Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Заяви про прийняття на роботу, переведення на іншу посаду, звільнення, надання відпустки

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Витяг із трудової книжки

Якщо працівник попередньо вирішує питання про перехід на інше місце роботи чи оформляється на роботу за сумісництвом, то йому на вимогу видають завірений витяг із його трудової книжки у вигляді ксерокопії чи оформлений на трафаретному бланку формату А4 машинописним способом або від руки.

У витягу з трудової книжки обов’язково є позначка про завірення копії; слово «Копія» у правому верхньому куті аркуша не зазначають.

Заява – це вид документа, за допомогою якого громадяни реалізують через державні, приватні або громадські організації (установи, заклади) надані їм права (на працю, відпочинок, матеріальне і соціальне забезпечення тощо) чи захищають свої інтереси.

Розрізняють два основних види заяв:

особиста заява, яка містить прохання (звертання) до керівної посадової особи (пишеться власноруч в одному примірнику);

службова заява, що укладається службовою особою від власного імені або від імені організації (підприємства, об’єднання), які він репрезентує, до службової особи іншої організації, структури тощо. Може бути відтворена механічним способом у декількох примірниках і мати відповідні реквізити (назву та адресу організації, вихідний номер документа тощо).

За походженням заяви поділяються на:

1. Зовнішні:

а) особисті,у якихобов’язково зазначається повна домашня адреса чи дані документа (паспорта, посвідчення та ін.). Укладаючи їх, слід уникати абревіатур та скорочень (окрім загальноприйнятих);

б) службові,у яких подається повна поштова та юридична адреса підприємства (установи, організації) з усіма належними реквізитами.

2. Внутрішні, де не є обов’язковими викладені вище вимоги.

За складністю заяви поділяються на:

– прості;

– складні, де подаються відомості про додані до заяви документи на підтвердження правомірності висловленого в ній прохання.

Особисті заяви, залежно від змісту, можуть бути таких видів:

а) заява про прийняття на роботу;

б) заява про встановлення режиму праці (скороченого робочого дня, неповного робочого тижня);в) заява про переведення на іншу посаду;

г) заява про звільнення;

ґ) заява про надання (перенесення, поділ, відміну, часткове надання) чергової відпустки;

д) заява про надання частково сплачуваної відпустки по догляду за дитиною;

е) заява про надання відпустки за свій рахунок;

є) заява про зміну прізвища;

ж) заява про достроковий початок роботи після виходу з відпустки тощо.

Реквізити особистих заяв:

· адресат (з великої літери праворуч) – посада, назва установи, звання, прізвище та ініціали посадової особи, на ім’я якої подається заява, у давальному відмінку, чергуючи закінчення –ові (–еві, –єві)з –у (–ю);

· адресант (без прийменника з малої літери) – посада, звання, назва установи, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка звертається із заявою, у родовомувідмінку (без крапки в кінці останнього слова);

· назва виду документа (ЗАЯВА);

· текст (з великої літери, з абзацу);

· для складних – додаток (підстава): перелік інших документів із зазначенням кількості сторінок, що додаються до заяви на підтвердження її правомірності чи вагомості аргументації;

· дата написання (ліворуч);

· підпис заявника (праворуч).

Зразки:

Ректорові Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

проф. Онищенку В.О.

студента Харківського національного технічного університету радіоелектроніки

Долі Андрія Васильовича

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 841; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.