Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Філософська думка в українській діаспорі

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Існує ще один пласт української духовності, досить значний. Це творчий доробок українців, що проживають за межами України. Йдеться про філософію української діаспори.

Історично склалося так, що за межами української держави опинилися мільйони українців. Живучи в різних країнах світу, зокрема в США, Канаді, Франції, ФРН та інших країнах, вони були і залишаються частиною українського народу. Знаходячись в іншому національному середовищі, українці зуміли зберегти традиції, культуру свого народу, внести творчий доробок у розвиток його духовної культури. Звичайно, не все рівнозначне у цьому доробку українців за кордоном. Проте ігнорувати надбання української діаспори було б невиправдано. Такий підхід збіднював би українську культуру, насамперед у сфері мистецтва, літератури, філософії.

Умовно можна виділити три напрями розвитку української філософії в діаспорі:

1) розробка проблем політичної філософії;

2) аналіз філософської проблематики в дусі традиційної класичної філософії, який можна назвати академічним;

3) український персоналізм.

Найвизначнішим представником першого напряму є Д. Донцов, другого
Д. Чижевський, третьогоО. Кульчицький.

Особливість філософських досліджень в діаспорі полягає в тому, що майже всі представники наукового потенціалу зосереджують увагу на розгляді передусім національних особливостей розвитку філософії взагалі і української зокрема, виходячи при цьому на аналіз національного характеру, досліджуючи вплив його на формування духовної культури народу.

А) Д.Донцов

Що ж до творчості Д. Донцова (1883-1973), то в ній знайшла своє відображення політична філософія діаспори. Теоретична і практична діяльність Донцова пов’язана з розробкою і захистом ідеології українського націоналізму. Теоретичні засади так званого українського інтегрального націоналізму, а також концепцію національної еліти Донців виклав у багатьох творах. Найбільш значущими є «Націоналізм», «Дух нашої давнини», «Хрестом і мечем», «Незримі скрижалі Кобзаря», «Клич доби» та інші.Філософським фундаментом світогляду Д.Донцова стали волюнтаризм і ірраціоналізм.

1) він вважає, що головним мотором наших вчинків є власне бажання, афекти, пристрасті, за якими йдуть мотиви;

2) стверджує думку про неспроможність розуму взагалі, про те, що не розум, а воля є рушійною силою розвитку суспільства;

3) вважає, що у взаєминах між націями діє універсальний закон боротьби за існування;

4) доходить висновку, що в боротьбі за існування перемагають сильніші нації, які мають право панувати над слабшими;

5) в націоналізмі виділив романтизм і фанатизм;

6) формує головні принципи націоналізму: зміцнювати волю нації до життя, до влади, до експансії; прагнути до боротьби та свідомості її конечності.

Тому, політична філософія Донцова ґрунтується на двох основоположних принципах – принципові «інтегрального націоналізму» та принципі національної еліти.

Б) Д. Чижевський

Академічний напрям у розвитку української філософії в діаспорі представлений
Д. Чижевським (1894-1977). Він зробив значний внесок у дослідження не лише філософії, а й літератури, історії, естетики.

Чижевський зупиняється на аналізові таких понять, як нація і людство:

· він виходить з того, що в житті має сенс лише те, що можна зрозуміти та обґрунтувати за допомогою розуму;

· раціоналістичний підхід передбачає визнання національних особливостей у розвитку народів, хоча вони обмежені;

· вважає, що справжньою цінністю є не національно особливе, а загальнолюдське, наднаціональне;

· ставить питання про те, чи мало б сенс людське життя, яке проходило б серед ідеальних, але цілком схожих один на одного людей;

· має думку, що кожна конкретна філософія є усвідомленням абсолютно ціннісних елементів певної національної культури, наукового світогляду, певної релігійності, є піднесенням цих конкретних форм культури у сфері абсолютної правди;

· підкреслює, що всяка національна філософія страждає обмеженістю.

На думку Чижевського, значно більше значення має метод філософствуванняемпіричний та індуктивний метод англійської філософії, раціоналістичний метод у німецькій, які накладають відбиток на саму сутність філософських систем цих націй.

На психологію народу відкладають свій відбиток зміни, які відбуваються в його житті - вплив зовнішніх факторів.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 4601; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.