Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Державна система правової охорони інтелектуальної власності

За здійснення політики у сфері інтелектуальної власності в Україні відповідає Міністерство освіти і науки України. Виконання конкретних функцій у цій галузі Міністерство освіти і науки України делегувало Державній службі інтелектуальної власності, який йому ж підпорядковується (див. рис. 2.2).

Верховна Рада України, у складі якої функціонує Комісія з науки і техніки
Кабінет Міністрів України Міністерство освіти і науки України Міністерства та відомства, що діють у сфері охорони ІВ
Міжвідомчий комітет з проблем захисту прав на об’єкти ІВ Державна служба ІВ Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики
Державна служба інтелектуальної власності
Український інститут промислової власності (Укрпатент) Українське агентство з авторських і суміжних прав Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг
Фонд патентної документації громадського користування Інститут інтелектуальної власності і права Консультативна рада, Апеляційна палата,
Державне підприємство «Інтелзахист»

Рисунок 2.2 – Система державного управління
інтелектуальною власністю

Державна служба інтелектуальної власності

Державна служба інтелектуальної власності (ДСІВ) є урядовим органом державного управління, що діє у складі Міністерства освіти і науки та йому підпорядковується. Основними завданнями ДСІВ є: участь у межах своєї компетенції у забезпеченні реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; прогнозування і визначення перспектив і пріоритетних напрямів розвитку у сфері інтелектуальної власності; організаційне забезпечення охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Державне підприємство «Український інститут промислової власності» («Укрпатент»)

Український інститут промислової власності є державним підприємством, яке знаходиться у сфері управління Міністерства освіти і науки України та Державної служби інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. Головні завдання Укрпатенту: приймання заявок на видачу охоронних документів на об’єкти промислової власності, проведення експертизи заявок на об’єкти промислової власності на відповідність їх умовам надання правової охорони, забезпечення здійснення державної реєстрації об’єктів промислової власності і змін їх правового статусу та офіційної публікації відповідних відомостей.Державне підприємство «Українське агентство з авторських та суміжних прав»

УААСП є державним підприємством, яке знаходиться у сфері управління Міністерства освіти і науки України та Державної служби інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. Головними завданнями агентства є: забезпечення колективного управління майновими правами, переданими Агентству суб’єктами авторського права й (або) суміжних прав України та інших країн, на території України та за її межами відповідно до національного законодавства і міжнародних договорів у сфері авторського права й суміжних прав; участь у здійсненні державної реєстрації прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, а також реєстрації договорів, які стосуються права авторів на твори.

Інститут інтелектуальної власності й права

Інститут є структурною складовою Національної системи охорони інтелектуальної власності, головним завданням якого є підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності, а також установ, організацій і підприємств усіх форм власності. Діяльність інституту безпосередньо координується Державної служби інтелектуальної власності. Міністерством освіти і науки України його акредитовано за ІV рівнем (протокол засідання ДАК № 46 від 15.07.2003).

Апеляційна палата Державної служби інтелектуальної власності

Для забезпечення захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності в адміністративному порядку на підставі Закону України «Про внесення змін у деякі закони України з питань інтелектуальної власності» від 21 грудня 2000 року № 2188-III була створена Апеляційна палата Державної служби інтелектуальної власності. Регламент Апеляційної палати департаменту затверджений наказом МОН України від 15.09.2003 № 622 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.09.2003 за № 877/8198. На підставі Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності наказом Держслужби від 24 жовтня 2003 року № 99 затверджено склад Апеляційної палати. Апеляційна палата сформована з найбільш кваліфікованих співробітників Держслужби й Укрпатенту. Організаційною формою роботи Апеляційної палати є засідання її колегій.

Державне підприємство «Інтелзахист»

Державне підприємство «Інтелзахист» створене відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 6 серпня 2002 року № 449 та підпорядковане Державній службі інтелектуальної власності Міністерства освіти i науки України. Підприємство створене з метою вдосконалення організації видачі контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм, а також посилення захисту прав у сфері інтелектуальної власності.

Основними завданнями підприємства є:

– організація і забезпечення ведення Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм;

– забезпечення процесу видачі контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів і фонограм;

– участь у реалізації Департаментом державної політики щодо легалізації програмного забезпечення;

– здійснення інших заходів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності.

Фонд патентної документації громадського користування

Фонд патентної документації громадського користування (ФГК) відкритий у жовтні 1999 р. ФГК призначений для забезпечення поточною та ретроспективною патентною інформацією всіх осіб, які зацікавлені в створенні, правовій охороні та використанні об’єктів промислової власності. ФГК єдиний в Україні налічує патентну інформацію патентних відомств 55 держав світу та 3 міжнародних і регіональних організацій промислової власності. У його складі – бюлетені таких промислово розвинутих держав, як США, Великобританія, Франція, Німеччина, Швейцарія, Японія, Австрія, а також Європейського патентного відомства, Всесвітньої організації інтелектуальної власності, всіх держав СНД та Балтії загальною кількістю понад 12000 примірників. З квітня 2001 року ФГК увійшов до складу Філії Українського інституту промислової власності «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг».Громадські організації:

1. Всеукраїнська громадська організація «Антипіратський союз України».

2. Агентство захисту прав України.

3. Авторсько-правове товариство.

4. Українська асоціація власників товарних знаків.

5. Всеукраїнська асоціація інтелектуальної власності (ВАІВ). Головною метою створення ВАІВ є захист прав власників інтелектуальної власності.

6. Українська асоціація патентних повірених.

7. Творчі громадські об’єднання України.

Організації колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права й (або) суміжних прав

Суб’єкти авторського права та (або) суміжних прав можуть доручати управління своїми майновими правами організаціям колективного управління, що створені й працюють в Україні:

1. Державне підприємство «Українське агентство з авторських та суміжних прав».

2. Всеукраїнське об’єднання суб’єктів авторських і суміжних прав «Оберіг».

3. Громадська організація «Об’єднання правоволодарів у сфері образотворчого мистецтва та архітектурної діяльності «Статус».

4. Об’єднання підприємств «Український музичний альянс».

5. Об’єднання підприємств «Українська ліга музичних прав».

6. Громадська організація «Агентство охорони прав виконавців».

7. Всеукраїнська громадська організація Гільдія кінорежисерів «24/1».

8. Асоціація «Дім авторів музики в Україні».

9. Громадська організація «Спілка авторів України».

10. Всеукраїнська громадська організація «Автор».

 

Питання для самоконтролю знань.

 

1. Надайте характеристику видам об'єктів інтелектуальної власності?

2.Поясніть, хто є суб’єктом відносин в сфері інтелектуальної власності.

3. Назвіть основні державні структури системи охорони права інтелектуальної власності.

4. Які функції виконує Державна служба інтелектуальної власності?

5. Які функції виконує Укрпатент?

6. До якої організації необхідно звертатися авторам щоб зареєструвати авторські права на літературні твори, винаходи та інші об’єкти інтелектуальної власності.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 572; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.029 сек.