Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Додаток

Аскот (шийна чоловіча хустка) Досить широка пов'язка, яку раніше обмотували навколо шиї один або двічі, кінці зав'язували на грудях і скріпляли шпилькою. Якщо в свій гардероб ти збираєшся додати шийну хустку, то пропонований вузол може бути тобі на смак. Він заправляється за комір сорочки, а верхній гудзик обов'язково повинен бути розстебнутий.

 


Список літературних джерел

Законодавчі акти та нормативно-правові документи:

1. Конституція України від 28.06.96 №254к/96-ВР. К.: Махаон, 2003.

2. Про захист прав споживачів. Закон України від 12.05.91 №1023- ХІІ (зі змінами і доповненнями).

Постанови Кабінету Міністрів України:

1. Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення. Постанова КМУ від 15.06.2006 р. №833

2. Про впорядкування роботи продовольчих і речових ринків. Від 29.04.96. №465.

3. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності: Закон України від 18 лютого 1992 р. № 2132 // Відомості Верховної ради України. – 1992. – №21. ст.296.

4. Про затвердження Рекомендацій щодо організації роботи фірмового магазину №12, 18.01.2001, Наказ, Рекомендації, Міністерство економіки України

5. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11 липня 2003 року N 185

6. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
від 24 липня 2002 року N 218

7. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями Постанова КМУ від 30 липня 1996 р. N 854

8. Інструкція про Книгу відгуків та пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування (Наказ Міністерства зовнішньоекономічних зв`язків і торгівлі України від 24.06.96р. № 349).

9. Порядок проведення контрольної перевірки правильності розрахунків із споживачами за надання послуг і реалізовані товари. Від 02.04.94 № 215.10.Перелік сезонних товарів, гарантійні терміни за якими враховуються з початку відповідного сезону від 19.03.1994 р. № 172

 

Накази Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі України:

1. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами від 11.07.03 р. № 185.

2. Про затвердження Правил торгівлі на ринках від 12.03. 96 р. №157.

3. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами від 19.04.07 р. № 104.

4. Про затвердження Інструкцій про книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування від 24.06.96 № 349.

5. Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та позаторговельними або офісними приміщеннями від 19.04.07 №103.

6. Про затвердження Рекомендацій щодо організації продажу товарів за зразками від 20.07.2000 №152.

7. Про затвердження Рекомендацій щодо організації продажу товарів методом самообслуговування від 20.07.2000 №153.

 

Основні підручники і навчальні посібники:

1. Апопій В. В., Міщук І.П., Ребицький В.М. та ін. Організація торгівлі: Підручник; 2-ге вид.,.. перероб та доп./ за редакцією В.В. Апопія. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 616 с.

2. Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємництва. Навч. посібник – К.: Центр Навчальної Літератури, 2006.

3. Войнаш Л.Г. та ін. Товарознавство непродовольчих товарів. Частина І /За загальною редакцією Л.Г. Войнаш/ Підручник. – К.: НМЦ “Укоопосвіта, 2004.

4. Горфункель И.И. Товароведение мясных, рыбных, молочных и жировых товаров. 2003.

5. Задорожний І.М., Гаврилишен В.В. Товарознавство продовольчих товарів. Зерноборошняні товари. Підручник. – Львів, 2004.

6. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг. // За ред. Проф. Апопія В.В., проф.Гончарука Я.А. Підручник. К.: НМЦ “Укр освіта”, 2002.

7. Сирохман І.І. Товарознавство продовольчих товарів, К.: Лібра. 2003.

8. Слепнева А.С. Товароведение продовольственных товаров М.: Экономика. 2003.

9. Технологія й обладнання підприємств торгівлі: Підручник В.М. Ребицький , Л.М. Антонюк, П.Ю. Балабан та ін. – К.: Либідь, 2006.

10. Саркісян Л. Г., Казакова О.Б. Технологія торговельних процесів : Навч. посібник .- К.: Центр учбової літератури, 2007 – 296 с.

11. Коновал В.П. Універсальний довідник взуттєвика: Навчальний посібник. – Київ: Лібра, 2005.

12. Справочник товароведа (непродовольственные товары) в 3-х томах.

 

Додаткові підручники і навчальні посібники:

 

1. Виноргадська А.М., Шканова О.М. Мерчандайзинг: механізм створення системи // Ділова панорама. – 2003. – №2. – с.20-23.

2. Дашков Л.П., Бризгалін А.В. Комерційний договір. – К.: А.Л.Д., 2006.

3. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Комерція и технологія торгівлі. 2-е изд.- Москва: Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, 2003.

4. Митрога М.К., Сирохман Г.М. Практичні заняття з організації і технології торгівлі. Ужгород, 2008.

5. Понкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К. Комерційна справа. – Навч. посібник для вузів. Вид. 2-е, виправ. Рівне.: "Вертекc", 2007 – 352 с.

6. Памбухчиянц О.В. Технология розничной торговли Учебник для нач. проф. образования. Перераб. и доп.М.: «Маркетинг», 2004.

7. Технологія й обладнання підприємств торгівлі: Підручник В.М. Ребіцький , Л.М. Антонюк, П.Ю. Балабан та ін. – К.: Либідь, 2006.:.

8. Барановский В.А. Продавец: учебное пособие для учащихся колледжей и средних профессионально-технических училищ. – Ростов-на-Дону: изд-во «Феникс» 2003- 416с.

9. Смолин І.В., Лешук Н.М. Стратегія розвитку торговельного підприємства в ринкових умовах: Навч. посіб.-К.: Київ держ. торг.-економ. університет, 2009. – 73с.

 


Картки консультації до завдань з навчальної практики

КАРТКА – КОНСУЛЬТАЦІЯ

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 645; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.