Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

РОЗДІЛ 8

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Організація всебічного забезпечення механізованого (танкового) взводу під час підготовки оборони

 

Всебічне забезпечення – це комплекс організаційних, матеріально-технічних заходів які проводяться командирами, штабами, особовим складом підрозділів, частин на всіх етапах підготовки та ведення бойових дій з метою забезпечення успіху виконання отриманого бойового завдання.

В своїй основі всебічне забезпечення включає бойове, морально-психологічне, матеріально-технічне та медичне забезпечення. В свою чергу бойове забезпечення включає : розвідку; охорону; тактичне маскування; інженерне забезпечення; радіаційний, хімічний, бактеріологічний захист. До складу матеріально-технічного забезпечення входять тилове забезпечення та технічне забезпечення. Морально-психологічне та медичне забезпечення вважається самостійними видами всебічного забезпечення.

Всебічне забезпечення командир взводу організовує на підставі отриманих від старшого командира(начальника) указівок щодо всебічного забезпечення та прийнятого рішення по видам всебічного забезпечення. Місце, час, організації всебічного забезпечення, обсяг визначених питань залежать, як правило, від умов переходу взводу до оборони, місця, ролі взводу в побудові бойового порядку роти(батальйону), змісту отриманого бойового завдання, положення, складу, характеру дій противника та інших факторів. Як відомо незалежно від умов переходу до оборони командир взводу всебічне забезпечення організовує, як правило, після постановки бойових завдань підлеглим, доданим підрозділам, силам та засобам. Однак в окремих випадках деякі види забезпечення можуть організовуватися зразу після з′ясування отриманого бойового завдання. В послідуючому віддані підрозділам указівки по організації по деяким видам всебічного забезпечення можуть командиром взводу уточнюватися, або після постановки бойових завдань – організовуватися по новому.

Бойове забезпечення, як складова частина всебічного забезпечення в своїй основі включає організацію: розвідки, охорони, тактичного маскування, інженерного забезпечення, та радіаційного, хімічного, бактеріологічного захисту.Розвідка, як вид бойового забезпечення, організовується негайно і ведеться постійно в будь яких умовах обстановки з метою забезпечення своєчасного отримання необхідних і достовірних даних про положення, склад та вірогідний характер дій противника, недопущення раптового його нападу на підрозділи наших військ, добування необхідних даних про характер місцевості в районі дій своїх підрозділів і противника, а також про результати застосування своїх підрозділів. Основними вимогами до розвідки є цілеспрямованість, безперервність, активність, оперативність, скритність, достовірність і точність визначення координат об′єктів (цілей), які підлягають розвідки.

Як свідчить досвід бойової підготовки військ у взводі організовується і ведеться військова, радіаційна і хімічна розвідка. Військова розвідка у взводі ведеться спостерігачами, які призначаються у кожному відділенні і во взводі, а необхідна інформація добувається спостереженням, підслуховуванням, опитуванням місцевих жителів та іншими способами, крім того завдання на ведення розвідки спостереженням виконує весь особовий склад взводу. Для ведення радіаційної, хімічної розвідки во взводі залучається завчасно спеціально підготовлений і оснащений приладами радіаційної та хімічної розвідки екіпаж або відділення. Спостереження у взводі за повітряним противником організовується і ведеться безперервно командиром взводу і відділення(танка) особисто, спостерігачами, розрахунками чергових вогневих засобів, а в разі необхідності і усім особовим складом. Спостерігач у взводі знаходиться на командно-спостережному пункті, а у відділенні – на позиції, на БМП, або в бойовому порядку. Завдання спостерігачеві на командно-спостережному пункті взводу ставить командир взводу безпосередньо з місця ведення спостереження. При цьому вказується :

- орієнтири і умовні позначення місцевих предметів;

- відомості про противника (де знаходиться, що робить, або звідки очікується його поява вірогідний характер його дій);

- місця (рубежі, позиції) розташування передових підрозділів своїх військ і противника;

- місця для спостереження, термін і порядок, його обладнання, сектор спостереження, що до якого часу встановити і на що звертати особливу увагу;

- порядок доповіді про результати спостереження (що, яким способом і коли доповідати).

Рішенням командира батальйону зі складу взводу в обороні може виділятися спостережний пост у складі двох-трьох спостерігачів, один з яких призначається старшим, а для ведення радіаційної хімічної розвідки – хімічний спостережу вальний пост. На спостережному посту мають бути прилади спостереження, великомасштабна карта, або схема місцевості, журнал спостереження, компас, годинник, ліхтар, засоби зв′язку і подачі сигналів оповіщення, а в спостерігача – засоби спостереження. На хімічному спостережу вальному посту крім цього повинні бути прилади радіаційної, хімічної розвідки та засоби подачі сигналів оповіщення про радіаційне, хімічне, бактеріологічне(біологічне) зараження.

Для ведення спостереження в ночі як на спостережний пост так і на хімічний спостережний пост додатково можуть виділятися прилади нічного бачення, тепловізійні прилади спостереження та засоби освітлення місцевості.

Під час постановки завдання спостережному(хімічному спостережному ) посту командир взводу(відділення, танка) вказує:

- склад, посади спостерігачів;

- орієнтири та умовні найменування місцевих предметів;

- відомості про противника(де знаходиться, що робить, звідки очікується його поява);

- відомості про свої підрозділи;

- місце спостережного поста;

- сектор(смуга, район, об′єкт) спостереження;

- що установити, за чим спостерігати, на що звертати особливу увагу;

- порядок ведення радіаційного, хімічного і біологічного спостереження;

- порядок доповідей результатів розвідки(що, яким способом і коли доповідати);

- час готовності.Охорона, як вид бойового забезпечення, організується і здійснюється на всіх етапах підготовки та ведення оборонного бою з метою недопущення раптового нападу переважаючих сил противника на підрозділи взводу або прихованого проникнення його розвідувальних, розвідувально-диверсійних груп в район опорного пункту взводу(роти). Охорона в опорному пункті здійснюється спостерігачами, черговими вогневими засобами, а в умовах обмеженої бачимості та при розташуванні на місці окремо від роти і парними патрулями. При цьому до всього особового складу взводу доводиться «пропуск» а до осіб, які тимчасово відсилаються за межі опорного пункту взводу, до командирів підрозділів, призначених у розвідку, охорону, а також до осіб, які посилаються для передачі усних наказів доводиться і «відгук».

Під час організації охорони командир взводу(відділення , танка) призначає спостерігача, вказує порядок ведення спостереження за місцевістю, повітрям і сигналами командира роти, указує його місце і завдання, а також встановлює порядок дій особового складу в разі раптового нападу противника. В обороні, крім цього, командир взводу визначає необхідну кількість чергових вогневих засобів, їхні місця і завдання, а при розташуванні взводу на місці окремо від роти – склад патрульних, маршрути їх руху, завдання і пропуск.

Тактичне маскування– як вид бойового забезпечення має за мету приховати дійсне положення своїх підрозділів від візуальної, оптичної, радіолокаційної і повітряної розвідки противника і ввести його в оману відносно побудови бойового порядку і дій підрозділів.

Тактичне маскування досягається:

використанням маскуючих властивостей місцевості, місцевих предметів, темного часу доби та інших умов обмеженого бачення;

використанням табельних засобів маскування, місцевих матеріалів і аерозолів (димів); фарбуванням озброєння і військової техніки під фон навколишньої місцевості; дотриманням правил радіо дисципліни і радіообміну; збереженням колишнього режиму діяльності при зміні підрозділів і підготовці до виконання нового бойового завдання; суворим виконанням вимог маскувальної дисципліни; своєчасним виявленням і усуненням демаскуючих ознак.

Організуючи тактичне маскування командир взводу(відділення , танка) вказує:

які табельні засоби і місцеві матеріали використовувати для маскування і терміни його здійснення;

порядок дотримання заходів маскування;

порядок проведення маскування під час виконання поставленого завдання.

Інженерне забезпечення організовується і здійснюється з метою створення взводу (відділенню, танку) необхідних умов для успішного виконання бойового завдання, підвищення захисту особового складу, озброєння і військової техніки від усіх засобів ураження, а також для ускладнення просування противника і завдання йому ураження за допомогою мінно-вибухових і не вибухових загороджень.

До основних завдань інженерного забезпечення взводу(відділення, танку) відносяться:

ведення інженерної розвідки місцевості, об′єктів і загороджень противника;

фортифікаційне обладнання і маскування опорного пункту взводу(позиції відділення, вогневої позиції танка), місце розташування;

встановлення інженерних(мінно-вибухових, і не вибухових загороджень) на займаній позиції;

пророблення проходів у загородженнях і руйнуваннях;

Організовуючи інженерне забезпечення в обороні командир взводу вказує:

черговість і терміни фортифікаційного обладнання позицій відділень, основних і запасних вогневих позицій бойових машин піхоти (БТР), танків, укриттів для автомобілів, перекритих щілин (бліндажів);

глибину окопів для відділення, траншеї і ходу сполучення;

порядок і терміни інженерного обладнання опорного пункту, а також добове завдання;

які табельні засоби і місцеві предмети використовувати при фортифікаційному обладнанні;

які переносні загородження для боротьби в траншеї і ходах сполучення виготовляти і де їх розташувати;

обсяг роботи щодо дообладнання траншей і ходу сполучення після відриву їх землерийною машиною;

ділянки розчищення місцевості для поліпшення спостереження і ведення вогню;

хто виділяється для обладнання командно-спостережного пункту взводу і час його готовності;

місце установки мінного поля і невибухових загороджень, за допомогою яких матеріалів і як їх улаштувати, порядок їх вогневого прикриття;

заходи забезпечення захисту особового складу від зброї масового ураження, високоточної і запалювальної зброї;

Радіаційний, хімічний, біологічний захист організовується і здійснюється з метою недопущення або максимального зменшення втрат особового складу підрозділу і забезпечення необхідних умов для виконання поставлених завдань під час дій в обстановці радіоактивного, хімічного, біологічного зараження, підвищення їх захисту від високоточної зброї, а також маскування дій димами(аерозолями).

До заходів радіаційного, хімічного, біологічного захисту, які проводяться взводом (відділенням, екіпажем танку) відносяться: виявлення та оцінювання РХБ обстановки(радіаційна, хімічна розвідка і контроль); підтримання живучості(оповіщення про РХБ обстановку, застосування засобів індивідуального і колективного захисту, виконання режимно-обмежувальних заходів): ліквідація РХБ зараження (часткова, спеціальна обробка озброєння і військової техніки; а також дегазація, дезактивація, дезінфекція фортифікаційних споруд та пило придушення на них); маскування дій військ та об′єктів (застосування димів, аерозолів).

Завдання радіаційного, хімічного, біологічного захисту виконується силами і засобами взводу (відділення, екіпажу танка) з використанням табельних засобів у всіх видах бойових дій, у різних умовах обстановки, у будь який час року і доби. При цьому найбільш складні і специфічні завдання, які потребують особливої підготовки особового складу і застосування спеціальної техніки, виконуються підрозділами радіаційного, хімічного, біологічного захисту.

Організовуючи радіаційний, хімічний, біологічний захист командир взводу (відділення, танка) вказує:завдання і порядок щодо ведення радіаційної і хімічної розвідки (радіаційного, хімічного, біологічного спостереження) із застосуванням бортових (переносних) приладів радіаційної і хімічної розвідки (контролю); порядок застосування індивідуальних і колективних засобів захисту, захисних властивостей місцевості, техніки та інших об′єктів; порядок використання табельних радіопоглинаючих матеріалів; порядок використання термодимової апаратури машин і аерозольних (димових) засобів; порядок забезпечення підрозділів хімічних військ засобами захисту та спеціальної обробки; місце і час технічної перевірки протигазів. Крім того додатково може визначатися порядок проведення часткової спеціальної обробки.

Морально-психологічне забезпечення у взводі (відділенні, екіпажі танка ) організовується і здійснюється з метою безумовного виконання рішень командира на бойові дії, формування і підтримку високого бойового духу, стійкого морально-психологічного стану особового складу, досягнення переваги над противником, підтримку високої бойової готовності, дисципліни і бойової згуртованості особового складу, відновлення психологічних втрат.

Основними завданнями морально-психологічного забезпечення при підготовці і в ході бойових дій є: формування у особового складу високої морально-психологічної стійкості, готовності і здатності успішно виконувати отримані бойові завдання; інформування особового складу, роз′яснення отриманих завдань, наказів командирів та мобілізація особового складу на їх виконання, підтримання військової дисципліни, зниження психогенних втрат; підтримка і своєчасне відновлення духовних та фізичних сил військовослужбовців, створення умов для відпочинку і дозвілля; захист особового складу від негативного інформаційного впливу противника.

Командир взводу (відділення, екіпажу, танка) несе особисту відповідальність за своєчасність і ефективність проведення заходів морально-психологічного забезпечення; щоденно доповідає командирові роти та його заступнику з виховної роботи про виконання завдань морально-психологічного забезпечення та морально-психологічний стан особового складу, його готовність до бою.

При організації і веденні бою в обороні морально-психологічне забезпечення спрямовується на підтримку у особового складу стійкості, мужності, взаємної підтримки та виручки в бою, мобілізацію особового складу на відбиття атак противника, на стійку оборону зайнятих позицій, здатність вести бойові дії при повному оточенні.

Основними способами виконання завдань морально-психологічного забезпечення в обороні є: проведення бесід із пропаганди прикладів мужності і героїзму, передового досвіду ведення бойових дій, із дескредетації задумів і дій противника; щоденне бойове і оперативне інформування, періодичне правове інформування, прослуховування інформаційних радіопередач, доведення до особового складу періодичного друку, інших інформаційних матеріалів; навчання особового складу простим способам психологічної саморегуляції.

У взводі морально-психологічне забезпечення організовується на підставі указівок командира роти по морально-психологічному забезпеченню і прийнятого рішення. Перелік заходів морально-психологічного забезпечення, які плануються до проведення в період організації бою залежать: від місця і ролі взводу в побудові бойового порядку роти, батальйону; змісту отриманого бойового завдання та умов переходу взводу до оборони; кількісно-якісного стану взводу і наявності у командного, особового складу взводу бойового досвіду; кількістю часу, який відводиться умовами обстановки на підготовку до оборони, рівнем морально-психологічного стану командирів, особового складу взводу та іншими факторами.

Матеріально-технічне забезпечення – це вид забезпечення взводу, яке включає: комплекс організаційно-технічних заходів, що організовується і здійснюється з метою підтримання бойової готовності і боєздатності взводу шляхом накопичення до встановлених норм запасів матеріально-технічних засобів і своєчасного забезпечення ними; зберігання і підтримання цих засобів у стані, який забезпечує своєчасне приведення їх у готовність до використання за призначенням; освоєння особовим складом зразків озброєння і військової техніки, а також своєчасного відновлення ОВТ при пошкодженнях (несправностях); поповнення запасів матеріально-технічних засобів взводу замість втрачених і витрачених.

В своїй основі матеріально-технічне забезпечення взводу включає тилове і технічне забезпечення.

Тилове забезпечення взводу включає комплекс організаційно-тилових заходів з накопичення до встановлених норм запасів пально-мастильних матеріалів, продовольства, речового майна та інших видів матеріальних засобів і своєчасного забезпечення ними взводу, зберігання і підтримання цих засобів у стані, що забезпечує своєчасне приведення їх у готовність до використання за призначенням, а також поповнення запасів матеріально-технічних засобів у взводі замість витрачених і втрачених а також задоволення побутових і фінансових потреб взводу.

Тилове забезпечення взводу в обороні командир взводу організовує на підставі указівок командира роти по тиловому забезпеченню і прийнятого рішення.

Під час організації тилового забезпечення командир взводу, як правило, вказує: розміри і терміни створення запасів пально-мастильних матеріалів, продовольства, медичного майна, води та інших матеріально-технічних засобів, норми їх витрат і порядок підвозу; місця розгортання підрозділів тилового забезпечення батальйону; місце, час і порядок поповнення взводу матеріально-технічними засобами, заправку озброєння і військової техніки пально-мастильними матеріалами; організацію харчування особового складу взводу; режим споживання води і порядок її підвозу; порядок лазне-прального обслуговування особового складу; порядок підтримання зв′язку з підрозділами тилового забезпечення: шляхи відвозу та евакуації, а також доводить райони розміщення підрозділів в тилу батальйону.

Технічне забезпечення в своїй основі включає комплекс організаційно-технічних заходів з накопичення до встановлених норм запасів озброєння і військової техніки, ракет боєприпасів, військово-технічного майна та інших видів матеріально-технічних засобів і своєчасному забезпеченню ними взводу, зберігання і підтримання цих засобів у стані який забезпечує своєчасне приведення їх у готовність до використання за призначенням, освоєння особовим складом зразків озброєння і військової техніки, а також своєчасного відновлення ОВТ при пошкодженнях (несправностях), поповнення запасів матеріально-технічних засобів взводу замість витрачених і втрачених.

Технічне забезпечення взводу в обороні командир взводу організовує на підставі отриманих від командира роти вказівок щодо технічного забезпечення та прийнятого рішення.

Під час організації технічного забезпеченнякомандиром взводу, як правило, визначає: строки, обсяг і порядок підготовки ОВТ до оборони; строки і порядок завершення відновлення ОВТ, які вийшли з ладу; строки створення запасів матеріальних засобів, у тому числі і військово-технічного майна; строки і обсяг підготовки екіпажів; порядок експлуатації ОВТ в обороні; порядок поповнення запасів ракет і боєприпасів в обороні; порядок відновлення ОВТ в обороні.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 839; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.038 сек.