Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Обсяг резерву сировини

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Визначення, наприклад, обсягів резерву сировини (комплектуючих) може спиратися на дані відхилень, що мали місце в минулому (задокументовані) від встановлених (обумовлених) термінів постачання. Величина цього резерву, який служить для зменшення ступеня ризику, встановлюється шляхом перемноження величини, наприклад, добового споживання даної сировини на кількість діб, визначених як середньоквадратичне відхилення фактичного періоду постачання від обумовленого (середньої величини) за контрактом. Проілюструємо це на прикладі.

Наприклад, нехай добове споживання сировини становить 300 тонн. Існує домовленість, що сировину постачають рівними партіями через кожні 17 діб (тобто 21 раз на рік).

За попередні півроку зафіксовані такі відхилення від встановленої величини (17 діб). Дані та попередні результати обчислення подано в таблиці 7.1.

Таблиця 7.1

Номер поставки Фактична кількість діб між поставками ti Відхилення в днях (17 – ti) Квадрат відхилення
– 1
– 1
– 2
– 1
– 1
Сума

Розв’язання.На базі результатів обчислень, поданих в останньому стовпчику таблиці 7.1, легко знайти середньоквадратичне відхилення: s = = 1,14.

Отже, за певної системи гіпотез, обсяг резерву (мінімального запасу) сировини (К) має дорівнювати:

К = 1,14×300 = 342 тонни.

Це забезпечить зниження ризику, пов’язаного із зупинкою виробництва через нестачу сировини.

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 523; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції. 1 страница
 2. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції. 2 страница
 3. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції. 3 страница
 4. Асортимент – перелік найменувань продукції з вказівкою обсягу випуску за видами, типами, марками, рівнем якості, зокрема за сортами.
 5. Безпека при роботі в резервуарах та колодязях.
 6. Вибір обсягів виробництва у короткотерміновому періоді
 7. Визначення мінімально достатнього обсягу вибірки
 8. Визначення обсягу вибірки і способи поширення вибіркових даних
 9. Визначення обсягу цивільної дієздатності фізичних осіб та правоздатності юридичних осіб, які беруть участь у правочинах, а також перевірка повноважень представників
 10. Вимоги до оформлення та обсягу курсової роботи
 11. Вихідні дані для розрахунку у вартісному виразі необхідного обсягу реалізації продукції зерновиробництва для отримання планових фінансових результатів
 12. Вихідні дані та розрахунок необхідного обсягу реалізації продукції зерновиробництва

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.