Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Автоматичне регулювання швидкості руху робочого органу
Читайте также:
 1. IV Планування робочого місця.
 2. IV. Основні обов’язки власника або уповноваженого ним органу
 3. V. Теорія регулювання національної' економіки
 4. Автоматичне вирівнювання ресурсів
 5. Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання.
 6. Акредитація органу з сертифікації
 7. Альтернативні способи регулювання параметрів НУ
 8. Альтернативні теорії державного регулювання.
 9. АМО предоставляют диспетчерским органам подхода (ДОП) или органу (сектору)
 10. Аналіз використання робочого часу
 11. Аналіз поточної системи державного регулювання фінансової системи України 1 страница

Автоматична зміна частоти обертання і моменту нерегульованого гідромотора в гідроприводах із замкнутою циркуляцією робочої рідини з регульованим насосом здійснюється при постійному моменті на валу регульованого насоса. Для регулювання використовують повну потужність Р привідного двигуна.

У гідроприводах механізмів подач верстатів найбільше поширення набули дросельні системи з нерегульованими насосами з автоматичними регуляторами, що забезпечують стабільність встановленої дроселем швидкості робочої подачі незалежно від коливань навантаження (сил тертя, різання і ін.), діючого на робочий орган верстата.

Принципова гідросистема з автоматичним регулятором, що включає дозуючий клапан 3 і дросель 4, встановлені на вході в порожнину в гідроциліндра, показана на рис. 47, а. Задня порожнина г гідроциліндра сполучається з гідробаком 1 через підпірний клапан 7. На схемі поршень з гідроциліндром показаний з двостороннім штоком так, що торці поршня в порожнинах в і г гідроциліндра мають однакову площу.

Гідропривід працює таким чином: масло від насоса 2 поступає через дросель 4, сполучений паралельно з дозуючим клапаном 3, в порожнину в гідроциліндра і на реле тиску 5. Потік масла, що проходить через дросель, визначається його прохідним перетином і перепадом тиску між гідролініями а і б. Надлишок масла, що нагнітається насосом, зливається в гідробак через канал д. При цьому масло, діючи на торець золотника дозуючого 3 і переливного клапана 6, віджимає його пружину і долає тиск масла в порожнині дозуючого клапана, сполученій з порожниною в гідроциліндра. Характеристику пружин дозуючого клапана 3 підбирають так, щоб підтримувати постійний перепад тиску (0,2-0,35 МПа) через дросель. При зростанні сили Р, діючої на шток гідроциліндра, тиск в порожнинах в і дозуючого клапана 3 підвищується.

Під дією підвищеного тиску масла на торець золотник дозуючого клапана переміщається управо (по схемі). Прохідний перетин вікон золотника, через які масло зливається в бак, зменшується, унаслідок чого тиск в нагнітальній лінії а зростає пропорційно зростанню навантаження. Швидкість руху поршня (за відсутності витоків в гідроциліндрі і гідророзподілювачах) залишається постійною.

Тиск в системі залежить від навантаження. Наявність тиску підвищує ККД гідроприводу, зменшуючи споживану їм потужність і нагрів масла в гідробаці від скидання надмірного, не використовуваного для корисної роботи масла. В той же час, ця властивість гідросхеми обмежує область її вживання, оскільки насос може бути використаний для подачі масла тільки в один гідроциліндр.

Принципова гідравлічна схема з автоматичним регулятором (рис. 47, б) складається з редукційного клапана 1 і дроселя 2, встановлених на вході в порожнину б гідроциліндра. Редукційний клапан 1 підтримує постійний перепад тиску (0,2-0,3 МПа) через дросель 2 незалежно від навантаження. При вживанні редукційного клапана тиск в системі нагнітання насоса рн залишається постійним, тобто не залежить від навантаження. Величина тиску визначається настройкою запобіжного клапана 4, через який надмірне масло, що нагнітається насосом, зливається в бак. Підпірний клапан 3 призначений для підтримки в зливній порожнині гідроциліндра невеликого тиску (0,3-0,5 МПа).Для механізмів подачі важких фрезерних верстатів, призначених для попутного фрезерування, де сили різання можуть бути направлені у бік руху механізму подачі, а також для деяких типів розточувальних верстатів застосовують аналогічні схеми з тим, що дроселює масло на виході з гідроциліндра.

 

Питання для самоперевірки:

1. Які існують способи стабілізації руху робочого органу?

2. Чим виконується автоматичне регулювання швидкості руху робочого органу?

3. Який принцип дії гідросистеми з автоматичним регулятором?

 

 

Блок 4. Пневматичні та комбіновані приводи

Модуль 4.1 Робоче середовище пневмоприводів та його підготовка

 

1. Будова та принцип дії компресорів, призначення ресиверів.

2. Кондиціонери робочого середовища.

 

Література: [1],Розділ 5, Глава 2, [3],Глава 21, §2.

 

Студент повинен знати Будова та принцип дії компресорів, призначення ресиверів, та кондиціонерів.

Студент повинен вміти застосовувати елементи пневмоприводів в верстатах та пристроях.

 

Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 462; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.