Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття та елементи форми держави

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

План

Форма (устрій) держави

Форми переходу від одного до іншого типу держав

Рушійна сила послідовної зміни історичних типів держав – класова боротьба, а сам цей процес визначений соціально-економічним розвитком суспільства.Зміна типу держави означає зміни в політичній надбудові суспільства, що викликані розвитком самого способу виробництва та продуктивних сил. Сам же процес зміни історичних типів держави характеризується об’єктивністю: у цілому він не залежить від волі і свідомості людей, різні суб’єктивні фактори можуть лише прискорити чи сповільнити його, але не перервати чи повернути його в інший бік. Кожен наступний тип держави є історично більш прогресивним, ніж попередній.

Питання для самоконтролю:

1. В чому заклечається потреба існування та сутність держави?

2. Яку основу регулювання суспільства підтримує держава: класову чи загальнонаціональну?

3. В чому заклечається класовість діяльності держави?

4. Сутність загальнонаціональної політики?

5. Механізм формування та способи здійснення державної влади.

6. В чому заклечається монополія держави на політичну владу.

7. Основні типи держав.

8. Шляхи розбудови держави в різних країнах.

«Демократія – це форма правління, при якій можна говорити все,

про що думаєш, навіть тоді коли взагалі не думаєш»

Томас Джеферсон, автор Декларації про незалежність США,

3-й президент США, один із «батьків-засновників» США

1. Поняття та елементи форми держави

1.1. Фактори, що зумовлюють багатоманітність форм держави

2. Форми правління

2.1. Монархія: ознаки та різновиди

2.2. Республіканська форма правління: головні ознаки та види

2.2.1. Парламентські, президентські, президентсько-парламентські (змішані) республіки: юридичні ознаки та особливості

2.3. Форма державного правління в Україні

2.3.1. Історичний досвід України та його значення для долі самостійної Української держави і сучасного процесу становлення державності

2.3.2. Сучасні проблеми та перспективи розвитку державного правління3. Поняття державного устрою та його різновиди

3.1. Унітарна держава, її юридичні ознаки

3.2. Федеративна держава, її юридичні ознаки та особливості устрою

3.2.1. Види федерацій: договірні та конституційні; централізовані та децентралізовані; національні та територіальні

3.2.2. Принципи розподілу повноважень між федерацією та її суб’єктами

3.3. Особливості державного устрою України

3.4. Поняття та особливості конфедерації, їх ознаки та відмінності від федерацій

3.5. Інші форми співдружностей і державних союзів

4. Політичний (державний) режим

4.1. Методи та засоби здійснення державної влади

4.1.1. Демократичний, авторитарний, тоталітарний, військово-диктаторський, фашистський, расистський режими, їх головні ознаки

4.2. Особливості тоталітарного режиму (вождизму) в СРСР

4.3. Проблеми формування політико-правового режиму в Україні

Форма держави – порядок (спосіб) організації та здійснення державної влади в країні.

Структура форми держави – стійка єдність елементів, їх зв'язків, цілісності, зв'язків елементів із цілим. Вона включає три взаємозалежних елементи: форму державного правління, форму державного устрою, форму політичного (державного) режиму.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 361; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.