Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вимоги до гідроцилідрів, їх розрахунок та вибір
Як гідродвигуни поступального руху широко розповсюджені силові гідроциліндри. У сучасних машинах з гідроприводом використовують в основному поршневі гідроциліндри з одностороннім (рис. 22, а) і двостороннім (рис. 22, б) штоками. Зрідка, головним чином у гідропресах та гідродомкратах, використовують плунжерні гідроциліндри (рис. 22, б).

Поршневі гідроциліндри бувають односторонньої (простої) і двосторонньої (подвійної) дії. У силових гідроциліндрах односторонньої дії рідина надходить тільки з одного боку поршня, наприклад, у порожнину А (рис. 22, а); у силових гідроциліндрах двосторонньої дії рідина тече спочатку з одного боку поршня, наприклад, у порожнину А (рис. 22, а), а потім з другого боку (у порожнину В), а з порожнини А зливається в бак У сучасних металорізних верстатах, шляхобудівельних та багатьох інших машинах застосовуються переважно гідроциліндри двосторонньої дії.

Повна сила F тиску рідини, що діє на торець поршня або плунжера з боку робочої порожнини гідроциліндра, дорівнює

F = pS

де р - тиск рідини в робочій порожнині гідроциліндра;

S - площа поршня, на яку діє тиск рідини. Це площа для безштокової порожнини силового гідроциліндра, наприклад, для порожнини А (рис. 22, а), а також для плунжерного гідроциліндра (рис. 22, б) становить

дe D - діаметр поршня або плунжера. У поршневих гідроциліндрах за розрахунковий діаметр D береться внутрішній діаметр циліндра (рис. 22, а).

Для штокової порожнини силового гідроциліндра, наприклад, порожнини В (рис. 22, б), площа S дорівнює

де D - діаметр циліндра;

d - діаметр штока.

Зусилля Fшт, що діє на штоці або плунжері гідроциліндра, буде трохи меншим сили F тиску рідини на торець поршня або плунжера, бо частина сили F затрачується на подолання тертя в рухомих з'єднаннях деталей гідроциліндра, наприклад, на тертя поршня об внутрішні стінки циліндра або циліндричної поверхні штока чи плунжера об ущільнення сальника. З урахуванням цих втрат на тертя в гідроциліндрі зусилля на штоці становитиме

Fшт = Fηм = pSηм,

де hМ - механічний коефіцієнт корисної дії силового гідроциліндра, hм=0,85- 0,97.

У тому випадку, коли з протилежного боку робочої порожнини гідроциліндра діють додаткові сили, наприклад, сила стиснення пружини, сила протитиску рідини, вага поршня або плунжера і т. ін., зусилля на штоці відповідно до цих.додаткових сил зменшується. Таким чином, з урахуванням дії додаткових сил, зусилля, що діє на штоці, дорівнює

Fшт = pSηм – ΣFд,

де SFД - сума додаткових сил опору, що діють на поршень або плунжер у бік, протилежний дії тиску рідини в робочій порожнині силового гідроциліндра.

Швидкість руху поршня з штоком або плунжера в силовому гідроциліндрі легко визначити, виходячи з нерозривності потоку рідини в циліндрі. Оскільки швидкість руху рідини в живому перерізі І - І (рис. 22), що безпосередньо примикає: до торця, поршня або плунжера гідроциліндра, дорівнює швидкості v руху поршня або плунжера, то будемо мати:

де Q - витрата рідини, що надходить у робочу порожнину гідроциліндра;

hоб - об'ємний коефіцієнт корисної дії, який враховує витікання рідини через нещільності в силовому гідроциліндрі.

Величина об'ємного коефіцієнта корисної дії hоб залежить від якості обробки внутрішньої поверхні циліндра, поршня, штока або плунжера і виду ущільнення в гідроциліндрі.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 1068; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.