Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Об’єктивний критерій прогресу і типи соціального прогресу
Проблеми суспільного прогресу в умовах сучасного світу.

Тема 19. Суспільний прогрес і глобальні проблеми сучасності.

План

1. Проблеми суспільного прогресу в умовах сучасного світу.

2. Об’єктивний критерій прогресу і типи соціального прогресу.

3. Необхідність і свобода.

4. Демократія і свобода особистості.

5. Криза сучасної цивілізації, глобальні проблеми сучасності і шляхи їх подолання.

6. Альтернатива: глобальна катастрофа чи спільне існування суверенних і вільних народів.

 

Яким є напрям історичного прогресу? Факти свідчать про наявність у суспільстві поступальних змін, але чи є вони домінуючими? Та навпаки. І взагалі, чи правомірно вести мову про смисл історії, її кінцеву мету і долю людства? І це не пусті питання. В епоху сучасних глобальних проблем, перед якими постало людство, всі ці здавалося б абстрактні питання перетворилися на доленосні, які стосуються кожного жителя планети.

В останні десятиріччя у світовій філософії та соціології відбувається процес інтенсивного переосмислення ідеї прогресу як соціально-культурної цінності. Діапазон думок дуже широкий – від занадто палкого вихваляння прогресивного розуміння історії до повного його заперечення. Дедалі частіше робляться спроби з’ясувати межі самої ідеї прогресу і доповнити її іншими цінностями. Все це вимагає спеціального розгляду даної проблеми і ретельнішого аналізу ключових понять теми, таких як «прогрес», «критерії прогресу», «типи суспільного прогресу», та ін.

 

На необхідності об'єктивного критерію суспільного про­гресу наголошує марксизм, беручи за такий критерій рівень розвитку продуктивних сил і виробничих відносин.

Сучасна суспільна думка не заперечує евристичних мож­ливостей об'єктивного критерію суспільного розвитку, об­ґрунтованого марксизмом, але не визнає його єдиним і вирі­шальним.

Сьогодні соціальні системи порівнюються за та­кими критеріями, як:

1) рівень споживання матеріальних і ду­ховних благ,

2) якість продукції,

3) рівень розвитку соціальної інфраструктури;4) характер функціонування інформаційних систем,

5) зайнятість населення і можливість оперативної пе­рекваліфікації,

6) рівень розвитку культури, освіти, науки, виховання, взяті в системній єдності.

На думку вчених, універсальним критерієм суспільного прогресу є:

1) загальне становище люди­ни в соціальній системі,

2) діапазон її загальнокультурного роз­витку,

3) рівень матеріальної, соціально-політичної і духовної свободи.

Прогресивнішою вважатиметься та система, яка:

а) відкриває ширші можливості для задоволення людських життєвих потреб,

б) забезпечення такого рівня і структури створення та споживання загальнокультурних благ і цінностей, що найповніше відповідають природі та призначенню люди­ни,

в) створюють сприятливіші умови для самореалізації її як особистості,

г) розкриття індивідуальних обдаровань,

д) реалізації повної духовної свободи,

є) психологічної вдоволеності люди­ни своїм життєвим статусом та життєдіяльністю.

Суспільний прогресце такий поступальний розвиток суспільства, що сприяє збільшенню міри свобо­ди людини, розширенню можливостей для вільного роз­витку її індивідуальності, утвердженню у взаєминах між людьми і соціальними групами гуманізму, соціальної справедливості, злагоди і демократії.

Типи суспільного прогресу:

1) прогрес антагоністичного суспільства (який є тимчасовим і досягається в результаті утиску експлуататорських класів);

2) прогрес неантагоністичного суспільства (який є постійним і досягається рівномірно всіма класами та групами суспільства).

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 836; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.