країні - добровільно знову скористалася захистом країни грома­дянської належності (підданства); - набула громадянства України або добровільно набула гро­мадянство, яке мала раніше, або набула громадянство іншої держави і користується її захистом; - добровільно повернулася до країни, яку вона залишила чи за межами якої перебувала внаслідок обгрунтованих побою­вань стати жертвою переслідувань; - будучи особою без громадянства, може повернутися в країну свого попереднього постійного проживан-ня, оскільки обставини, за яких було надано статус біженця, більше не існують; - отримала притулок чи дозвіл на постійне проживання в іншій країні; - не може більше відмовлятися від користування захистом країни своєї громадянської належності, оскільки обставини, на підставі яких особі було надано статус біженця, більше не існують

 Місце для заповнення

 

 

Питання для самопідготовки

1. Адміністративно-правовий статус громадян України.

2. Загальна та спеціальна адміністративна правосуб’єтність.

3. Адміністративна правоздатність та дієздатність.

4. Адміністративна деліктоздатність.

5. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

6. Обмеження для іноземців та осіб без громадянства.

7. Адміністративно-правовий режим біженців.

8. Назвати випадки, коли в Україні статус біженця не надається.

9. Назвати причини втрати статусу біженця.

10. Права громадян у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності. Види прав громадян у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності.

 

Дата добавления: 2014-11-25; Просмотров: 454; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.