Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Приклади розв’язання задач. Взаємодія неалельних генів
Читайте также:
 1. I Предмет и задачи курса
 2. I. Задачи семиотики и предпосылки, необходимые для ее разработки
 3. I. Решение логических задач средствами алгебры логики
 4. I. Розв’язати задачі
 5. I. Формулировка задачи, требующей создания макрологистических систем.
 6. I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
 7. I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ контрольной РАБОТЫ
 8. II. Выполнение упражнений. Решение задач.
 9. II. Выполнение упражнений. Решение задач.
 10. II. Решение задач и уравнений.
 11. II. Решение задач и уравнений.
 12. II. Решение задач.

Взаємодія неалельних генів

Розділ 6. Аналіз причин порушення менделівських закономірностей розщеплення при незалежнОму УСПАДКУВАННі ознак

Всі відхилення у співвідношенні фенотипових класів F2 при незалежному успадкуванні ознак можна поділити на дві групи:

– відхилення, що спостерігаються при взаємодії неалельних генів (розщеплення за генотипом не змінюється, зміни відбуваються лише за кількісним співвідношенням фенотипів);

– відхилення, що пояснюються особливостями успадкування окремих генів (зчеплене успадкування, зчеплене зі статтю, нехромосомне успадкування тощо).

 

Причинами відхилень у розщепленні за фенотипом найчастіше є різні типи взаємодії неалельних генів. Гени називаються неалельними, якщо вони знаходяться у різних локусах гомологічних хромосом або у різних, негомологічних хромосомах. При їх незалежному успадкуванні може спостерігатися порушення закономірностей менделівського розщеплення ознак в F2 у порівнянні з класичними формулами 9:3:3:1 і т.п. При цьому розщеплення за генотипом, як правило, не змінюється.

У цьому випадку алелі різних генів взаємодіють один з одним. При цьому в потомствідигетерозиготи F2 спостерігатимуться незвичні співвідношення розщеплення за фенотипом 9:3:4, 9:7, 13:3, 15:1 та ін. в залежності від характеру взаємодії генів. Генетичний аналіз такого успадкування свідчить, що ці незвичні розщеплення являють собою видозмінення загальної формули 9:3:3:1.

Задачі на взаємодію неалельних генів розв’язуються за схемою, пропонованою для дигібридного схрещування, оскільки тут успадкування різних пар алелів також відбувається незалежно і, крім того, в результаті злиття гамет утворюються ті ж самі сполучення генів, що й для дигібридного схрещування. Необхідно лише пам’ятати про характер взаємодії генів, правильно визначати фенотипи потомства та генотипи батьківських форм.

Генетичний аналіз характеру взаємодії неалельних генів найчастіше проводиться в двох напрямках:

1. за фенотипом батьків і типом взаємодії неалельних генів визначити генотип і фенотип потомства;

2. за розщепленням в потомстві визначити фенотип і генотип батьків і характер взаємодії неалельних генів.

 

У випадку комплементарностідомінантні алелі двох генів при спільному знаходженні в генотипі (А-В-) зумовлюють розвиток нової ознаки в порівнянні з дією кожного з них окремо (А-bb та ааВ-), причому в F2 спостерігається розщеплення за фенотипом у таких співвідношеннях: 9:7, 9:3:З:1, 9:6:1, 9:3:4 .

а) розщеплення за фенотипом в F2 у співвідношенні 9 :7спостерігається при комплементарній взаємодії домінантних алелів двох генів, які не мають самостійного проявлення: ААbb х ааВВ→ АаВb; АаВb х АаВb →9А - В -; 7 (3 ааВ-; 3 А-вв; 1 ааbb).Задача 1. Провели гібридизацію двох рослин запашного горошку - з білими пазушними та білими верхівковими квітками. В F1 усі рослини були з пурпурними пазушними квітками, а в F2 відбулося розщеплення у співвідношенні : 415 рослин з пурпурними пазушними, 140 – з пурпурними верхівковими, 350 – з білими пазушними, 95 – з білими верхівковими квітками. Як успадковуються ці ознаки? Яку рослину слід вибрати, щоб провести аналізуюче схрещування? Які результати можна очікувати?

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 2823; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.158.208.189
Генерация страницы за: 0.002 сек.