Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Динаміка видобутку вугілля в Україні

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь
Рік
Видобуток вугілля, млн. т. 59,8 59,4 60,4 61,7 58,9 59,5

Моментниминазивають такі ряди динаміки, рівні яких фіксують стан явища на даний момент часу (дату). Прикладом моментного ряду динаміки можуть бути дані про чисельність населення України, млн. осіб (табл. 3.2), дані про наявність капіталу на початок місяця, залишки товарних запасів на кінець кварталу і т. ін.

Таблиця 3.2

Чисельність населення України, млн. чол. (станом на 01.01)

Роки
Чисельність населення 49,7 49,3 48,4 48,1 47,6 47,3 46,9 46,6 46,4

 

Виходячи з різного характеру інтервальних і моментних рядів динаміки випливають деякі особливості рівнів відповідних рядів.

Рівні інтервального ряду динаміки можна підсумовувати між собою. Це призводить тільки до збільшення періоду часу. Рівні моментних рядів динаміки підсумовуванню не підлягають, тому що це призводить до подвійного рахунку: кожен попередній рівень ряду цілком або частково входить у наступний.

Однією з найважливіших проблем побудови рядів динаміки є зрівняність рівнів цих рядів, яка досягається або в процесі збирання та обробки даних, або шляхом їх перерозрахунку.

Зрівнянність рівнівряду динаміки досягається такими шляхами:

а) однаковим підходом до одиниць сукупності на різних етапах формування цієї сукупності, при якому враховується сутність та мета явища, досягається однорідність економічного змісту показників ряду;

б) забезпеченням однакової повноти охоплення різних частин явища; так, наприклад, при характеристиці динаміки чисельності студентів вищих навчальних закладів не можна в одні роки враховувати тільки чисельність студентів денної форми навчання, а в інші - чисельність студентів всіх форм навчання;

в) різним врахуванням меж території; так, при характеристиці економічної могутності країни необхідно використовувати дані в змінюваних межах території, а при вивченні темпів економічного розвитку брати дані за територією в незмінних межах;г) використання єдиної методології розрахунку рівнів динамічного ряду; якщо методологія розрахунку рівнів різна, то для зрівняння рівнів необхідно перерахувати їх за новою єдиною методологією;

д) забезпечення однакових одиниць виміру рівнів ряду; так, кількість продукції, виробленої в різні періоди, оцінюють в цінах одного періоду, які називають незмінними (фіксованими);

ж) використанням спеціальних прийомів зрівняності. При цьому обов'язковою умовою є наявність двох показників за період, коли відбулася будь-яка зміна. Зімкнути ряд динаміки можна двома способами:

1) визначається коефіцієнт порівняння, який показує, в скільки раз змінився рівень явища. Далі усі рівні збільшуються або зменшуються на цей коефіцієнт;

2) обидва рівні за період, коли відбулася зміна явища, приймаються за базу порівняння і знаходяться базисні темпи росту.

Так, наприклад, маємо ряд динаміки реалізації продукції фірмою, в якій в 2009 році відбулися зміни: замість 6 підприємств тепер в неї входять 8 підприємств (табл. 3.3):

Таблиця 3.3

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 541; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.