Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Замовлення
Читайте также:
  1. Договір щодо передання майнових прав на об'єкт, створений за замовленням
  2. Забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення й пропонувати споживачеві обов'язкові асортименти продукції.
  3. ЗАМОВЛЕННЯ І СКЛАДУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ
  4. Зустріч відвідувачів, прийом замовлення
  5. Калькулювання за замовленнями
  6. Особливостi замовлення наркотичних та психотропних речовин i прекурсорiв списку №1.
  7. Соціальне замовлення
  8. ТЕМА 4. ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ Й ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ

Складання календарного графіка процесу.

Рекомендації зі складання календарних графіків

Порядок складання календарного графіка пояснимо на прикладі календарної організації процесу технічної підготовки й виготовлення серії з 10 виробів.

Тривалість кожного з процесів Т визначається розрахунком:

Т = О / f, (7.5)

де О – обсяг робот даного виду в нормо-годинах;

f – фронт робіт з кожної операції.

Структуру календарного графіка (без календарних дат виконання конкретних процесів у підрозділах підприємства) представимо на рис. 7.4.

 

Рис. 7.4. Структура загального календарного графіку виконання замовлення

На рис. 7.4 визначено: Ттд – цикл технологічної підготовки; Тк – цикл конструкторської підготовки; Тосн – цикл проектування ливарного оснащення й штампів; Тпр – цикл проектування верстатних пристосувань і інструмента; Тст – цикл проектування складальних стендів; Тлив – цикл виробництва в ливарному цеху; Ткц – цикл виробництва в ковальському цеху; Тмех – цикл виробництва в механічному цеху; Твуз – цикл вузлового складання; Тзаг – цикл загального складання. Основні розрахункові параметри циклу й календарні обмеження наведемо в табл. 7.1.

Таблиця 7.1

Розрахункові параметри циклу технічної підготовки й виконання

Процес Фронт робіт   Обсяг робіт, годин Тривалість процесу, днів   Календарні обмеження щодо початку процесу
Технологічне проектування (ТП) 3 бюро, 20 осіб   4000:(20*8)=25    
Конструювання 2 бюро по 6 осіб 3000: (2*6*8) =31 Із середини циклу ТП
Матеріальне забезпечення       До початку виробничих робіт
Виготовлення оснастки, у тому числі: а) ливарне оснащення й штампи – 40 % часу; б) пристосування й різальний інструмент – 40% часу; в) складальні й контрольні стенди – 20% часу 18 осіб         5000:(18*8)= 35             У першу чергу   У другу чергу   У третю чергу
Ливарне виробництво 2 дільниці по 6 осіб у 2 зміни 3500:(2*6*2*8)=18 Одразу після отримання оснастки
Ковальні роботи     3 дільниці по 5 осіб у 2 зміни     4000:(3*5*2*8)=17   Одразу після отримання оснастки
Механічна обробка   2 дільниці, 15 осіб   6000:(2*15*8)=25 За тиждень до завершення ливарних робіт
Складальні роботи, у тому числі: а) вузлові – 60%     б) загальні – 40%     2 бригади з 10 осіб додатково 5 осіб     8000*0,6/2*10*8= 30   8000*0,4/(2*10*8 + 5*8) =16  
Контрольний     1 тиждень  

Тривалість загального циклу, наведеного на рис. 7.4, склала 118,5 робочих днів проти суми тривалості робочих періодів, яка складає 203,7 днів.Таким чином середня щільність циклу рЦ дорівнює:

 

рЦ = 203,7 / 118,5 = 1,72.

 

Це означає, що завдяки паралельній організації на кожний календарний день циклу виконано робіт обсягом 1,72 робочих днів.

Варіативність циклів проходження продукцією цехів доповнюється варіативністю організації процесів обробки партій предметів, що регламентується вибором певної організації руху предметів, під чим розуміється порядок сполучення в часі послідовно виконуваних процесів відповідно до першого способу паралельності.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 193; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.