Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Принципові ознаки малого бізнесу

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь
Особливості діяльності Галузеве призначення Граничні критерії
Незалежність власника (власник сам контролює свій бізнес). Не домінуюче становище на ринку. Неможливість робити скільки-небудь суттєвий вплив на ціни і обсяги продажів у цілому по галузі. Персоніфіковане керування (самос­тійне прийняття рішень щодо свого бізнесу) Промисловість Будівництво. Послуги. Оптова торгівля. Роздрібна торгівля. Видобувна промисловість. Сільське господарство. Наука і наукове обслуговування Чисельність працюючих. Річний прибуток. Річний обсяг продажів. Річний оборот капіталу

 

Висока гнучкість, швидкість реакції на зміну ринкових умов, відсутність жорсткої регламентації праці, широкі можливості виявляти ініціативу і розумно ризикувати, властиві малому бізнесу, саме і складають притягальну силу індивідуального підприємництва. Проте підприємництво має місце і на великих фірмах.

Підприємництво відповідно до сучасного визначення завжди пов'язано з ризиком початку і розвитку бізнесу поза залежністю від розмірів самої фірми. Тому не можна спрощено ототожнювати підприємців лише тільки з власниками малих фірм. Підприємницька діяльність відноситься не стільки до власників дрібних компаній, скільки до початку незалежного бізнесу і більш ризикованого і прибуткового його росту, ніж дозволяють собі багато традиційних (у т.ч. малі) фірм.

У сучасних умовах, коли технологія, ринкова кон'юнктура, умови міжнародної конкуренції змінюються надзвичайно швидко, від менеджерів великих компаній потрібен новий підхід до керування, основні риси якого подібні зі стилем власників і засновників невеличких фірм. У західній літературі для позначення такого типу господарського поводження менеджерів використовується спеціальний термін – корпоративне підприємництво.

Корпоративне підприємництво має свої специфічні риси. Збільшення розмірів бізнесу пред'являє більш високі вимоги до підприємця. Одна справа – вийти на ринок із яким-небудь унікальним товаром, інше – забезпечити розширення масштабів господарсько-інноваційної діяльності. Бізнес жадає від індивідуального підприємця більш глибоких знань в області маркетингу, менеджменту, фінансів, обліку, уміння шукати і знаходити компроміси, спроможностей працювати колективно. Збільшення обсягів виробництва, ускладнення технології, інтенсифікація фінансової діяльності викликають необхідність притягнення найманого управлінського персоналу, що в цілому обмежує самостійність підприємця. Тому індивідуальні підприємці часто не в змозі контролювати ріст своєї фірми. Ключовою фігурою успішно функціонуючих великих компаній стають менеджери з підприємницьким типом господарського поводження.Важливим напрямом прояву підприємництва є інтрапренерство, або підприємництво усередині великих підприємств, яке одержало розвиток у 80-і роки на заході. Великі компанії, особливо на етапах зрілості і спаду, намагаються підтримувати свою ефективність шляхом стандартизації і бюрократизації своєї діяльності. Для традиційних великих корпорацій характерні жорсткі ієрархічні структури, величезний набір інструкцій і вказівок, суворі механізми звітності і контролю, прагнення уникнути ризикованих капіталовкладень, орієнтація на досягнення короткострокових результатів. Крім того, для них типові клімат і система винагород за працю, що заохочують консерватизм. Все це в остаточному підсумку перешкоджає розвитку творчості, блокує нововведення, одержує відновлення і ріст компанії.

З іншого боку, істотні зміни в соціально-економічному положенні населення в західних країнах призвели до росту прагнень до самостійної, ініціативної та творчої діяльності. Якщо така свобода не забезпечується організацією, то в її робітників, як правило, розвивається почуття незадоволеності, знижується мотивація, падає продуктивність.

Перебороти перешкоди на шляху динамічного зростання великих корпорацій саме і допомагає розвиток внутрішнього фірмового підприємництва, тобто інтрапренерства. Що б створити атмосферу інновації і сміливості в старих, обтяжених традиціями, сильних фірмах в них відмовляються від традиційних жорстких організаційних структур і створюють малі творчі підприємницькі центри, де й розвиваються інноваційні ідеї.

Форми інтрапренерства можуть бути різними. В одних компаніях інтрапренерів виділяють неформально, проте забезпечують їм додаткові повноваження і підтримку з боку вищого керівництва. У інших – спеціально призначають менеджерів із «наскрізними» інноваційними функціями і широкими повноваженнями (керуючий групи з розробки й реалізації нової ідеї, керівник підрозділу з нової продукції, з управління певним продуктом тощо). Проте у своїй основі вони спираються на такі загальні для них ключові принципи:

всебічне заохочення і підтримка нових ідей;

визнання факту великої можливості помилок і провалів у діяльності інтрапренерів;

орієнтація на успіх у тривалій перспективі;

наявність необхідних ресурсів, використання яких не обіцяє віддачі в короткостроковій перспективі;

підтримка з боку вищого керівництва фірми.

Ідея інтрапренерства виявилася плідною завдяки своїй безсумнівній перевазі над індивідуальним підприємництвом завдяки таким перевагам:

наявність у великих компаніях потужної технологічної, дослідницької лабораторної бази;

можливість одержання кваліфікованої допомоги з боку маркетингових підрозділів компанії;

потужна фінансова підтримка вищого керівництва;

підтримка «кращих розумів», що сконцентровані, як правило, у великих компаніях;

можливість використання інформаційних ресурсів і комп'ютерних систем компанії.

В даний час інтрапренерство перетворилося в загальновизнаний чинник динамічного розвитку великих корпорацій.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 283; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. E. В плоскости узкой части малого таза
 2. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 1 страница
 3. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 2 страница
 4. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 3 страница
 5. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 4 страница
 6. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види
 7. Адміністративні правопорушення: поняття та ознаки та склад
 8. Акти застосування норм права, їх ознаки та відмінність від інших юридичних актів
 9. Акціонерне товариство, як форма організацій бізнесу. Акції, їх суть і види.
 10. Верховенство закону в системі нормативно-правових актів. Ознаки, які відрізняють його від індивідуально-правових та інтерпретаційно-правових актів
 11. Види органів держави, їхні ознаки та класифікація.
 12. Видові особливості малогомілкової кістки свійських тварин

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.024 сек.