Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Головні функції, принципи та методи діяльності МЕО

Тема 4. Міжнародні економічні організації (МЕО) у системі багатостороннього співробітництва і регулювання МЕВ.

Класифікація міжнародного кооперування залежно від його основних ознак.

за видами — економічне, виробниче, науково-технічне, у сфері збуту тощо;

• за стадіями — перед виробниче, виробниче, комерційне;

за методами, що використовуються, — виконання спільних програм, договірна спеціалізація, створення СП;

• за структурою зв'язків — внутрішньо- і міжфірмове, внутріш­ньо- і міжгалузеве, горизонтальне, вертикальне, змішане;

за територіальним охопленням — між двома і більше країна­ми, в межах регіону, міжрегіональне, всесвітнє;

за кількістю суб'єктів — дво- і багатостороннє;

за кількістю об'єктів —дво- і багатопредметне,

Міжнародне кооперування праці повністю базується на МПП і самостійно існувати не може, тоді як МПП не обов'язково вимагає для свого існування і розвитку міжнародного кооперування праці.

Рекомендовані літературні джерела :Основні: [2, 3, 4, 6, 7]. Додаткові: [11 ].


 

1. Головні функції, принципи та методи діяльності МЕО.

2. Сучасна система МЕО, їх класифікація та механізм управління.

3. Економічна діяльність ООН, її рівні. Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР).

4. Світова організація торгівлі (СОТ): основні цілі, завдання, функції та організаційна структура. Процедура вступу країн до СОТ.

5. Співробітництво України з МЕО.

 

 

Міжнародні економічні відносини реалізуються через їх суб’єкти. До суб’єктів МЕВ належать підприємства, фірми, держава, приватні особи, ТНК і ТНБ, а також міжнародні економічні організації (МЕО).

Особливістю МЕО, як суб’єктів системи МЕВ є те, що вони поряд із державними органами є регуляторами цих відносин.

Міжнародна організація – це об’єднання держав, установ, фізичних осіб, що спільноo реалізують програму або мету на основі певних правил і процедур і діяльність яких виходить за національні кордони.

Утворення міжнародних економічних організацій є об’єктивним наслідком процесу розвитку світового господарства.Чинники виникнення МЕО:

¾ міжнародний поділ праці;

¾ міжнародна економічна інтеграція;

¾ політичні відносини між країнами;

¾ глобалізація світової економіки та МЕВ.

Функції міжнародних економічних організацій:

§ сприяння – організація міжнародних конференцій, збір статистичних даних, публікації, розповсюдження результатів досліджень, допомога організації переговорів сторін;

§ спостереження – допомога з можливістю формування й опублікування офіційного погляду організації на ті чи інші проблеми, що є способом формування суспільної думки, яка може впливати на економічну політику країни;

§ нагляд – більш жорстка форма спостереження, що пов’язана із зобов’язанням країн регулярно повідомляти за встановленою формою дані про своє економічне положення і отримувати рекомендації щодо суті поточного економічного розвитку;

§ регулювання – нагляд, який полягає у примушенні країни до виконання рекомендацій міжнародної спільноти шляхом розробки відповідних норм, механізмів .

 

Міжнародні економічні організації є суб’єктами міжнародного права. Міжнародні правові норми утворюються на основі узгоджень між учасниками МЕВ. Якщо угода офіційно декларується суб’єктами, то така норма зветься договірною і якщо ж норму не декларують, але мають її на увазі і не заперечують, то вона зветься міжнародним звичаєм .

Міжнародні звичаї – це норми, що складаються внаслідок довгострокової практики міжнародних відносин

.Джерела формуваннянормативної основи діяльності міжнародних організацій:

1. міжнародні угоди;

2. рішення міжнародних організацій та конференцій;

3. міжнародні звичаї;

4. міжнародні кодекси поведінки.

 

Окрім договірних і звичаєвих норм важливу роль в правовому регулюванні діяльності міжнародних організацій відіграють принципи міжнародного права.

Принципи поділяються назагальні та спеціальні.

Загальні принципи Заключного акту Гельсінської Наради використовуються в діяльності багатьох організацій і відтворюються в їх статутах, програмах і угодах.

Спеціальні принципи охоплюють вужчу сферу відносин між суб’єктами МП і мають більш конкретний характер.

 

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 1677; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.