Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні ознаки сім’ї, які спільні для членів спільноти

СОЦІОЛОГІЇ СІМ’Ї І МОЛОДІ

ТЕМА 4.

План

4.1.Сім’я як мала соціальна група і соціальний інститут

4.2.Соціальні функції сім’ї

4.3.Історичні типи і форми сімейно-шлюбних відносин

4.4. Сутність соціології молоді, основні категорії, поняття, розробка молодіжних проблем у вітчизняній соціології

 

Ключові поняття і терміни :

Сім’я, шлюб, шлюбний контракт, моногамія, полігамія, матріархат, патріархат, егалітарна сім’я, ендогамія, екзогамія.

4.1. Сім’я як мала соціальна група і соціальний інститут

Соціологія сім’ї– галузь соціології, що вивчає формування, розвиток та функціонування родини та шлюбних, сімейних відносин.

Об’єкт дослідження – шлюбно-сімейні відносини, сфера сімейного життя.

Предмет дослідження включає до себе широке коло питань:

1) загальні основи та принципи шлюбу і сім’ї;

2) типи соціальних відносин, характерних для сім’ї;

3) зв’язок сім’ї з іншими соціальними спільнотами та сферами соціального життя;

4) історичні типи і форми сімейно-шлюбних відносин, умови життя сім’ї, етапи життєвого циклу сім’ї;

5) взаємозв’язок сім’ї з суспільством;

6) суспільні функції сім’ї, мотивація шлюбів і розлучень.

Основні соціологічні підходи до вивчення сім’ї:

- інтеракціоністський – взаємодія членів сім’ї;

- інституціональний – аналіз сімейно-шлюбних відносин;

- структурно-функціональний – аналіз сім’ї як системи;

- еволюційний – єдина система підходів;

- ситуаційний – цінності сім’ї

 
 


Шлюб – це історично зумовлена, усталена, санкціонована форма відносин між чоловіком та жінкою, що встановлює їхні права та обов’язки відносно одне одного та дітей.

Сім’я вивчається та розглядається з двох поглядів:

1) як соціальний інститут, що характеризується сукупністю соціальних норм, санкцій та зразків поведінки;

2) як мала соціальна група, заснована на шлюбі чи кровній спорідненості, члени якої об’єднані спільним побутом, взаємною моральною відповідальністю, взаємодопомогою.

4.2. Соціальні функції сім’ї

 

Функція сім’ї – спосіб проявлення активності, життєдіяльності сім’ї та її членів.

1)Репродуктивна полягає у біологічному відтворенні суспільства та задоволення потреби в дітях.

2)Виховна функція полягає у соціалізації молодого покоління, задоволення потреби у батьківстві, контакті з дітьми, їх вихованні, самореалізації в дітях. 3)Економічно-побутова полягає в можливості підтримувати фізичне здоров’я членів суспільства, економічно утримувати неповнолітніх та недієздатних членів родини, приглядати за дітьми, надавати та отримувати господарчо-побутові послуги між членами родини.4)Функція первинного соціального контролю – моральна регламентація поведінки членів родини, моральна відповідальність та зобов’язаність між чоловіком та жінкою, батьками та дітьми тощо.

5)Духовно-емоційна сприяє взаємному духовному збагаченню, надає психологічний захист членам родини, емоційну підтримку.

6)Дозвільна – раціональна організація дозвілля.

7)Сексуальна функція – суспільне значення цієї функції полягає у реалізації сексуального контролю за особистістю, а індивідуальне – у задоволенні особистих сексуальних потреб.

Планування сім’ї як соціальна проблема.Планування сім’ї розглядається з боку діяльності, спрямованої на обмеження дітонародження, або, за аналогією з державними установами, контроль дітонародження. Планування сім’ї та сімейну організацію охорони здоров’я визначають як ті види діяльності, що мають на меті допомогу окремим особам або подружжям досягти результатів в уникненні небажаної вагітності, народити бажаних дітей, регулювати інтервали між вагітностями, контролювати вибір часу дітонародження в залежності від віку батьків, визначати число дітей у сім’ї. Включає в себе: види обслуговування, що уможливлюють цю практику. Це санітарна просвіта та консультації з питань планування сім’ї, забезпечення контрацептивами, лікування безпліддя, просвіта з питань шлюбу та сім’ї, організація відповідних служб та заходів: генетичних консультацій, досліджень тощо. За теорією Мальтуса, є два способи скорочення кількості людства:

1)розумна контрацепція;

2)війни, голод, пошесті.

Мальтузіанство стверджує, що нормальній людині притаманно самій обмежувати дітонародження.

Існують фактори вибору шлюбного партнера:

1)просторова близькість;

2)уявлення про ідеального партнера;

3)приклад власних батьків;

4)прагнення особистості до самоствердження;

5)прагнення пошуку партнера, що схожий або протилежний за психічними та соціальними якостями.

Причини виникнення конфлікту у сім’ї.Конфлікт – це приховане або явне зіткнення конкуруючих сторін. Він може виникнути у кооперації, конкуренції і в будь-якій соціальній групі. Змагання переростає у зіткнення, коли конкуренти намагаються завадити або усунути одне одного з боротьби за посідання дефіцитних благ.

Фактори, які обумовлюють основні мотиви розлучень

Соціально-економічні фактори Соціально-психологічні фактори Соціально-біологічні фактори
-незадоволеність житлом і побутом; -матеріальний розрахунок при укладанні шлюбу; -засудження (позбавлення волі) одного з членів сім’ї; -часті відрядження одного з членів сім’ї -відмінності в потребах, інтересах, цілях; -несхожість характерів; -втручання третіх осіб; -скупість,грубість, сварливість; -необгрунтовані ревнощі; -нова любов або зрада -пияцтво або алкоголізм подружжя; -хвороби; -дійсна або уявна сексуальна несумісність; -неможливість або небажання мати дітей; -велика різниця у віці

 

4.3. Історичні типи і форми сімейно-шлюбних відносин

Протягом розвитку людства сформувалися наступні форми сімейних відносин:

1) моногамія- сім’я, яка складається з двох партнерів - чоловіка і жінки;

2) полігамія- сім’я, в якій особа може одночасно мати більше, ніж одного партнера.

Розподіляється на полігінію (чоловік має декілька дружин) і

поліандрію (жінка має декілька чоловіків);

3) груповий шлюб – одночасне сімейне співжиття кількох чоловіків та жінок, які не створюють окремих подружніх пар.

Історичні типи сімейних відносин:

матріархат (жінка - глава роду і сім’ї), патріархат (чоловік - глава сім’ї), егалітарна сім’я (жінка і чоловік мають рівні права в сім’ї).

Типи сім’ї :

розширена – сім’я, яка складається з двох і більше поколінь родичів, які проживають в одному будинку або близько один від одного;

повна – сім’я, в якій є обидва члени подружжя;

неповна – сім’я, в якій є тільки один з членів подружжя;

нуклеарна (проста) – сім’я, яка складається з матері, батька та їхніх дітей, що знаходяться на батьківському утриманні.

За вибором шлюбного партнера виділяються форми сім’ї:

1) ендогамія – партнер обирається в середині сімейного клану та родини;

2) екзогамія партнер обирається поза сімейними кланами.

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1451; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. IV. Основні обов’язки власника або уповноваженого ним органу
 3. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 1 страница
 4. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 2 страница
 5. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 3 страница
 6. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 4 страница
 7. Адвокатура в Україні: основні задачі і функції.
 8. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види
 9. Адміністративні правопорушення: поняття та ознаки та склад
 10. Акти застосування норм права, їх ознаки та відмінність від інших юридичних актів
 11. Аналіз технічного рівня тракторів і основні тенденції розвитку їх конструкцій і удосконалення експлуатаційних якостей.
 12. Безробіття. Суть, основні типи і форми

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.