Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ДОДАТОК В
Ризики взаємодії з контрагентами та партнерами у процесі організації продажу (послуг) та причини їх виникнення

Вид ризику Причини виникнення
Ризик неефективної реклами – неадекватний вибір виду реклами, стратегії поведінки підприємства на ринку; – недостатність або надмірна кількість реклами за інтенсивністю, частотою доведення її у різних формах до об’єкта впливу; – невизначеність преференції споживачів (чи потенційних споживачів), що зумовлює ймовірність недостатності чи надлишку реклами; – помилки в сегментації реклами (неточність у підготовці різних за змістом рекламних акцій); – помилки в виборі форми реклами (наприклад, розсилання рекламних матеріалів електронною поштою, притому що багато споживачів її не мають); – технічні помилки (ймовірність неотримання адресатом рекламної інформації); використання підприємством-виробником послуг недостатньо компетентних рекламних фірм.
Ризики блокування договірних відносин із партнерами – неякісно складені (недостатньо узгоджені) контракти з партнерами.
Ризики виходу партнерів зі спільної діяльності – наявність невизначеності у прогнозуванні поведінки партнерів
Ризики переоцінки маркетингових принципів збуту та недовикористання чи неефективного застосування трансфертних моделей реалізації продукту – недостатність коштів, асигнованих підприємством для купівлі часток у капіталі ключових постачальників ресурсів і покупців продукції, для забезпечення підприємству пільгових умов; – недостатність часток власного капіталу, що виділяються для реалізації; – надлишок коштів, які підприємство спрямовує для забезпечення злиття з ключовими контрагентами, що може спричинити критичний фінансовий стан; небезпека відносно вибору фірмою, яка приймає рішення щодо асоціації капіталів, не надто критичних (особливо важливих) чи недостатньо корисних та сильних об’єктів.
Ризики входження в договірні відносини з недієздатними чи неплатоспроможними партнерами Укладення на закупівлю ресурсів чи надання послуг із постачальниками, які: – не в змозі виконати власні зобов’язання через відсутність необхідного потенціалу чи коштів для цього; – неправомірні входити до такого роду договірних відносин; – не мають наміру виконувати власні договірні зобов’язання; планують глобальні зміни у власній фірмі.
Ризики затримки партнерами поточних договірних зобов’язань – імовірність порушення чи неузгодженості строків робіт, платежів, доходів під час проведення фірмою власної господарської діяльності; – наявність стратегії одного з контрагентів підприємства, націленої на прояв тиску на нього для взяття на себе не обумовлених раніше зобов’язань; наслідки реалізації даного виду ризику фірми для її контрагентів
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 289; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.