Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вправи до розділу 5

 

Вправа 5.1. Визначити нижню і верхню ціни гри, заданої платіжної матрицею

.

Встановити, чи має дана гра сідлову точку.

Вправа 5.2. Фірми і конкурують на ринку збуту продукції. Кожна виготовляє два види продукції: - товари виду і ; - товари виду і . Товари і та товари і мають приблизно однакові властивості. Ціни на продукцію, прибуток від реалізації одиниці продукції та обсяги продажу наведено у табл.5.11.

Таблиця 5.11

Характеристики ринкової ситуації (базова ситуація)

Показники Продукція фірмм Продукція фірми
1. Ціна одиниці продукції, грн.
2. Кількість продажу, од.
3. Прибуток від реалізації одиниці продукції, грн.
4. Частка ринку, %
5. Сумарний прибуток, грн.
Разом прибуток

 

Фірма намагається посісти провідне місце на ринку і розглядає такі майбутні стратегії:

- знизити ціну на товар на 10% (у цьому випадку буде витіснено з ринку товар );

- знизити ціну на товар на 5% (якщо ціна на товар не зміниться, то частки ринку щодо реалізації товарів і розподіляться у співвідношенні 2:3).

Проаналізувавши ситуацію керівництво фірми дійшло до висновку, що фірма може скористатися однією із таких трьох стратегій:

- знизити ціну на товар на 5% (частка ринку щодо реалізації товарів і розподілиться у співвідношенні 2:3);

- знизити ціну на товар на 20% (товар буде витіснений з ринку);

- не вносити змін у ринкову поведінку.

Необхідно скласти платіжну матрицю та зробити висновки щодо ефективності стратегій і .

Вправа 5.3. Парна гра з нульовою сумою характеризується такою платіжною матрицею

.

Спростити платіжну матрицю за рахунок вилучення явно невигідних стратегій. Знайти розв’язки гри.

Вправа 5.4. Підприємство випускає продукцію нетривалого зберігання, яка характеризується такими показниками:Вид продукції Собівартість, грн./кг Ціна, грн./кг Обсяг реалізації, кг
у день виготовлення у наступні дні у теплу погоду у холодну погоду

 

На реалізацію всієї продукції, виробленої за день, потрібно витратити 500 грн. Визначити щоденний обсяг виробництва продукції кожного виду, який забезпечує підприємству найбільший дохід.

Вправа 5.5. Керівництву м’ясопереробного підприємства необхідно прийняти рішення щодо обсягів виробництва продукції на плановий період. Згідно результатів маркетингових досліджень та аналізу роботи у попередніх періодах отримано такі прогнозні дані:

Обсяг попиту, т
Ймовірність 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2

 

Собівартість виробництва однієї тонни продукції становить 30 тис.грн., а на ринку вона реалізується за ціною 45 тис.грн.

Обґрунтувати обсяги виробництва продукції. При цьому необхідно враховувати, що нереалізована протягом планового періоду продукція псується і не підлягає реалізації.

Вправа 5.6. Підприємець (гравець А) з визначеним річним доходом повинен сплатити ДПА (гравець В) податок у розмірі гр.од.

У підприємця є три стратегії поведінки:

- представити ДПА фактичні дані про дохід;

- не подавати декларацію про дохід;

- представити ДПА дохід, який менший за реальний.

ДПА має у своєму розпорідженні дві стратегії:

- контролювати дохід підприємця;

- не контролювати дохід підприємця.

Результати контролю можуть бути такими:

▪ якщо дохід задекларований і відповідає дійсності, то з доходу підприємця буде відрахована сума гр.од.;

▪ якщо представлений у декларації дохід є меншим за фактичний або декларація про дохід не подана, то з підприємця стягується податок у розмірі гр.од. і штраф у розмірі гр.од.

Скласти платіжну матрицю виграшів ДПА.

Вправа 5.7. Задана модель задачі лінійної багатокритеріальної оптимізації:

,

,

,

,

,

,

в якій основні обмеження характеризують затрати ресурсів на випуск продукції, а критерії та описують відповідно сумарний дохід фірми від реалізації продукції і дохід, отриманий від реалізації продукції у власному регіоні.

Знайти розв’язок задачі, користуючись методом головного критерію. При цьому головним слід вважати критерій , а розмір допустимого відносного погіршення прийнятний на рівні .

Вправа 5.8. Керівництво фірми вирішує проблему, яка стосується буріння нафтової свердловини. Прогнози експертів щодо запасів нафти є такими:

Ймовірність
Запаси родовища, т 60 000 100 000 500 000 1 000 000

Якщо нафти знайдено не буде, то фірма понесе збитки у розмірі50,0 млн.грн. Збитки у розмірі 25,0 млн.грн. будуть також тоді, коли потужність родовища виявиться рівною 60 000 т. При потужностях родовища 100 000 т, 500 000 т і 1 000 000 т фірма отримає прибуток відповідно у розмірах70,0 млн.грн., 400,0 млн.грн. і 900,0 млн.грн.

Побудувати дерево цілей та оцінити доцільність буріння свердловини.

Вправа 5.9. Підприємство має чотири стратегії щодо виводу на ринок нових видів продукції. Кожна із стратегій оцінюється за двома критеріями – максимізація доходу від реалізації продукції і мінімізація капітальних вкладень на впровадження стратегій. Очікувані доходи і суми капітальних вкладень залежать від кон’юнктури ринку (сприятлива і несприятлива) і представлені відповідно платіжними матрицями і :

; .

Обґрунтувати вибір стратегії підприємства з ваговими коефіцієнтами і .

Вправа 5.10. Фірма розробила три нових види продукції , і , а очікувані доходи від продажу патентів на продукцію складають 500, 600 і 700 тис.грн. Фінансові можливості фірми дозволяють налагодити виробництво і вивести на ринок лише один вид продукції.

Відомо, що розробкою аналогів продукції і займається фірма , причому ймовірність появи найближчим часом цієї продукції на ринку рівна і .Доходи від реалізації продукції залежать від конкуренції на ринку (конкурують лише фірми і ) та економічної ситуації в регіоні. Згідно прогнозів експертів економічна ситуація в регіоні покращиться, не зміниться і погіршиться відповідно з ймовірностями , і .

Доходи фірми в залежності від стану конкурентного середовища та економічної ситуації в регіоні є такими (тис.грн.):

Продукція Конкуренція відсутня Має місце конкуренція
Економічна ситуація Економічна ситуація
Покращиться Не зміниться Погіршиться Покращиться Не зміниться Погіршиться
     

 

Вибрати стратегію фірми , яка забезпечить їй максимальний очікуваний дохід.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 473; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.033 сек.