Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

СПЕЦПРОЦ

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Для всіх СЛІВ ПАМ'ЯТІ виконати:

Роздрукувати ЗБЕРЕЖЕНІ ЗНАЧЕННЯ

@

Ситуація, коли символ даних є одночасно вхідним і вихідним, може бути описана двома способами: або символ описується двічі з допомогою @ВХІД і @ВИХІД, або один раз з допомогою @ВХІДВИХІД.

Інодів СПзадаються пред- і після-умовивиконання даного процесу. У предумовах записуються об'єкти, значення яких повинні бути істинні перед початком виконання процесу, що забезпечує певні гарантії безпеки для користувача. Аналогічно, у разі наявності після-умов гарантується, що значення всіх вхідних в нього об'єктів будуть істинні при завершенні процесу.

Специфікації повинні задовольняти наступним вимогам:

• для кожного процесу нижнього рівня повинна існувати одна і лише одна специфікація;

• специфікація повинна визначати спосіб перетворення вхідних потоків у вихідні;

• немає необхідності (на даному етапі) визначати метод реалізації цього перетворення;

• специфікація повинна прагнути до обмеження надмірності - не слід перевизначати те, що вже було визначене на діаграмі або в словнику даних;

• набір конструкцій для побудови специфікації повинен бути простим і стандартним.

При структурному програмуванні розрізняють три види обчислювального процесу: лінійний, розгалужений і циклічний.

Лінійна структура – виконання операторів послідовно.

Розгалужена структура – в залежності від виконання деякої умови, виконується та чи інша послідовність операцій.

Циклічна структура – багатократне виконання однакової послідовності операцій.

Для зображення схеми алгоритмів розроблений ГОСТ 19.701-90.

Не залежно від складності, алгоритм можна представити, використовуючи три основні конструкції, які отримали назву базових:

· слідування, означає послідовне виконання дій (рис.8.3,а).

· розгалуження, відповідає вибору одного із двох варіантів дій (рис.8.3,б).

· цикл-доки, визначає повторну дію, доки не буде порушена деяка умова, виконання якої перевіряється на початку циклу (рис.8.3,в).

 


Рисунок 8.3 – Базові структури алгоритмів

Окрім базових структур є ще три конструкції, які можна скласти із базових: вибір, цикл-до, цикл з заданим числом повторень. Перераховані шість конструкцій були покладені в основу структурного програмування.

 

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 438; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.