Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розподіл коштів за використання природних ресурсів, що надходять до Державного бюджету України, здійснюється Верховною Радою України
Місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища утворюються в межах єдиного фонду відповідної Ради народних депутатів за рахунок:

а) платежів за забруднення навколишнього природного середовища в розмірі 70% - у місцевий бюджет, 20% - в обласний бюджет;

б)частина грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, а саме:

Ø 50 % суми штрафів, стягнутих з посадових осіб за правопорушення в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів;

Ø 50 % коштів, стягнутих з громадян за шкоду, заподіяну природним ресурсам порушенням природоохоронного законодавства;

Ø 80 % коштів, стягнутих з підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, за шкоду, заподіяну природним ресурсам порушенням природоохоронного законодавства;

Ø 80 % коштів, отриманих від реалізації незаконно добутих природних ресурсів, або продукції, виробленої з них, чи їх вартості;

в) цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища утворюється за рахунок:

а) 10 % платежів за забруднення навколишнього природного середовища;

б) відрахувань із місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, розмір яких визначається Верховною Радою України;

в) добровільних внесків підприємств, установ, організацій, громадян та інших надходжень.

Розподіл коштів, що надходять до державного фонду охорони навколишнього природного середовища, здійснюється Кабінетом Міністрів за поданням Міністерства екології та природних ресурсів України.

Враховуючи реальну еколого-економічну ситуацію в Україні, держава повинна формувати такий економічний механізм природокористування, який би забезпечував реальний вплив на джерела забруднення.

Порядок формування доходів Державного фонду, їх розпо­діл та контроль за використанням коштів, згідно з цільовим призначенням, встановлено Положенням про Державний фонд, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 181 від 15 лютого 2002 року.Відповідно до цього Положення головним розпорядником коштів Державного фонду є Міністерство екології та природних ресурсів України (далі - Мінекоресурсів) в особі його міністра.

Забороняється використання коштів Державного фонду на за­ходи, не передбачені постановами Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» та від 17 ли­стопада 2001 року № 1519 «Про внесення змін до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».

Кошти Державного фонду використовуються повністю в якості безповоротних грантів, оскільки в чинному законодав­стві не передбачена можливість фінансування за поворотною схемою (позики, кредити тощо).

Відповідно до Положення про Державний фонд розроблено Порядок планування та фінансування природоохоронних захо­дів з Державного фонду, який затверджено наказом Мінекоре­сурсів від 21 травня 2002 року № 189.

Згідно з цим Порядком основою для розгляду включення природоохоронних заходів до проекту Переліку є запити про фінансування природоохоронних заходів із Державного фонду, який підписується керівником та головним бухгалтером.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 318; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 1 страница
 2. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 2 страница
 3. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 3 страница
 4. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 4 страница
 5. V. Нормування оборотних коштів і розрахунки їх приросту
 6. V. Робочий час і його використання
 7. Аграрне право України.
 8. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’ятників історії і культури
 9. Акти Верховної Ради України.
 10. Алгоритм розподільчого методу формування составів багатогрупних поїздів
 11. Альтернативні теорії державного регулювання.
 12. Амплітудно-фазовий розподіл у розкриві рупора

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.025 сек.