Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Соціально –культурного життя
Основні напрямки державного управління в сфері

План

Соціального розвитку і культури.

Лекція 18. Адміністративно-правове регулювання у сфері

18.1. Основні напрямки державного управління в сфері соціально –

культурного життя.

18.2. Управління охороною здоров`я.

18.3. Управління освітою і наукою України.

18.4. Управління соціально – культурною сферою.

 

 

Соціально-культурна сфера - це сфера духовного (нематеріального за своїм характером) життя людей, пов'язана з їх освітою, вихованням, інтелектуально-культурним розвитком, охороною їх здоров'я, соціальним забезпеченням та задоволенням інших соціально-культурних потреб людини.

За Конституцією об'єктами державного управління в сфері соціально-культурного життя виступають суспільні відносини, що складаються в галузях:

• охорони здоров'я, фізкультури і спорту;

• освіти і науки;

• культури і мистецтва;

• праці та соціального захисту населення.

Крім Верховної Ради України як органу держави, що законодавчо врегульовує відносини в соціально-культурній сфері, суттєву роль в управлінні цією сферою відіграє Президент України та Кабінет Міністрів України як державні органи, які здійснюють загагальне керівництво соціально-культурним будівництвом в державі.

Кабінет Міністрів України через підвідомчі йому органи виконавчої влади, Президент України через свій Секретаріат забезпечують:

реалізацію політики держави у соціально-культурній сфері;

створює умови для функціонування достатньої мережі державних соціально-культурних закладів та установ різноманітного призначення з урахуванням регіональних особливостей;

здійснює фінансове та матеріально-технічне забезпечення цих організацій;

сприяє відповідній підготовці кадрів для галузей цієї сфери;

організовує розробку та реалізацію національних (загальнодержавних) та регіональних програм соціально-культурного розвитку;

здійснює координацію діяльності окремих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у названій сфері та ін.Відповідно до чинного законодавства певні повноваження в соціально-культурній сфері мають місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Безпосередньо ж державне управління в сфері соціально-культурного будівництва здійснюють уповноважені на те центральні органи виконавчої влади та їх регіональні структурні підрозділи.

До системи центральних органів виконавчої влади у сфері соціально-культурного будівництва відносяться:

- міністерства:

освіти і науки;

культури і мистецтв;

охорони здоров'я;

праці та соціальної політики;

державні комітети та інші центральні органи виконавчої влади, статус яких прирівнюється до Державного комітету України;

інформаційної політики, телебачення і радіомовлення;

молодіжної політики, спорту і туризму;

у справах релігій;

у справах ветеранів;

Вища атестаційна комісія;

Пенсійний фонд.

Зміст і характер функцій управління, форм та методів управлінської діяльності у сфері соціально-культурного будівництва мають свої особливості. Тут переважно застосовуються методи переконання, загальноорганізаційного, рекомендаційного та стимулюючого характеру, творчого спонукання, матеріального та морального заохочення тощо.

 

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 441; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Бездомність як проблема соціальної роботи
 2. Визначальних підсистем соціального захисту
 3. Визначення соціальної та соціально-економічної ефективності працеохоронних заходів
 4. Вимоги до забезпечення охорони праці в структурі соціальної відповідальності.
 5. Вимоги до особистості соціального працівника. Професійні якості соціальних працівників
 6. Виявлення чинників, що сприяють виникненню соціально-психологічної напруги
 7. Відомість розрахунку внесків до фондів соціального страхування з урахуванням вимог чинного законодавства
 8. Вплив бюджету на соціально - економічні процеси
 9. Громадська думка як елемент соціального контролю
 10. Громадсько-політичне життя.
 11. Девіантна поведінка як проблема соціальної роботи. Форми прояву девіантної поведінки. Світові підходи до корекції девіантної поведінки
 12. Динаміка соціально-економічних процесів

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.