Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Глазков Е. О., Нєчаєва О. В., Бугеря Т. М
Г52

Луганськ

Навчальний посібник

ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ

Е. О. Глазков, Т. М. Бугеря, О. В. Нєчаєва

Реабілітації та валеології

 

 

 

 

ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”


УДК 61 (075.8)

ББК 5 я 73

Рецензенти:

Казімірко Н. К. – доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувачка кафедри патофізіології Луганського державного медичного університету МОЗ України.

Іванюра І. О. – доктор біологічних наук, професор кафедри анатомії, фізіології людини та тварин Луганського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України.

Олейніков В. А. ­доктор медичних наук, професор кафедри юридичної психології, конфліктології і судової медицини Луганського університету внутрішніх справ МВС України.

Г52 Основи медичних знань : навч. посіб. / Е. О. Глазков, Т. М. Бугеря, О. В. Нєчава; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – 470 с.

 

У навчальному посібнику подано матеріал відповідно до навчальної програми курсу „Основи медичних знань”. Посібник містить систематичне викладення основ лікувальної та профілактичної медицини: медичної допомоги при гострих захворюваннях і ураженнях людини, надзвичайних ситуаціях і катастроф; основ епідеміології і профілактики інфекційних хвороб; еколого-гігіеничних проблем життєдіяльності людини; виховання та формування здорового способу життя.

Окремі розділи посібника дають відомості про спостереження та догляд за хворими на догоспітапьному етапі, найпростіші методи фізіотерапії, лікарські препарати та способи їх застосування. У посібнику описані анатомо-фізіологічні особливості організму дитини та основні захворювання дитячого віку. Викладені відомості про етіологію, перебіг та профілактику гострих і хронічних захворювань, спадковість та патологію. Подано основи епідеміології, дезинфекційної справи. Загальна характеристика та причини виникнення інфекційних захворювань. У посібнику розглянуті питання особливостей дитячого організму та перебігу травм, асептики, антисептики, реанімації, десмургії, закритих ушкоджень, синдрому тривалого здавлення, переломів. Подані відомості про невідкладну долікарську допомогу при нещасних випадках та невідкладних станах.У посібнику пропонується до кожної теми окремого модуля контрольні питання для самоперевірки студентами знань та завдання для самостійної роботи. Навчальний посібник орієнтований на студентів напряму „Здоров’я людини”.

 

УДК 61(075.8)

ББК 5 я73

Рекомендовано до друку Вченою радою

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

(протокол № від вересня 2010 р.)

 

© Колектив авторів, 2010

© ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010

ЗМІСТ

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 459; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.