Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ВІДНОСНА БЕЗПЛІДНІСТЬ. РОЛЬ ІМУНОГЕНЕТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЧОЛОВІКІВ ПРИ БЕЗПЛІДНОСТІ В ШЛЮБІ

У деяких випадках безплідність у шлюбі спостерігається при відсутності усіх вищевказаних причин і в зв'язку з цим класифікується як безплідність неясного генезу. Однак при детальному вивченні з'ясовується, що його патогенез обумовлений імуногенетичними факторами, а саме: особливостями HLA-фенотипів чоловіків. Отже, його також варто розглядати як імунозалежне.

На практиці лікар-імунолог зобов'язаний запідозрити імуногенетичну природу як безплідності І (відсутність зачаття), так і безплідності II (наявність не менше трьох спонтанних викиднів) при відсутності усіх вищевказаних причин: ВІД і гормональних розладів у дружини, антиспермальних антитіл у чоловіків. У цих випадках може спостерігатися значне відхилення в ступені гістосумісності по системі HLA між бездітними чоловіками в порівнянні з фертильними, тобто, які мають дітей.

Для фертильних чоловіків звичайно характерний низький або середній ступінь гістосумісності — 1—2 ідентичних антигену системи HLA І класу (не більш), у той час як для розглянутої імунозалежної безплідності характерно її підвищення (3 ідентичних антигени системи HLA або 2 ідентичних плюс наявність подібних, тобто перехресне реагуючих). По своїй суті така безплідність у шлюбі носить відносний характер, тому що при зміні статевого партнера обидва чоловіки можуть стати фертильними (здатними до дітородіння). Тому часто дану безплідність називають відносною.

Ступінь гістосумісності між чоловіками виявляють за допомогою порівняння HLA-фенотипів. HLA-фенотип визначають методом типування лімфоцитів периферичної крові за допомогою мікролімфоцитотоксичного тесту на панелі типуючих HLA-сироваток. Кожна сироватка містить антитіла до певного антигену сисгеми HLA. Продуцентами HLA-активних сироваток є жінки, які неодноразово вагітніли, і жінки, які багато народжували, що імунізуються антигенами системи HLA плоду в процесі вагітності і пологів.

На практиці в Україні частіше усього визначають HLA-фенотип чоловіка і дружини по антигенах І класу — класичним антигенам локусів А й В. Ступінь гістосумісності характеризують індексом гістосумісності (ІГ), що виражається в %: при одному ідентичному антигені системи HLA у чоловіків ІГ дорівнює 25%, при двох — 50%, при трьох — 75% (більш високий ступінь гістосумісності встановити не вдавалося через великий поліморфізм HLA-системи).Приклад 1: фенотип дружини—А1,25; В8,17; СW1;

фенотип чоловіка — А2,25; В5,17; СW2.

Як видно, у даної подружньої пари 2 ідентичних антигени: А25 і В 17, таким чином, індекс гістосумісності дорівнює 50%.

У фертильних чоловіків вірогідно частіше, ніж у безплідних, спостерігається повна гiстонесумістність, тобто відсутність ідентичних антигенів (ІГ=0%) або сумісність тільки по одному антигені системи HLA. Сумісність по двох антигенах системи HLA у них спостерігається декілька рідше (45%) у порівнянні з безплідними парами (55%). При цьому відсутні подібні, що перехресне реагують антигени. У безпліднихже,навпаки, у цих випадках, як правило, визначаються і "перехрести".

Подоба антигенів системи HLA укладено в аналогічній послідовності амінокислотних залишків у ділянках важких ланцюгів. Чим довші ці ділянки, тим більша подоба антигенів. За цим принципом такі антигени об'єднані в групи, що називаються кроссреактивними групами (крег). Нижче приведені основні групи кроссреагуючих антигенів.

По локусу HLA-А: АЗ-А11; А2-А28; А23-А24; АЗО-А31; А10-А34; А25-А26.

По локусу HLA-В: В5-В35; В7-В27-В22; В40-В41; В8-В14; В13-В40; В38-В39; В12-В21.

Встановлено, що антигени із сильними перехресними реакціями підвищують індекс гістосумісності на 20%, а із середніми — на 10%. У вищенаведеному прикладі антигени В5 і В35 саме відрізняються сильним перехресним реагуванням, аналогічна послідовність амінокислотних залишків простежується на досить довгій ділянці важких ланцюгів. Отже, індекс гістосумісності цих чоловіків, унаслідок наявності одного "перехресту", підвищується на 20% і в сукупності дорівнює 70%.

Таким чином, на противагу алотрансплантації органів, успішне відтворення виду можливо при достатніх генетичних різницях між чоловіками по антигенах гістосумісності системи HLA. При схожості HLA-фенотипів батька і матері не формується обов'язкова і достатня ізосенсибілізація вагітної до HLA-гаплотипу чоловіка, тому відсутня база для індукції гуморальних і клітинних супресорних факторів, необхідних для благополучного виношування плоду.

Анти-HLA-активні сироватки, що містять антитіла до антигенів HLA, про які згадувалося вище, саме і є результатом ізосенсибілізації жінок HLA-антигенами плоду (чоловіка) у процесі нормальної вагітності і родів.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-17; Просмотров: 554; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.