Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Автоматичне регулювання швидкості руху робочого органу
Автоматична зміна частоти обертання і моменту нерегульованого гідромотора в гідроприводах із замкнутою циркуляцією робочої рідини з регульованим насосом здійснюється при постійному моменті на валу регульованого насоса. Для регулювання використовують повну потужність Р привідного двигуна.

У гідроприводах механізмів подач верстатів найбільше поширення набули дросельні системи з нерегульованими насосами з автоматичними регуляторами, що забезпечують стабільність встановленої дроселем швидкості робочої подачі незалежно від коливань навантаження (сил тертя, різання і ін.), діючого на робочий орган верстата.

Принципова гідросистема з автоматичним регулятором, що включає дозуючий клапан 3 і дросель 4, встановлені на вході в порожнину в гідроциліндра, показана на рис. 47, а. Задня порожнина г гідроциліндра сполучається з гідробаком 1 через підпірний клапан 7. На схемі поршень з гідроциліндром показаний з двостороннім штоком так, що торці поршня в порожнинах в і г гідроциліндра мають однакову площу.

Гідропривід працює таким чином: масло від насоса 2 поступає через дросель 4, сполучений паралельно з дозуючим клапаном 3, в порожнину в гідроциліндра і на реле тиску 5. Потік масла, що проходить через дросель, визначається його прохідним перетином і перепадом тиску між гідролініями а і б. Надлишок масла, що нагнітається насосом, зливається в гідробак через канал д. При цьому масло, діючи на торець золотника дозуючого 3 і переливного клапана 6, віджимає його пружину і долає тиск масла в порожнині дозуючого клапана, сполученій з порожниною в гідроциліндра. Характеристику пружин дозуючого клапана 3 підбирають так, щоб підтримувати постійний перепад тиску (0,2-0,35 МПа) через дросель. При зростанні сили Р, діючої на шток гідроциліндра, тиск в порожнинах в і дозуючого клапана 3 підвищується.

Під дією підвищеного тиску масла на торець золотник дозуючого клапана переміщається управо (по схемі). Прохідний перетин вікон золотника, через які масло зливається в бак, зменшується, унаслідок чого тиск в нагнітальній лінії а зростає пропорційно зростанню навантаження. Швидкість руху поршня (за відсутності витоків в гідроциліндрі і гідророзподілювачах) залишається постійною.

Тиск в системі залежить від навантаження. Наявність тиску підвищує ККД гідроприводу, зменшуючи споживану їм потужність і нагрів масла в гідробаці від скидання надмірного, не використовуваного для корисної роботи масла. В той же час, ця властивість гідросхеми обмежує область її вживання, оскільки насос може бути використаний для подачі масла тільки в один гідроциліндр.

Принципова гідравлічна схема з автоматичним регулятором (рис. 47, б) складається з редукційного клапана 1 і дроселя 2, встановлених на вході в порожнину б гідроциліндра. Редукційний клапан 1 підтримує постійний перепад тиску (0,2-0,3 МПа) через дросель 2 незалежно від навантаження. При вживанні редукційного клапана тиск в системі нагнітання насоса рн залишається постійним, тобто не залежить від навантаження. Величина тиску визначається настройкою запобіжного клапана 4, через який надмірне масло, що нагнітається насосом, зливається в бак. Підпірний клапан 3 призначений для підтримки в зливній порожнині гідроциліндра невеликого тиску (0,3-0,5 МПа).

Для механізмів подачі важких фрезерних верстатів, призначених для попутного фрезерування, де сили різання можуть бути направлені у бік руху механізму подачі, а також для деяких типів розточувальних верстатів застосовують аналогічні схеми з тим, що дроселює масло на виході з гідроциліндра.

 

Питання для самоперевірки:

1. Які існують способи стабілізації руху робочого органу?

2. Чим виконується автоматичне регулювання швидкості руху робочого органу?

3. Який принцип дії гідросистеми з автоматичним регулятором?

 

 

Блок 4. Пневматичні та комбіновані приводи

Модуль 4.1 Робоче середовище пневмоприводів та його підготовка

 

1. Будова та принцип дії компресорів, призначення ресиверів.

2. Кондиціонери робочого середовища.

 

Література: [1],Розділ 5, Глава 2, [3],Глава 21, §2.

 

Студент повинен знати Будова та принцип дії компресорів, призначення ресиверів, та кондиціонерів.

Студент повинен вміти застосовувати елементи пневмоприводів в верстатах та пристроях.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 948; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.