Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Динаміка як розділ механіки. Інерція. Маса тіла

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тема: Завдання динаміки. Закони Ньютона. Кількість руху (імпульс). Закон збереження кількості руху.

Період і частота

Період обертання– проміжок часу, за який тіло здійснює один повний оберт під час руху по колу.

Так як довжина кола S дорівнює , період обертання при рівномірному русі тіла з швидкістю по колу радіусом R буде дорівнювати:

. Одиниця періоду – 1с.

Частота обертання – величина обернена періоду обертання, показує, скільки обертів по колу здійснює тіло за одиницю часу:

або . Одиниця частоти – 1с-1

Використовуючи отримані формули:

 

Динаміка –це розділ механіки, який вивчає закони взаємодії тіл. Динаміка - вивчає закони руху тіл і причини, які викликають або змінюють цей рух.

Будь-яке тіло залишається нерухомим, доки на нього не діють інші тіла. Тіло, що рухалось з деякою швидкістю , продовжує рухатись рівномірно й прямолінійно до того часу, поки на нього не подіють інші тіла (Галілео Галілей (1632 р.)).

Явище збереження швидкості руху тіла за відсутності зовнішнього впливу називається інерцією (приклади з транспортом).

При взаємодії двох тіл завжди змінюються швидкості і першого і другого тіла, тобто обидва тіла набувають прискорення.

Модулі прискорень двох тіл, які взаємодіють можуть бути різними, але їх відношення є сталою величиною при будь яких взаємодіях:

Сталість відношення модулів прискорень двох тіл при будь-яких взаємодіях свідчить про те, що тіла володіють якоюсь властивістю, від якої залежать їх прискорення при взаємодіях з іншими тілами.

Властивість тіла, від якого залежить його прискорення при взаємодії з іншими тілами, називається інертністю.

Маса тіла – є кількісною мірою інертності тіла.

Чим більше маса тіла, тим менше прискорення, яке воно отримає при взаємодії. Тому в фізиці прийнято, що відношення мас тіл, що взаємодіють, дорівнює оберненому відношенню модулів прискорень:

Одиниця – 1 кг.

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 441; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.