Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття, структура та особливості аграрного законодавства
Джерела аграрного права

 

 

Аграрне законодавство, як форма реалізації аграрного права, містить досить широке коло нормативних актів, які регулюють аграрні правовідносини. Основу аграрного законодавства становлять закони, які складають певну систему:

· загальні закони – конституційні закони або закони, що належать до інших галузей права, які містять норми аграрного права. Найбільш принципові положення, що регулюють основи аграрних правовідносин, закріплюються на конституційному рівні. Так, Конституція 1996 року, закріпивши статус держави України, визначила основні напрями розвитку політичної і правової систем, структуру органів державної влади, закріпила право народу України на землю та інші природні ресурси, що стало передумовою організації та здійснення аграрного самоврядування. Серед законодавчих актів, що стосуються як аграрного права, так і відносин інших галузей права – земельного, господарського, адміністративного трудового та інших, слід назвати Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р., Господарський кодекс від 16 січня 2003 р., Кодекс законів про працю, Кодекс України про адміністративні правопорушення та ін.;

· загальні аграрні закони – це в основному закони про орга­нізаційно-правову перебудову структури АПК (наприклад, закони України: від 17 липня 1997 р. “Про сільськогосподарську кооперацію”, від 19 червня 2003 р. “Про фермерське господарство”, від 15 травня 2003 р. “Про особисте селянське господарство”).

· спеціальні закони – це закони, що регулюють певні відносини в сфері сільськогосподарського виробництва (Закон України від 4 липня 2002 р. “Про зерно та ринок зерна в Україні”).

Крім законів в систему аграрного законодавства входять підзаконні нормативно-правові акти. Підзаконні нормативні акти різняться за юридичною чинністю. Юридична чинність підзаконних нормативних актів залежить від становища органів держави, які видають ці акти, їх компетенції, а також характеру і призначення самих актів. До аграрних підзаконних актів належать:üпостанови Верховної Ради, укази Президента України;

üпостанови та розпорядження Кабінету Міністрів України;

üакти місцевих органів влади;

üпідзаконні нормативні акти органів місцевого самоврядування;

üнормативні акти державних сільськогосподарських та інших видів підприємств.

Аграрне законодавство має ряд особливостей:

üє системою нормативно-правових актів;

üє галузевим законодавством, що має комплексний характер;

üмає вертикальну будову;

üмістить нормативно-правові акти, що належать до різних галузей права.

Отже, аграрне законодавство – це комплексна галузь, яка є органічною системою внутрішньо узгоджених правових норм, що регу­люють аграрні (земельні, майнові, трудові, організаційно-управ­лінські) суспільні відносини в сфері сільськогосподарської виробничої діяльності.

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1441; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.