Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Умови ефективної коректури. Як досягти того, щоб коректура була ефективною?
Читайте также:
 1. Благодаря названному принципу параллельная акция осязаема еще до того, как становится известно, что же это такое
 2. Вайнер Эдуард Наумович
 3. Вдругой формулировке, резюмирующей, по мнению Гоббса, основной смысл всех естественных законов, данное правило гласит: не делай другому того, чего не хотел бы, чтобы делали тебе.
 4. Ви робите все можливе, незалежно від того, що роблю я.
 5. Винахід — результат НДДКР, що відображає принципово новий механізм, який може зумовити появу нових інновацій та інноваційних процесів і суттєво вплинути на розвиток НТП.
 6. Вирази, умови та оператори
 7. ВИРОБНИЧЕ ОСВІТЛЕННЯ І ЙОГО ВПЛИВ НА БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ
 8. Вчення Фоми Аквінського про умови симфонії розуму та віри
 9. Галузеві стандарти, технічні умови та технологічні інструкції на напівфабрикати і кулінарні вироби
 10. Гарантії прав працівників на безпечні та нешкідливі умови праці.
 11. З відомих вам чинників, що зумовили проголошення незалежності України, запишіть два
 12. З Угоди про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав
 • Зручні умови праці
 • Оптимальні виробничі норми (норми навантаження)
 • Вибір ефективних (залежно від виду видання, специфіки тексту тощо) методів і способів читання
 • Проходження усіх етапів коректорського опрацювання оригіналу (зчитування, вичитування, два звіряння)
 • Вибір оптимального темпу читання (залежить від індивідуальних можливостей людини)
 • Раціональний розподіл роботи над коректурними відбитками; чергування періодів праці та відпочинку задля уникнення перевтоми і «замилювання» ока
 • Внесення виправлень чітко, зрозуміло
 • Уникання переписувань, перероблення тексту. За наявності великої кількості стилістичних, фактичних та ін. помилок текст варто віддати літературному редакторові на допрацювання
 • На останньому етапі перегляду коректур обов’язково потрібно звернути особливу увагу на такі фрагменти тексту

ü Початок і кінець тексту

ü Початки і кінцівки абзаців

ü Складні за змістом фрагменти тексту: терміни, визначення, цитати, висновки, посилання, бібліографічний опис джерел, формули, цифровий матеріал, власні назви, ініціали тощо

ü Всі елементи тексту, які виокремлені іншою гарнітурою, кеглем, накресленням (заголовки, рубрики, підписи під ілюстраціями тощо).

 

Феномен помилки і типологія помилок копіювання

Межі усунення помилок – категорія едитології, що ґрунтується на усвідомленні «парадоксу теорії редагування» і «феномену помилки»: на практиці принципово неможливо отримати абсолютно безпомилковий текст, хоч саме на це спрямовані зусилля кожного з редакторів.

 

Помилка коректора – помилка в коректурному відбитку, яка не була помічена і виправлена коректором, або ж та, що виникла в результаті неправильного виправлення. Причинами появи таких помилок можуть бути втома, послаблення уваги («замилювання ока»), неоптимізований ритм коректорського читання, поспіх тощо. Помилки коректора поділяють на пасивні та активні.

До пасивних помилок належать ті, які зроблені чи не помічені коректором випадково. Це помилки

 • «послаблення уваги» (стосується помилок, які знаходяться поряд: перша з них виправляється коректором, друга залишається непоміченою; те саме стосується типових помилок, які повторюються в тексті),
 • «похибки ока» (стосується літер, схожих за накресленням – «т» і «г», «н» і «п»),
 • «похибки пам’яті» (напр., легко не помітити дублювання переносу в слові в кінці та на початку наступного рядка; повторення літери в ініціалі та в тексті),
 • «похибки швидкого читання» (найчастіше коректор за швидкого темпу читання не бачить пропущених голосних, наприклад: літратура; легко можна пропустити помилки-антиципації, наприклад: тим іх них)

Активні помилки – результат свідомого втручання коректора в текст, яке призвело до спотворення змісту чи авторського стилю.Помилка копіювання − механічне спотворення слова чи фрагмента тексту оператором складання, автором, редактором, верстальником на будь-якому етапі складання, верстання чи редагування тексту. Помилки копіювання. зумовлені психологічними, а не лінгвістичними чи технічними чинниками. Види помилок копіювання розрізняють за кількома критеріями.

 • За характером спотворень: заміна (антиципація), дублювання (дитографія, персеверація), пропуск (елізія), переставлення (пермутація) літер, слів, рядків.***
 • За впливом помилки на розуміння реципієнтом змісту повідомлення: помилки копіювання, які ідентифікуються реципієнтом одразу як помилки і не заважають розумінню тексту; помилки копіювання, які змінюють значення слова чи повідомлення і призводять до появи інформаційних, логічних, фактичних помилок у тексті.
 • За причиною появи: помилки копіювання, які з’являються через неуважність; помилки копіювання, які з’являються через нерозбірливість тексту в оригіналі; помилки копіювання, зумовлені технічними чинниками (розташування літер на клавіатурі, відсутність належних літер чи символів у гарнітурах шрифтів тощо).

 

***

Антиципація– помилка копіювання, за якої літера наступного складу відтворюється в попередньому (наприклад: лірера)

Дитографія − помилка копіювання, яка виявляється в хибному повторенні літер у слові, самих слів, словосполук або великого фрагменту тексту (наприклад: літетера).

Елізія − помилка копіювання, результатом якої є пропуск літери в слові (наприклад: літратура)

Пермутація(permutare – лат. «замінювати», «переставляти») – помилка копіювання, за якої відбувається переставлення місцями літер, слів чи фрагментів тексту (наприклад, ліетра)

Персеверація мовленнєва(perseveratio − лат. «настирливість», «застрягання») – помилка мовленнєва, яка полягає в дослівному відтворенні попередньої репліки, настирливому повторенні одного й того ж слова чи фрази.

Дата добавления: 2014-11-09; Просмотров: 1057; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Благодаря названному принципу параллельная акция осязаема еще до того, как становится известно, что же это такое
 2. Вайнер Эдуард Наумович
 3. Вдругой формулировке, резюмирующей, по мнению Гоббса, основной смысл всех естественных законов, данное правило гласит: не делай другому того, чего не хотел бы, чтобы делали тебе.
 4. Ви робите все можливе, незалежно від того, що роблю я.
 5. Винахід — результат НДДКР, що відображає принципово новий механізм, який може зумовити появу нових інновацій та інноваційних процесів і суттєво вплинути на розвиток НТП.
 6. Вирази, умови та оператори
 7. ВИРОБНИЧЕ ОСВІТЛЕННЯ І ЙОГО ВПЛИВ НА БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ
 8. Вчення Фоми Аквінського про умови симфонії розуму та віри
 9. Галузеві стандарти, технічні умови та технологічні інструкції на напівфабрикати і кулінарні вироби
 10. Гарантії прав працівників на безпечні та нешкідливі умови праці.
 11. З відомих вам чинників, що зумовили проголошення незалежності України, запишіть два
 12. З Угоди про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.