Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Визначення ступеню хімічної небезпеки об'єктів господарської діяльності та адміністративно-територіальних одиниць

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Відповідно до [51] визначено чотири ступеню хімічної небезпеки ХНО та ХНАТО. Ступень хімічної небезпеки ХНО визначається по кількості населення, яке попадає в ПЗХЗ при аварії на ньому:

I ступень - більше 3,0 тис. чол.;

II ступень - від 0,3 до 3,0 тис. чол.;

III ступень - від 0,1 до 0,3 тис. чол.;

IV ступень - менше 0,1 тис. чол..

Ступень хімічної небезпеки ХНАТО визначається по частки території, що потрапляє в зону ЗМХЗ при аваріях на ХНО:

I ступень - більше 50%;

II ступень - від 30 до 50%;

III ступень - від 10 до 30%; IV ступень- менше 10%.

Для віднесення адміністративно-територіальних одиниць та об'єктів до різних ступенів хімічної небезпеки проводиться завчасне прогнозування можливих масштабів хімічного забруднення, для чого використовуються такі вихідні дані:

одна найбільша ємність із НХР або всі ємності (у сейсмонебезпечних районах та у воєнний час);

метеорологічні дані: ступень вертикальної стійкості повітря - інверсія, швидкість вітру в приземному шарі -1м/с, температура навколишнього повітря - 20°С, напрямок вітру - імовірно від 0 до 360°;

ЗМХЗ обчислюється площею круга, радіус якого дорівнює глибині прогнозованої зони хімічного зараження з уражаючою концентрацією НХР.

Роботи, пов'язані з класифікацією ХНАТО та ХНО, здійснюється територіальними та об'єктовими підрозділами ЦЗ, за участю спеціалістів ХНО та, при необхідності, представників установ Держкомгідромету, охорони навколишнього середовища та санітарно-епідеміологічних станцій.

У структурних підрозділах Ради Міністрів АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя держадміністрацій утворюються робочі комісії (групи) під керівництвом начальнику відділу радіаційного та хімічного захисту, до складу яких включаються вищезгадані представники та спеціалісти.

За результатами класифікації ступінь хімічної небезпеки адміністративно-територіальних одиниць та ОГД надається:

начальниками територіальних підсистем ЄДС ЦЗ АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя - містам районного підпорядкування, міським та сільським районам, ОГД;Міністром МНС - заступником начальника ЦЗ України - містам обласного підпорядкування, областям, АР Крим.

Результати класифікації доводяться встановленим порядком до зацікавлених територіальних органів управління ЦЗ та ОГД. ОГД про надання їм ступеня хімічної небезпеки інформують відповідне міністерство (відомство).

Аварії на ХНО із викидом НХР здатні призвести до важких наслідків.

Виявлення та оцінка хімічної обстановки при аваріях на ХНО є одним з основних етапів роботи з організації захисту робітників, службовців та населення. Оцінка хімічної обстановки здійснюється у порядку довгострокового (оперативного) прогнозування, коли визначаються можливі наслідки можливої аварії, або у порядку аварійного прогнозування, тобто при виникненні конкретної аварії при конкретних умовах навколишнього середовища.

При оцінці хімічної обстановки при аваріях на ХНО визначаються:

глибина, ширина і площа зони хімічного забруднення;

стійкість НХР;

час підходу хмари НХР до об'єкту;

кількість постраждалих;

Вихідними даними для розрахунків є кількість НХР на ХНО, висота (Н) обвалування місця знаходження НХР, щільність населення у зоні знаходження ХНО, метеорологічні умови -ступень вертикальної стійкості повітря (СВСП),

температура повітря, швидкість і напрямок вітру.

Приклади розрахунків прогнозування хімічної обстановки наведені в [51].

Результати оцінки обстановки повинні бути максимально використані у планах ЦЗ на мирний та воєнний час.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 644; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.